Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Leksyka - słownik internetowy

Producent:  Firma Leksyka.pl
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Słownik internetowy, który docelowo ma obejmować całe słownictwo języka angielskiego. Rozróżnia słownictwo amerykańskie, brytyjskie, kanadyjskie i australijskie, uwzględnia zarówno amerykańską jak i brytyjską pisownię; posiada wbudowany słownik skrótów. Poszczególne dziedziny opracowywane są przez specjalistów - ekonomistów, prawników, lekarzy, biologów, chemików, informatyków itp. będących najczęściej pracownikami akademickimi. Duże znaczenie przypisano słownictwu informatycznemu (m. in. wykorzystany został słownik New Hackers' Dictionary). W. Magnuson, autor książki "English Idioms. Sayings and Slang" udostępnił na potrzeby słownika zebrane przez siebie idiomy wraz z przykładami ich zastosowań. Redaktorem naczelnym słownika jest tłumacz Jarosław Jóźwiak. Reprezentowane dyscypliny: Językoznawstwo, słownictwo anglojęzyczne wszystkich dziedzin.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Aktualizacja: Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie: Z komputerów w Bibliotece Jagiellońskiej bez konieczności podawania hasła, a z innych komputerów przez Extranet.
Adres: http://www.leksyka.pl/iplogin/bibliotekauj.
Uwagi: Słownik słownictwa ogólnego udostępniany jest nieodpłatnie. W przypadku słownictwa specjalistycznego osoby korzystające ze słownika z komputerów sieci UJ mają dostęp do pełnej bazy haseł.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska