Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZbiory online
Zbiory BJ, które nie są uwzględnione w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
Zaktualizowano 1 września 2010
Druki XV w. - XX w.
Informacje
Alfabetyczna lista obiektów.
Rękopisy
Mikołaj Kopernik
De Revolutionibus
 
W ramach eSkryptorium
r ę k o p i s y   B i b l i o t e k i   J a g i e l l o ń s k i e j : oraz  r ę k o p i s y   B i b l i o t e k i   o o.   P a u l i n ó w   w   K r a k o w i e : Grafika
Baza ikonografii teatralnej
Wirtualny Gabinet Rycin
 
Zbiory muzyczne
Autograf Fryderyka Chopina
Scherzo E-dur op. 54 pour le piano, dediĘ a Mlle Jeanne de Caraman ...s. 1
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska