Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCo Udostępnianiu
Czytelnie
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych, Oddziału Zbiorów Muzycznych, Oddziału Wydawnictw Rzadkich, i Dokumentów Życia Społecznego.
Przeznaczona dla osób posiadających ważną kartę biblioteczną oraz, w przypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające korzystanie ze zbiorów specjalnych.
 
Udostępnia zbiory *):
 • graficzne i kartograficzne gromadzone w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 • muzykalia gromadzone w Oddziale Zbiorów Muzycznych (OZM)
  • katalogi druków muzycznych oraz księgozbioru podręcznego OZM znajdują się w Czytelni Zbiorów Specjalnych; katalog rękopisów muzycznych oraz spisy i kartoteki zbiorów berlińskich w OZM
 • wydawnictwa Rara i drugiego obiegu Oddziału Wydawnictw Rzadkich
 • dokumenty życia społecznego gromadzone i przechowywane w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego
W Czytelni Zbiorów Specjalnych znajdują się katalogi kartkowe trzech pierwszych w/w oddziałów.
Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Zbiorów Specjalnych  .

kategoria zbiorów dokumenty stanowiące skład zbiorów / dodatkowe informacje o udostępnianiu
grafika
 • grafika oryginalna, rysunki, książki ilustrowane grafiką oryginalną
  (tzw. albumy), ekslibrisy, fotografie i pocztówki
 • księgozbiór podręczny specjalistyczny
 • opieka Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
kartografia
 • mapy dawne i współczesne, plany miast, atlasy, skorowidze i informatory geograficzne, drukowane katalogi wystaw kartograficznych,
 • księgozbiór podręczny kartografii
 • opieka Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
muzykalia
 • rękopisy muzyczne
 • druki muzyczne
 • dokumenty życia muzycznego
 • kolekcja rękopisów, autografów i starodruków muzycznych pochodząca ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie
  z autografów korzystać można tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za każdorazowym zezwoleniem dyrekcji BJ   (pon. - pt. godz. 10.00 - 15.30)
 • do czytelni można zamówić książki i libretta z magazynu ogólnego
 • nie udostępnia się zbiorów fonograficznych
 • księgozbiór podręczny specjalistyczny
 • opieka Oddziału Zbiorów Muzycznych
wydawnictwa Rara
 • druki zwarte i prasa po 1800 roku, w tym pierwsze wydania klasyków i druki bibliofilskie (w wyborze)
 • prasa i druki zwarte z okresu I i II wojny światowej
 • literatura emigracyjna (polonica) w wyborze
 • druki ulotne z lat 1801 - 1945, w tym kolekcja klepsydr (w wyborze)
 • publikacje drugiego obiegu (wydane poza cenzurą w PRL w latach 1976 - 1990)
 • księgozbiór podręczny specjalistyczny
 • opieka Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
dokumenty życia społecznego
 • materiały wydane po 1945 roku: druki ulotne, afisze, biuletyny organizacji społeczno-politycznych, zakładów pracy, instytucji kulturalno-oświatowych i innych, nie mające charakteru czasopism, cenniki, druki akcydensowe (w wyborze), informatory klubowe, teatralne, kinowe, muzealne, turystyczne, jednodniówki, z wyjątkiem literackich, kalendarze, katalogi księgarskie, wydawnicze, filatelistyczne, techniczne, katalogi wystaw artystycznych, handlowych, klepsydry, materiały z imprez, obrad i innych o charakterze tymczasowym, normy polskie, opisy patentowe, nalepki, plakaty, pocztówki, programy szkolne, przewodniki turystyczne (foldery), rozkłady jazdy PKP, PKS, LOT, reklamy, również czasopisma reklamowe, spisy telefonów, statuty, zaproszenia
 • afisze teatrów krakowskich, lwowskich, warszawskich i innych teatrów z przełomu XIX i XX w.
 • katalogi wydawnicze z lat 1800-1939
 • w pracowni Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego znajdują się dwa katalogi kartkowe. Katalog krzyżowy posiadający układ alfabetyczny i katalog działowy, w którym materiał ułożony jest w 22 działach tematycznych oznaczonych cyframi rzymskimi
 • opieka Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
*) zalecane jest składanie rewersów bezpośrednio w Czytelni Zbiorów Specjalnych
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska