Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCO Bibliotece
Ars Quaerendi. Wyszukiwanie informacji - narzędzia i strategie.
Ostatnia modyfikacja: 30.12.2013
oprac. B. Bułat OINiK
Ars Quaerendi to cykl wykładów poświęconych narzędziom i strategiom wyszukiwania w Internecie informacji (głównie bibliograficznej) dla potrzeb naukowych i własnych zainteresowań. Prowadzony jest w Bibliotece Jagiellońskiej od marca 2005 r. Tematyka cyklu stopniowo się poszerzała i obecnie obejmuje on 7 wykładów
 
Wykłady powtarzane są co miesiąc od października do maja, stale w tym samym dniu tygodnia, obecnie - w każdą środę. Szczegóły podane są w harmonogramie  
 
Wykłady mają charakter otwarty, adresowane są do wszystkich zainteresowanych (nie tylko czytelników BJ).
 
Odbywają się w sali konferencyjnej BJ, wejście od ul. Oleandry 3, parter.
 
Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ
(e-mail: oinka@uj.edu.pl).


Ars Quaerendi Plus

Od października 2011 r. zorganizowany został dodatkowy projekt Ars Quaerendi Plus.

Przeznaczony jest dla grup zorganizowanych.

Umożliwia zamówienie:
 • jednego z wykładów Ars Quaerendi, ale w innym, dogodnym dla grupy terminie albo
 • wykładu na dodatkowe tematy, nie ujęte w standardowym cyklu AQ:
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny historii
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny polonistyki
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny filologii obcych
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny wiedzy o teatrze
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny socjologii
  • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny geologii
  • Wyszukiwanie cytowań publikacji naukowych
Wykłady Ars Qaerendi Plus będą realizowane w miarę dostępności sali konferencyjnej oraz możliwości czasowych pracowników BJ.
 
Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ
(e-mail: oinka@uj.edu.pl).


Ars Quaerendi Extra

Ars Quaerendi Extra to cykl wykładów poświęconych zasadom wyszukiwania, udostępniania oraz charakterystyce kolekcji znajdujących się w zbiorach specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej. Wykłady powtarzane są co miesiąc od października do maja, stale w tym samym dniu tygodnia, obecnie - w wybrane wtorki każdego miesiąca. Szczegóły podane są w harmonogramie. Wykłady mają charakter otwarty, adresowane są do wszystkich zainteresowanych (nie tylko czytelników BJ).
Odbywają się w sali konferencyjnej BJ, wejście od ul. Oleandry 3, parter.

Harmonogram
Więcej o wykładach - ich genezie, kształtowaniu się tematyki, statystyce - można przeczytać w następujących artykułach:
 
Prokop-Kacprzak, Aleksandra: Ars Quaerendi, czyli sztuka wyszukiwania informacji bez tajemnic [W:] Zarządzanie informacją w nauce/ pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2620) s. 188-195 [dostępna także w wersji elektronicznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: ]
 
Bułat, Barbara: Współpraca Biblioteki Jagiellońskiej ze środowiskiem naukowym i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [W:] Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 25-27 czerwca 2008: materiały konferencyjne. Łódź: Politechnika Łódzka, 2008, s. 335-351 [dostępna także w wersji elektronicznej w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA: ]
O szkoleniach w BJ, m.in. o wykładach Ars Quaerendi - zob. s. 343-349
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska