Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Bibliografie zawartości poszczególnych czasopism
Zaktualizowano 10 marca 2010
 1. Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich  
  od 1968 r. (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie)
 2. Bibliografia zawartości czasopism XIX w.  
  35 tytułów (baza Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 3. BazHum   - zawartość polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych, opisy bibliograficzne rozpraw, artykułów i recenzji będą poszerzane o abstrakty i pełne teksty (projekt Muzeum Historii Polski i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW)
 4. Architektura i sztuka Krakowa   – bibliografia zawartości "Rocznika Krakowskiego" i "Teki Komisji Urbanistyki i Architektury" (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)
 5. Spisy zawartości polskich czasopism bibliotekarskich   (na stronie EBIB)
 6. Balneologia polska - bibliografia wraz ze streszczeniami artykułów, które ukazały się
  od 1969 r.  
 7. Bellona 1918-1939    1940-1964    1945-1950  
 8. FA-art   kwartalnik literacki. (1988-2000)
 9. Kalendarz Cieszyński (1985-2006)  
 10. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej  
 11. Monitor Integracji Europejskiej   – od r. 1994
 12. Nasza Przeszłość  
 13. Przegląd Mechaniczny – bibliografia zawartości od r. 2001  
 14. Rocznik Krakowski  
 15. Rocznik Lwowski za lata 1991-2006  
 16. Rocznik Sądecki (1939-2009)
 17. Wierchy
 18. Zeszyty Katyńskie (1990-2005)  
 19. Znak miesięcznik, lata 1946-1996, 2002  
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska