Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Przepisy porządkowe
Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
Zaktualizowano 24 lutego 2009 r.
 1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, legitymujący się kartą biblioteczną.
 2. Przed złożeniem zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BJ czytelnik zobowiązany jest do:
  • sprawdzenia w bibliografii pełnego opisu poszukiwanej pozycji (nie jest dopuszczalne korzystanie jedynie z przypisów). Przy wszelkich trudnościach należy zwracać się do Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ, I p., nowy gmach, pok. 1126
  • sprawdzenia, czy dana pozycja nie znajduje się w innych bibliotekach krakowskich.
 3. Należy bardzo dokładnie wypełnić na miejscu otrzymane w Wypożyczalni Międzybibliotecznej rewersy, podając autora, tytuł, miejsce i rok wydania. Jeżeli praca zamieszczona jest w czasopiśmie (WMB pośredniczy tylko w zamawianiu odbitek ksero z zagranicy), należy podać również nazwisko autora i stronę; dla wydawnictwa seryjnego - numer serii i tom.
  Czytelnik otrzymuje 2 rewersy na każdą zamawianą pozycję. Po wypełnieniu podpisuje je bardzo wyraźnie.
 4. Wypełnione rewersy należy oddać dyżurnemu w Katalogu BJ (I piętro, wejścia: p. 107 - SG, p. 1118 - NG), aby potwierdził pieczątką, że Biblioteka Jagiellońska zamawianego dzieła nie posiada.
  NIE WRZUCAĆ REWERSÓW DO SKRZYNKI!
 5. O realizacji zamówienia i nadejściu książki czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.
 6. Sprowadzone książki udostępniane są wyłącznie w Czytelni Pracowników Nauki BJ, zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu.
 7. W sprawie ewentualnej prolongaty należy zgłaszać się osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BJ.
 8. Czytelnicy, którzy nie wykorzystali zamówionych książek bez podania istotnej przyczyny, nie mogą składać nowych zamówień.
O p ł a t y   u s ł u g   Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 
Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne.
Wypożyczenia zagraniczne - zobacz aktualny cennik  VII. Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej  .
 
D e k l a r a c j a   dla wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych - formularz do pobrania

F r a g m e n t y   "Zasad udostępniania zbiorów w BJ" dotyczące wypożyczania międzybibliotecznego  
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska