Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Polska bibliografia narodowa
Aktualizacja: 9.03.2010
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera  
trzy bazy do przeszukiwania, będące w trakcie systematycznego uzupełniania:
 • Bibliografia Staropolska
 • Bibliografia XIX wieku
 • Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera
Także dostęp do skanów stronic książkowego wydania bibliografii ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim)
Bazy tworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
  Bibliografie książek:
   Książki wydane w kraju:
   • Przewodnik Bibliograficzny od r. 1973   elektroniczna wersja "Przewodnika Bibliograficznego" 1973 - (wersje pojedynczych numerów w PDF od r. 2009: numery do pobrania )
   • Książki polskie podziemne   - wydane poza cenzurą w latach 1976 - 1989
   • Bibliografia polska 1901-1939   – baza w opracowaniu (wprowadzone dane obejmują dotąd opracowane litery alfabetu i związane z nimi hasła); tomy to pobrania w plikach pdf: tomy do pobrania
   • Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego"    Gebethnera i Wolffa (za lata 1905-1914, 1923-1926)
   Książki wydane zagranicą:
   • Polonica Zagraniczne   - publikacje książkowe ze wszystkich dziedzin od r. 1993
   • Przekłady literatury polskiej   - od r. 1981
  Bibliografie zawartości czasopism:
  • Artykuły z czasopism polskich  1996 - 2004   ,  od r. 2005  
  • Artykuły z gazet i tygodników polskich  1996 - 2004    od r. 2005
   (dzięki współpracy BN z bibliotekami publicznymi od r. 2006 uwzględnione są także regionalne mutacje gazet)
  Bibliografie tytułów czasopism:
  • Bibliografia Wydawnictw ciągłych, zawieszonych i zmieniających tytuł
   tytuły polskich czasopism, których pierwsze numery ukazały się w latach:
   1985-2000 ,  od r. 2001
  • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych   - tytuły czasopism polskich z lat:
  • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Podziemnych   - wydanych poza cenzurą w latach 1976 - 1990
  Bibliografie innych rodzajów publikacji:
  • Bibliografia dokumentów elektronicznych   - o charakterze zwartym i ciągłym od r. 2001
  • Bibliografia dokumentów dźwiękowych od roku 1990
  • Bibliografia dokumentów kartograficznych (bez wersji elektronicznych: mapy atlasy, globusy) - od r. 2002 (aktualizacja raz na pół roku)
  Multiwyszukiwarka    (FIDKAR BN)
  Multiwyszukiwarka umożliwia kombinowane przeszukiwanie m. in. katalogu Biblioteki Narodowej oraz tworzonych przez nią powyższych baz danych.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska