Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Polskie informatory w Internecie
Zaktualizowano 25 stycznia 2010

O g ó l n e

 1. Archiwa polskie
 2. Bazy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:
   Spis zespołów archiwalnych SEZAM
   Inwentarze zespołów archiwalnych
   Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD
 3. Katalog Polskich Norm
 4. Organizacje pozarządowe
 5. Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego (GUS: roczniki statystyczne, statystyka regionalna, tematyczna, resortowa)

B i b l i o t e k o z n a w s t w o

 1. EBIB (Elektroniczna BIBlioteka)
 2. Informator o bibliotekach w Polsce - baza Biblioteki Narodowej
 3. ISBN - Katalog polskich wydawców - baza Biblioteki Narodowej
 4. ISMN - Polscy wydawcy druków muzycznych - baza Biblioteki Narodowej

N a u k a

 1. INFOBAZA - Krajowy informator o bazach danych i oprogramowaniu dla nauki (baza Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej)
 2. SYMPOnet - centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych (baza Politechniki Warszawskiej)
 3. Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na Portalu Nauka Polska:
   Prace badawcze (Badania naukowe SYNABA) - od 1999 r. i część wcześniejszych. (Opisy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych)
   Instytucje Naukowe (naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. szkoły wyższe państwowe i prywatne, placówki PAN i instytuty resortowe; instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowych odpowiadające za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki)
   Konferencje, targi i wystawy - od 2001 r. do zgłoszonych do 31 X 2006. (Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo - rozwojowe)
   Ludzie Nauki (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora, polscy uczeni za granicą i obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych)
   POLSIGLE - Krajowy system informacji o szarej literaturze (opisy dokumentów trudno dostępnych i niekonwencjonalnych, przydatnych dla nauki, gromadzone od 2001 r.)
   Projekty badawcze - finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane, celowe)
   Uczeni Polscy Za Granicą
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska