Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ – kalendarium
Zmodyfikowano 22.06.2011
1991 Biblioteka Jagiellońska tworzy lokalną sieć internetową i rozpoczyna prace przygotowawcze do komputeryzacji.
 
1992 Uniwersytet Jagielloński podpisuje kontrakt z firmą VTLS Inc. z Blacksburg, Virginia w USA.
 
1993 Biblioteka Jagiellońska kupuje amerykański zintegrowany system biblioteczny Virginia Tech Library System VTLS, uzyskując środki finansowe z fundacji A.W. Mellona i KBN.
 
1994 Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS, równocześnie udostępniając komputerowy katalog online, początkowo przez Telnet wyłącznie w Bibliotece Jagiellońskiej na 10 stanowiskach komputerowych.
W tym samym roku współkatalogowanie rozpoczyna również Biblioteka Instytutu Informatyki UJ.
 
1995 Opracowanie swoich zbiorów w Katalogu Komputerowym Zbiorów Bibliotek UJ rozpoczynają: Biblioteka Instytutu Fizyki oraz Biblioteka Instytutu Matematyki. W następnych latach do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystępują kolejne biblioteki UJ.
 
1998 Korzystanie z katalogu komputerowego jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzenie w Wypożyczalni Miejscowej modułu rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 
2002 Opracowanie zbiorów odbywa się we współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
 
2003 Zostaje wprowadzona nowa wersja systemu VTLS/VIRTUA.
 
2008 Biblioteka Jagiellońska zaprzestaje uzupełniać kartkowy Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych. Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ staje się jedynym źródłem informacji o drukach, które wpłynęły do Biblioteki Jagiellońskiej po 2007 roku.
 
2011 Do dyspozycji czytelników w Bibliotece Jagiellońskiej jest 40 komputerów z dostępem do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.
 
2012 W latach 2009-2012, w ramach projektu "NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie przy współudziale bibliotek współkatalogujących, zintegrowanych zostało 119 550 rekordów bibliograficznych znajdujących się w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ z odpowiednikami, które zawiera baza NUKAT oraz przekazano do katalogu centralnego 55 233 opisy publikacji, które zostały wprowadzone do KKZBUJ przed rozpoczęciem współkatalogowania i dotąd nie zostały odnotowane w katalogu centralnym.