Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online
Zaktualizowano 20 pażdziernika 2009
Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia
Gliwice Gorzów Wlkp. Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa
Wrocław Zielona Góra        

Jeśli znasz wartościową bazę bibliograficzną, której nie ma na tej liście, napisz do nas: ewa.bakowska@uj.edu.pl
 
B I A Ł Y S T O K
Uniwersytet Medyczny
Politechnika Białostocka
Uniwersytet
 
B I E L S K O - B I A Ł A
Akademia Techniczno-Humanistyczna  (do 30.09.2001 Filia Politechniki Łódzkiej) - lata:
1969-1998 ,  od roku 1999
 
B Y D G O S Z C Z
Akademia Bydgoska
Collegium Medicum (UMK w Toruniu)  1995 ,  od 1996
 
C Z Ę S T O C H O W A
Akademia im. Jana Długosza (dawniej WSP)
 
G D A Ń S K
Akademia Medyczna
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
1970-1999
od roku 2000
Politechnika Gdańska
 
G D Y N I A
Akademia Morska
 
G L I W I C E
Politechnika Śląska
 
G O R Z Ó W   W I E L K O P O L S K I
Instytut Wychowania Fizycznego
 
K A T O W I C E
Śląski Uniwersytet Medyczny
Publikacje Pracowników od 1990
Cytowania Publikacji Pracowników od 1991
 
K I E L C E
Politechnika Świętokrzyska
 
K R A K Ó W
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Pedagogiczny
Akademia Wychowania Fizycznego od r. 1928 (w tym dorobek poprzednich szkół: Studium WF UJ, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego)
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny
 
L U B L I N
Akademia Medyczna
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Przyrodniczy
 
Ł Ó D Ź
Akademia Sztuk Pięknych
Instytut Medycyny Pracy
Politechnika Łódzka
Filia w Bielsku-Białej 1969-1998 , od 1999
   (od 1.10.2001 w ramach Akademii Techniczno-Humanistycznej)
Uniwersytet Łódzki 1985-1992 ,  od 1993
Uniwersytet Medyczny
 
P O Z N A Ń
Uniwersytet Ekonomiczny od r. 1926 (w tym dorobek poprzednich uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa, Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna)
Uniwersytet Medyczny
Akademia Wychowania Fizycznego
Politechnika Poznańska
 
R Z E S Z Ó W
Uniwersytet Rzeszowski   (publikacje pracowników byłej WSP)
 
S Z C Z E C I N
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Pomorska Akademia Medyczna
 
T O R U Ń
Uniwersytet im. M. Kopernika
 
W A R S Z A W A
Akademia Medyczna
Akademia Obrony Narodowej (pdf)
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Instytut Badań Literackich
Instytut Badawczy Leśnictwa
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego:
Wydział Leśny - Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wojskowy Instytut Medyczny
 
W R O C Ł A W
Akademia Medyczna
Akademia Wychowania Fizycznego:   1946-2001 ,  od 2002
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Wrocławski
Wyższa Szkoła Oficerska >
 
Z I E L O N A   G Ó R A
Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Uniwersytet Zielonogórski
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska