Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCMapa serwisu
27 maja 2011
Aktualności dostępne ze strony głównej
 1. KOMUNIKATY, pełny tekst
 2. KOMUNIKATY AKTUALNE strony głównej
 3. LOKALIZACJA i KONTAKTY
  Wejścia do Biblioteki mapka sytuacyjna
  Lokalizacja BJ wybrane obiekty UJ w Google Maps
  Kontakty jak skontaktować się z nami
 4. GODZINY UDOSTĘPNIANIA w Bibliotece wypożyczalnie, czytelnie, katalog
 5. SZYBKI START
  KKZBUJ
  Katalog Podstawowy (tzw. stary)
  Drugi obieg 1976-1990
  JBC
  BJ dla początkujących
 6. BIBLIOTEKI   UJ
  Biblioteki instytutowej UJ (za informacje typu: adresy, telefony odpowiadają poszczególne biblioteki)
  Biblioteka Medyczna CM UJ
  Biblioteka Austriacka
 7. BIBLIOTEKI i KATALOGI
  W Polsce
  Na świecie
  BJ, BM CMUJ oraz inne biblioteki UJ w NUKAT
  Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 8. PROJEKTY
  JBC
  Fundacja CDCN
  Piosenki i Pieśni
  Szanujmy wspomnienia
Biblioteka
 1. Krótka charakterystyka
 2. Struktura organizacyjna
 3. Regulamin BJ
 4. Zbiory biblioteczne UJ w liczbach
 5. Niepełnosprawni
 6. Działalność naukowo-wydawnicza
 7. Klinika Papieru
 8. Skarby BJ
 9. Dzieje
 10. Gmach
Udostępnianie
 1. Informacje o udostępnianiu zbiorów w BJ
 2. Zapisy / prolongata kart bibliotecznych 2010/2011
 3. Wypożyczalnie
 4. Czytelnie
 5. Katalogi - pomieszczenia
 6. Godziny udostępniania
 7. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej i sposób ich udostępniania

 8.  przepisy porządkowe
 9. Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej
 10. Nieterminowy zwrot lub zagubienie dzieła
 11. Przepisy porządkowe dla korzystających z komputerów w Bibliotece Jagiellońskiej
 12. Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 13. Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Rękopisów
 14. Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Starych Druków
 15. Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Zbiorów Specjalnych
 16. Regulamin separatek

 17.  
 18. Skróty i adnotacje na rewersach odmownych
 19. Skróty i uwagi umieszczone w katalogach przy sygnaturach
 20. Słownik terminów przydatnych przy korzystaniu ze zbiorów
 21. Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej
Katalogi
  e l e k t r o n i c z n e
 1. Informacje. Katalogi zbiorów Biblioteki dostępne przez Internet
 2. Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
 3. Katalog Podstawowy (tzw. Stary) do 1949 roku
 4. Rejestr przybytków rękopiśmiennych 2001-2009
 5. Katalog Drugiego Obiegu 1976-1990

 6. k a r t k o w e
 7. Katalogi kartkowe zbiorów Biblioteki, dostępne wyłącznie w Bibliotece
 8. Formularz. Zamawianie egzemplarza z katalogów kartkowych BJ

 9. d r u k o w a n e
 10. Ważniejsze z opublikowanych katalogów zbiorów Biblioteki
E-zasoby
 1. Lista A-Z (czasopisma i książki)
 2. O Liście A-Z
 3. Bazy zakupione
 4. Bazy do testowania
 5. Wejście spoza sieci UJ

 6. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 7. Ze zbiorów BJ
 8. Baza Biogramów
 9. Baza Ikonografii Teatralnej
 10. Wirtualny Gabinet Rycin
 11. BLSN (Literatura Staropolska i Nowołacińska)
 12. Inne zasoby

 13. Bibliografie polskie
 14. Bibliografie zagraniczne
 15. Lista filadelfijska
Wydarzenia
 1. Wystawy
 2. Salon literacki, imprezy naukowe i kulturalne
Dydaktyka
  Dla czytelników
 1. BJ dla początkujących
 2. Ars Quaerendi

 3. Dla bibliotekarzy
 4. VADEMECUM KATALOGOWANIA - wymagana autoryzacja
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska