Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Czytelnie
Godziny udostępniania i lokalizacje
Zaktualizowano 19 kwietnia 2011
We wszystkich czytelniach obowiązuje aktualna karta biblioteczna.

Jak można zamówić odbitkę kserograficzną, mikrofilm, fotokopię lub zeskanować fragment dzieła zobacz w Słowniczku → usługi reprograficzne.
W niektórych czytelniach można skorzystać z dostępu do Internetu. Jest on jednak możliwy tylko i wyłącznie do celów naukowych, tzn. do korzystania z baz danych, czasopism elektronicznych, przeglądania zasobów bibliotek. W przypadku dużego zainteresowania czytelników dostęp do niego może być ograniczony czasowo (do 1 godz.).
 

C z y t e l n i a   G ł ó w n a   (Lectorium), 200 miejsc
Oddziału Udostępniania Zbiorów

Jako czytelnia ogólna przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów. Można w niej korzystać z księgozbioru podręcznego o charakterze uniwersalnym oraz książek i czasopism wydanych po 1800 r. zamówionych z magazynu ogólnego. 
Nie należy zamawiać do niej czasopism i wydawnictw ciągłych formatu IV i V.
 

C z y t e l n i a   P r a c o w n i k ó w   N a u k i,  38 miejsc
Oddziału Udostępniania Zbiorów

Przeznaczona dla pracowników nauki zamawiających dzieła z magazynu ogólnego wydane po 1800 r. a także dla osób korzystających z egzemplarza  A  (archiwalnego), Archiw  (archiwizowanego) i dzieł sprowadzanych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną zamiejscową.
Należy do niej 8 separatek do pracy naukowej i 2 separatki przeznaczone dla osób niedowidzących.
 

C z y t e l n i a   I n f o r m a c j i   N a u k o w e j  (Bibliograficzna),  40 miejsc
Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów

Można w niej korzystać z księgozbioru podręcznego, zawierającego wydawnictwa bibliograficzne  i informacyjne, z baz danych na nośniku CD-ROM, z baz online prenumerowanych, z Internetu, z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.
Do tej czytelni nie zamawia się wydawnictw z magazynów.
 

C z y t e l n i a   D o k u m e n t ó w   A u d i o w i z u a l n y c h,  30 miejsc
Oddziału Dokumentów Audiowizualnych

Można w niej korzystać z dokumentów: elektronicznych (będących dodatkami do książek), fonograficznych, mikrofilmów, mikrofisz, filmów video. Przeznaczona jest również dla czytelników korzystających z mikrofilmów sprowadzanych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. W czytelni tej przyjmuje się tylko i wyłącznie zamówienia na reprodukcje z mikroform, która to usługa wykonywana jest w Sekcji Reprografii.
 

C z y t e l n i a   C z a s o p i s m   B i e ż ą c y c h,  26 miejsc
Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Można w niej korzystać z egzemplarzy czasopism jeszcze nie oprawionych. Poszczególne numery czasopism zamawia się bezpośrednio u dyżurnego.
 

C z y t e l n i a   C z a s o p i s m   D u ż e g o   F o r m a t u  (Gazet – format IV, V), 32 miejsca
Oddziału Udostępniania Zbiorów

Jedyne miejsce w BJ, gdzie można korzystać z tego typu zbiorów.
 

C z y t e l n i a   E u r o p e i s t y c z n a,  24 miejsca
Oddziału Udostępniania Zbiorów

Posiada księgozbiór podręczny złożony z trzech części:
  • brytyjskiej
  • austriackiej   polska wersjaPL  deutsche VersionAT
  • i dotyczącej Europy i Unii Europejskiej
do korzystania dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.  Można zamawiać też do niej zbiory z magazynu ogólnego związane tematycznie z charakterem czytelni.
Informacje o udostępnianych zbiorach  
 

C z y t e l n i a   R ę k o p i s ó w,  14 miejsc
Oddziału Rękopisów

Przeznaczona dla osób posiadających ważną kartę biblioteczną oraz, w wypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające korzystanie ze zbiorów rękopiśmiennych.
Więcej informacji o udostępnianych zbiorach
 

C z y t e l n i a   S t a r y c h   D r u k ó w,  22 miejsca
Oddziału Starych Druków

Przeznaczona dla czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną oraz, w wypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające konieczność korzystania ze starych druków dla celów naukowych, wydawniczych, dydaktycznych itp.
Więcej informacji o udostępnianych zbiorach
 

C z y t e l n i a   Z b i o r ó w   S p e c j a l n y c h  od 27 grudnia 2010 nieczynna do odwołania.
Zbiory czytelni udostępniane są od 3 stycznia 2011 w poniższych Gabinetach:

G a b i n e t   W y d a w n i c t w   Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
Oddziału Zbiorów Muzycznych i Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego

Udostępnia zbiory:
  • muzyczne gromadzone w Oddziale Zbiorów Muzycznych
  • wydawnictwa Rara i drugiego obiegu Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
  • dokumenty życia społecznego gromadzone i przechowywane w Oddziale Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
W Gabinecie udostępniane są także katalogi kartkowe w/w oddziałów.
 
Przepisy porządkowe dla korzystających z Gabinetu są identyczne jak te, które obowiązywały w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Więcej informacji o udostępnianych zbiorach

G a b i n e t   Z b i o r ó w   Graficznych i Kartograficznych
Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych

Udostępnia zbiory:
  • graficzne i kartograficzne gromadzone w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
W Gabinecie udostępniane są także katalogi kartkowe Oddziału.
 
Przepisy porządkowe dla korzystających z Gabinetu są identyczne jak te, które obowiązywały w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Więcej informacji o udostępnianych zbiorach
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska