Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCo Udostępnianiu
Czytelnie
Czytelnia Starych Druków
Przeznaczona dla czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną oraz, w wypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające konieczność korzystania ze starych druków dla celów naukowych, wydawniczych, dydaktycznych itp.
W Czytelni tej udostępnia się:
  • druki wydane od II poł. XV w. do 1800 r. włącznie, w tym inkunabuły (druki XV w. wydane do 1500 r. włącznie).  Inkunabuły posiadaja znak Inc. przy sygnaturach.  Cały zasób starych druków BJ notowany jest w Katalogu Podstawowym (tzw. Starym) druków wydanych od XV w. do 1949 r., dostępnym online, a zeskanowane karty katalogowe mają przy sygnaturze pieczątkę Mag. St. Druków.
  • można w niej korzystać z księgozbioru podręcznego oraz druków zamówionych z magazynu Oddziału Starych Druków.
Czytelnik zamawiający stary druk wypełnia rewers do Czytelni Starych Druków (z niebieskim paskiem)  i zostawia go w tej Czytelni lub wypełnia formularz komputerowo.
Realizacja zamówień odbywa się 3 razy dziennie o godz. 1030, 1230 i 1430
Rewersy złożone po godzinie 1430 realizowane są w dniu następnym. W soboty nie ma realizacji.
Nie udostępnia się oryginałów szczególnie cennych druków, zamiast nich czytelnik otrzymuje mikrofilm lub faksymile. Po godzinie 15-tej nie udostępnia się inkunabułów i szczególnie cennych druków XVI-wiecznych.
Książki z magazynu ogólnego można zamawiać w ograniczonej ilości.
Zbiory rara udostępnia się w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

W zasobie starych druków BJ wyróżniają się dwie kolekcje:
  • stare druki z Biblioteki OO. Augustianów w Krakowie - książki te mają przy sygnaturze oznaczenia Aug.
  • księgozbiór Ignacego Bernsteina, obejmujący nie tylko stare, lecz również druki z XIX i XX w.
    Do wglądu drukowany katalog tego księgozbioru.
Przechowuje się tutaj i udostępnia stare druki z Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, które w 1946 r. w formie depozytu rządu polskiego umieszczone zostały w Bibliotece Jagiellońskiej.
Katalogi tych zbiorów są dostępne w formie kserokopii tylko w Czytelni Starych Druków.
Należy zapoznać się z Przepisami porządkowymi dla korzystających z Czytelni Starych Druków
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska