Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCo Udostępnianiu
Czytelnie
Czytelnia Europeistyczna
 
 
 
Biblioteka Austriacka Österreich-Bibliothek

29.03.2011

29.03.2011
Kilka słów o Bibliotece Austriackiej Kurzdarstellung
Biblioteka Austriacka została otwarta w 1986 r. na podstawie umowy Uniwersytetu Jagiellońskiego z rządem Republiki Austrii. Początkowo dzieliła lokal z Czytelnią Profesorską Biblioteki, potem uzyskała lokal samodzielny najpierw na ul. Sławkowskiej potem na Al. Mickiewicza. Österreich-Bibliothek entstand 1986 aufgrund des Abkommens zwischen der Jagiellonen-Universität und der Regierung der Republik Österreich. Am Anfang wurde sie dem Leseraum für Professoren in der Jagiellonen-Bibliothek angegliedert und dann bekam sie ihren eigenen Raum;
erst in der Sławkowska-Strasse und dann in der Mickiewicza-Allee.
Od 1 X 2001 r. jest częścią Czytelni Europeistycznej BJ i mieści się w nowym skrzydle Biblioteki. Vom 1. Oktober 2001 funktioniert sie als ein Teil des Europäischen Leseraums in der Jagiellonen-Bibliothek und befindet sich im neuen Gebäude der Bibliothek.
Księgozbiór jest finansowany przez stronę austriacką, natomiast koszty lokalu, wyposażenia i personelu ponosi Biblioteka Jagiellońska. Księgozbiór liczy obecnie 7648 wol. druków zwartych, 18 tytułów czasopism i 277 jednostek zbiorów audiowizualnych. Księgozbiór ma charakter naukowy. Reprezentowane są przede wszystkim humanistyczne dziedziny wiedzy. Gromadzone są dzieła w języku niemieckim wydane w Austrii głównie z zakresu filozofii, historii, literatury austriackiej (opracowania i teksty), językoznawstwa, historii sztuki, geografii. Der Buchbestand der Österreich-Bibliothek wird von Republik Österreich finanziert und die Raum-, Ausstattungs- und Personalkosten trägt die Jagiellonen-Bibliothek. Der Buchbestand umfasst gegenwärtig 7648 Bände und 277 Audiokassetten, CD, DVD, Video Kasssetten. Zu den Beständen der Bibliothek zählen auch 18 Titeln Zeitschriften und Zeitungen. Der Buchbestand hat einen wissenschaftlichen Charakter. Gesammelt werden vor allem humanistische, in Österreich herausgegebene Werke in deutscher Sprache. Die Hauptsammelgebiete der Österreich-Bibliothek umfassen: Philosophie, Geschichte, österreichische Literatur (Primär- und Sekundärliteratur), Sprachwissenschaft, Kunstgeschichte, Geographie.
Układ księgozbioru jest systematyczny. Każde dzieło jest opatrzone sygnaturą miejsca, która składa się z litery oznaczającej dział i liczby wskazującej na kolejność w dziale. Literatura piękna jest wyodrębniona i ułożona w kolejności alfabetycznej autorów. Der Buchbestand wurde systematisch nach Sachgebieten geordnet. Jedes Werk hat seine eigene alphanumerische Signatur, die aus einem Buchstaben und einer Zahl besteht. Buchstaben informieren, zu welchem Sachgebiet das Buch gehört und die Zahlen ordnen das Buch innerhalb des Sachgebiets. Die Literatur wurde separat in alphabetischer Ordnung (nach den Autoren) aufgestellt.
O zawartości księgozbiorów informują katalogi: alfabetyczny i systematyczny. Trwają prace nad katalogowaniem komputerowym, tak, aby wiedza o zasobie była dostępna online w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.
(Wprowadzono około 3903 rekordów bibliograficznych).
Z dzieł można korzystać na miejscu, można też wypożyczać książki do domu (szczególnie literaturę piękną i opracowania).
Die Buchbestände der Österreich-Bibliothek wurden in einem Zettelkatalog erschlossen. Es gibt einen alphabetischen und systematischen Katalog. Die Arbeiten am Online-Katalog wurden aufgenommen, damit man die Informationen über Buchbestände online im Computerkatalog der Sammlungen der Jagiellonen-Universität finden könnte. (Im Katalog wurden 3903 bibliographische Datensätze gespeichert.)
Die Bücher stehen dem Leser im Leseraum zur Verfügung, man kann sie aber auch nach Hause entleihen (besonders betrifft das Primär- und Sekundärliteratur).
Księgozbiór służy przede wszystkim studentom germanistyki UJ, nauczycielom oraz pracownikom naukowym UJ (głównie germanistyki, historii, historii sztuki). Die Sammlungen dienen vor allem den Germanistikstudenten der Jagiellonen-Universität, Lehrern als auch den Mitarbeitern der Jagiellonen-Universität (vor allem folgender Instituten: der Germanistik, für Geschichte, für Kunstgeschichte).
Lista nowości wydawniczych
Lista ...
Liste die Neuerscheinungen
Liste ...
Adresy:
Al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
(wejście: ul. Oleandry 3)
sala nr 1129, I p., nowy gmach
tel.: +48 12 663-34-39
Adresse:
Al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
(Eingang: das neue Gebäude, ul. Oleandry 3)
Zimmer Nr. 1129, erste Etage, das neue Gebäude der Jagiellonen-Bibliothek
Tel. + 48 12 663-34-39
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  815-2050
sobota  900-1600
Öffnungszeiten:
Mo   Fr  815-2050
Sa.  900-1600
Profil zbiorów:
dzieła naukowe wydane w Austrii i Austrii dotyczące głównie z zakresu humanistyki
Buchbestand:
Bücher vom humanistischen, wissenschaftlichen Charakter, die in Österreich herausgegeben wurden oder Österreich betreffen
Katalogi: Kataloge:
  • Traditionelle Zettelkataloge: alphabetischer und systematischer Katalog
  • Online-Katalog (es wurden Arbeiten am Online-Katalog aufgenommen) im VIRTUA-System (Computerkatalog der Sammlungen der Jagiellonen-Universität)
Warunki korzystania:
Posiadanie ważnej karty bibliotecznej BJ.
Korzystanie na miejscu.
Ponadto możliwość wypożyczania do domu dla uprawnionych 4 dzieł dodatkowo poza limitem wypożyczeń ze zbiorów ogólnych BJ.
Benutzung:
Mit einem gültigen Bibliotheksausweis möglich.
Die Sammlungen stehen den Lesern im Leseraum zur Verfügung.
Es gibt auch eine Möglichkeit, die 4 Bücher ausserhalb der Grenzen der allgemeinen Sammlung der Bücher aus den Jag. Bibliothek nach Hause zu entleihen.
Wyposażenie techniczne:
  • dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
  • kserograf samoobsługowy
  • magnetofon
  • magnetowid
Ausstattung:
  • 2 Computerplätze mit Internet-Anschluss
  • Kopiergerät zur Selbstbedienung
  • Kassettenrekorder
  • Videorekorder
Kontakt:
mgr Katarzyna Starzycka, kierownik Biblioteki Austriackiej
krakow@oesterreich-bibliotheken.at
Kontaktpersonen:
Mag. Katarzyna Starzycka, Leiterin der Österreich-Bibliothek
krakow@oesterreich-bibliotheken.at
Linki:
Biblioteki Austriackie na świecie:
www.oesterreich-bibliotheken.at
Austriacki Konsulat w Krakowie:
www.bmeia.gv.at/botschaft/gk-krakau.html
Links:
Österreich-Bibliotheken im Ausland:
www.oesterreich-bibliotheken.at
Österreichisches Generalkonsulat Krakau:
www.bmeia.gv.at/botschaft/gk-krakau.html
Zagraniczne bazy danych w wolnym dostępie:
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950
Internationalen Datenbank in den freien Zugang:
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950

 
Biblioteka Austriacka w zdjęciach (MS) Österreich-Bibliothek in Photos (MS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska