Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCBazy danych
Wolny dostęp – zagraniczne
Proponowane zagraniczne bazy danych w wolnym dostępie
11 maj 2011
A W O L  -  The Ancient World Online  
Spis kilkuset czasopism dotyczących szeroko pojętego antyku, w większości wypadków z możliwością dotarcia do pełnego tekstu.
E B S E E S  
European Bibliography of Slavic and East European Studies
Bibliografia prac opublikowanych w latach 1991-2007 z zakresu nauk społecznych oraz literatury i językoznawstwa dotyczących Albanii, Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier oraz krajów byłego ZSRR i byłej Jugosławii. Są to książki, artykuły z czasopism, recenzje i prace doktorskie, które ukazały się w następujących krajach: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania.
Wersja drukowana tej bibliografii za lata 1975-1976, 1978 oraz 1990-1992 dostępna jest w Czytelni Bibliograficznej BJ pod sygn. D 2391 (sygn. magaz. 425623 I)
I n d e x   T r a n s l a t i o n u m  
Międzynarodowa bibliografia przekładów sporządzana przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Baza zawiera informacje bibliograficzne o tłumaczonych książkach, opublikowanch w ok. 100 krajach członkowskich UNESCO od r. 1979. Notuje książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Planuje się aktualizację co kwartał.
W Bibliotece Jagiellońskiej baza ta za lata 1979-1998 dostępna jest na dysku CD-ROM w Czytelni Bibliograficznej.
Drukowane roczniki "Indexu Translationum" za lata 1932-1940 i od r. 1948 dostępne są pod sygnaturą BJ: 103127 III.
Ö s t e r r e i c h i s c h e s   B i o g r a p h i s c h e s   L e x i k o n 1815-1950 Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów.
P e r s é e  
Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych ogłoszonych od XIX w. do czasów współczesnych. Umożliwia dostęp do, z reguły pełnych tekstów, publikacji z zakresu antropologii, archeologii, ekonomi, filozofii, geografii, historii, językoznawstwa, komunikacji społecznej, literaturoznawstwa, nauk politycznych, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii i sztuki.
RISM - Répertoire International des Sources Musicales  
Baza danych zawierająca opisy zachowanych historycznych źródeł muzycznych z całego świata.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska