Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Katalogi
Komp. Katalog ... online
Biblioteki współtworzące "Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ"
Zmodyfikowano 20 lutego 2012

Katalog Komputerowy Zbiorów Bibliotek UJ od początku zaprojektowany został jako centralny katalog księgozbiorów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego i dlatego do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystąpiły i przystępują kolejne biblioteki UJ:

biblioteka symbol
biblioteki
od ...
Biblioteka Jagiellońska KR U/ od 1994
Biblioteka Instytutu Fizyki KR U/28 od 1995
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej KR U/21 od 1996
Biblioteka Polonistyki KR U/66 od 1996
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza KR U/16 od 1996
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej KR U/69 od 1997
Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej KR U/19 od 1997
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum KR U/42 od 1999
Biblioteka Instytutu Botaniki KR U/31 od 1999
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej KR U/68 od 1999
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii KR U/61 od 1999
Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych KR U/39 od 1999
Biblioteka Instytutu Archeologii KR U/55 od 2000
Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej KR U/65 od 2000
Wydziałowa Biblioteka Chemii KR U/36 od 2000
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego KR U/30 od 2001
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych KR U/4 od 2001
Biblioteka Instytutu Filozofii KR U/47 od 2002
Biblioteka Instytutu Historii KR U/56 od 2002
Biblioteka Katedry Filologii Węgierskiej KR U/17 od 2003
Biblioteka Katedry Amerykanistyki KR U/14 od 2004
Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej KR U/70 od 2005
Biblioteka Instytutu Socjologii KR U/53 od 2005
Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zarz. nr 60 Rektora UJ z 2.11.2005 r. powstała z połączenia (między innymi):
  • Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania (KR U/46 od 1997, KR U/38 od 2003)
  • Biblioteki Inst. Prawa Własności Intelektualnej (KR U/41 od 1999, KR U/46 od 2007)
  • Biblioteka Instytutu Psychologii Stosowanej (od 2006)
  • Biblioteka Instytutu Studiów Regionalnych (KR U/13 od 2003), od 2009
KR U/46 od 2006
Biblioteka Nauk Przyrodniczych
Zarz. nr 54 Rektora UJ z 15.07.2004 bibliotekę tworzą:
  • Biblioteka Wydziału Biotechnologii (KR U/32 1996-2006)
  • Biblioteka Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej (KR U/33 1999-2006)
  • księgozbiór INoŚ wydzielony z Biblioteki Inst. Zool. (KR U/35 do 2006)
  • księgozbiór Inst. Zool. (KR U/35 1996-2009)
KR U/75 od 2006
Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
(biblioteka wydzielona z byłej Biblioteki Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych)
KR U/67 od 2006
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej KR U/63 od 2006
Biblioteka Instytutu Religioznawstwa KR U/50 od 2006
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada KR U/72 od 2006
Biblioteka Instytutu Europeistyki KR U/76 od 2007
Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową KR U/77 od 2007
Księgozbiór Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu KR U/79 od 2007
Księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" KR U/78 od 2008
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej KR U/84 od 2008
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
Zarz. nr 20 Rektora UJ z 2.02.2006 bibliotekę tworzą:
  • Biblioteka Instytutu Matematyki (KR U/27 1995-2008)
  • Biblioteka Instytutu Informatyki (KR U/29 1994-2008)
KR U/27 od 2008
Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu KR U/80 od 2009
Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego KR U/22 od 2010
Biblioteka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/81 od 2010
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/37 od 2011
Biblioteka Instytutu Pedagogiki KR U/48 od 2011
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska