Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCKatalogi
Kartkowe
Informacje
Katalogi kartkowe zbiorów Biblioteki, dostępne wyłącznie w Bibliotece
Zaktualizowano 11 maja 2011 r.
Dostępne w pomieszczeniach Katalogów
  alfabetyczne:
  • Katalog Podstawowy, tzw. "Stary" czasopism.
   (Korzystanie za zgodą dyżurnego bibliotekarza, tylko dla osób zainteresowanych zasobem czasopism zagranicznych do 1949 r.).
  • Katalog Czasopism dla Publiczności. Notuje wszystkie czasopisma polskie, zagraniczne tylko od 1950 r.
  • Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych wydanych w latach 1950-1993 (układ kart wg alfabetu), które wpłynęły do Biblioteki przed rokiem 2008; wydawnictwa wcześniejsze - w wyborze.
  • Tytułowy katalog książek z lat 1950-1993 w wyborze (szeroko pojęta beletrystyka)

  rzeczowe:
  • Katalog systematyczny zawierający informacje o książkach i tytułach czasopism polskich i obcych, które wpłynęły do BJ po roku 1945, a zostały wydane w latach 1801-1993.
   Karty uszeregowane wg głównych działów wiedzy, a w ich obrębie wg zagadnień szczegółowych.
  • Katalog przedmiotowy notujący książki polskie wydane w latach 1950-1993.
   Układ kart wg haseł przedmiotowych.
Dostępny w korytarzu wewnętrznym NG Ip.
 • Katalog książek i czasopism w zbiorach bibliotek instytutowych UJ.
  Nabytki polskie przed 1950 r. oraz wszystkie nabytki zagraniczne przed wprowadzeniem komputeryzacji, a na bieżąco tych bibliotek instytutowych, które nie katalogują w systemie VTLS Virtua.
Katalogi księgozbiorów podręcznych  poszczególnych czytelń znajdują się w tych czytelniach.
Centralny Katalog Księgozbiorów Podręcznych (czytelń oraz oddziałów) znajduje się w Czytelni Głównej (Lectorium).
 
Dostępne w Czytelni Rękopisów
 • Katalog przybytków rękopiśmiennych za lata 1945-2000.
  Dostępny w Czytelni Rękopisów.
 • Inwentarz akcesyjny Archiwum Pusłowskich (wydruk komputerowy).
  Dostępny w Czytelni Rękopisów.
Dostępne w Czytelni Starych Druków okazjonalnie (znajdują się fizycznie w pracowni oddziału)
 • katalog proweniencji (niekompletny)
 • katalog typograficzny XVII-XVIII w. (niekompletny)
Dostępne w Czytelni Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz )
  kartograficzne
  • katalog topograficzny
  • katalog map i atlasów
  • katalog akcesyjny map nieopracowanych

  graficzne
  • katalog grafik
  • katalog rysunków
  • katalog albumów (dotyczy książek artystycznych i z il. zawierającymi oryg. graf., fot.)
  • katalog fotografii

  druki muzyczne
  • katalogi alfabetyczne
  • katalog rzeczowy

  rękopisy muzyczne
  • katalog rękopisów muzycznych (alfabetyczny), udostępniany okazjonalnie

  dokumenty życia społecznego
  • katalogi udostępniane okazjonalnie
Legenda: SG - stary gmach, NG - nowy gmach
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska