Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
Co Katalog notuje
 • w przypadku zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej   (zaktualizowano 17 lutego 2012 r.)
  • wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r.
  • zagraniczne – wydane po 1993 r.
  • wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze
  • stare druki - w wyborze (pozostałe stare druki - zamawianie tradycyjne - Katalog Podstawowy - tzw. Stary - dostępny online)
  • dokumenty ikonograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
  • dokumenty kartograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
  • druki muzyczne – te, które wpłynęły do BJ po 2003 r.
  • dokumenty życia społecznego – w wyborze
  • normy – wydane po 2009 r.
  • niemuzyczne nagrania dźwiękowe – wydane po 2003 r.
  • dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.
  • filmy – wydane po 2003 r.
  Uwaga !  Komputerowy Katalog jest jedynym źródłem informacji o drukach zwartych, które wpłynęły do Biblioteki po roku 2007, niezależnie od daty ich wydania.

 •  
 • w przypadku zbiorów sieci bibliotek Collegium Medicum   (zaktualizowano 20 lutego 2012 r.)
  • wszystkie wydawnictwa książkowe wydane po 1998 r. znajdujące się w Bibliotece Medycznej UJ CM(wcześniejsze wydania w wyborze)
  • wszystkie książki z bieżącego wpływu (po 2004 r.) dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM oraz w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr i zakładów
  • referencyjny zasób literatury znajdujący się w Czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM
  • całość księgozbioru dydaktycznego (wieloegzemplarzowe skrypty i podręczniki)
  • prace doktorskie i habilitacyjne obronione w UJ CM
  • kolekcje medycznych druków XIX w. oraz wydanych w latach 1901-1945 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Medycznej UJ CM
  • kolekcje czasopism polskich i zagranicznych (w wyborze)
  • kolekcje dokumentów elektronicznych (w wyborze)
  • książki elektroniczne polskie i zagraniczne, posadowione na platformach, dostępne w sieci uczelnianej UJ CM

 •  
 • w przypadku zbiorów bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ
  • wszystkie nabytki, które wpłynęły do danej biblioteki od roku kiedy biblioteka przystąpiła do współpracy
  • wydawnictwa wcześniejsze katalogowane w zależności od swoich potrzeb i możliwości.
Biblioteki współtworzące Katalog
Statystyka
Kalendarium - ważniejsze daty