Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ – statystyka
  Stan bazy na 1 stycznia 2014 Wpływ w grudniu 2013
rekordy bibliograficzne 1 066 500 9 057
rekordy kartoteki haseł wzorcowych 1 358 657 8 226
rekordy zasobu 57 485 365
rekordy egzemplarza 2 640 775 18 405
rekordy czytelnika 180 381 510

Przyrost liczby rekordów w poszczególnych latach