Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Polskie bibliografie dziedzinowe
Zaktualizowano 21 lutego 2013
Bibliotekoznawstwo Etnografia Geografia Geologia Historia
Literatura
i Językoznawstwo
Nauki biologiczne
i Rolnictwo
Nauki ekonomiczne Nauki medyczne Pedagogika
Polityka Prawo Religioznawstwo Sport Sztuka
Technika Wojskowość      

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

 1. Polska Bibliografia Bibliologiczna  od r. 1995.  (baza Biblioteki Narodowej)
 2. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – piśmiennictwo zagraniczne od 1990 r.  (baza Biblioteki Narodowej)
 3. Bibliografia Bibliografii Polskich:  z lat 1971 - 1985,   od r. 1995 (bazy Biblioteki Narodowej)


 4. zob. też:
 5. Informator o bibliotekach w Polsce  (baza Biblioteki Narodowej)
 6. ISBN - Katalog polskich wydawców  (baza Biblioteki Narodowej)
 7. ISMN - Polscy wydawcy druków muzycznych   (baza Biblioteki Narodowej)
 8. EBIB  Elektroniczna BIBlioteka.
 9. Baza obiektów odkwaszonych w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej (baza BN)

ETNOGRAFIA

 1. Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych - humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły (baza Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).

GEOGRAFIA

 1. Bibliografia Geografii Polskiej  – od 1985 r.   (baza Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska)

GEOLOGIA

 1. Bibliografia Geologiczna Polski  1989-2005   (baza Państwowego Instytutu Geologicznego)
 2. Bibliografia Geologiczna Polski   od 2006 (baza Państwowego Instytutu Geologicznego)

HISTORIA

 1. Bibliografia Historii Polskiej za lata 1988-2007 (przeszukiwanie roczników wydawanych w formie książkowej przez Instytut Historii PAN, baza powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej)
 2. Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej   (baza na stronie Instytutu im. Herdera w Marburgu)
 3. BazHum - zawartość polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych, opisy bibliograficzne rozpraw, artykułów i recenzji będą poszerzane o abstrakty i pełne teksty (projekt Muzeum Historii Polski i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW)
 4. Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984    (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)
 5. Bibliografia historii województwa lubelskiego
 6. Bibliografia Historii Wielkopolski   1939-2000;   pliki html lub PDF (baza Wojewódzkiej Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
 7. Bibliografia Historii Wielkopolski  (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu)
 8. Michał Żurowski: Bibliografia Ukrainy - na podstawie czasopism polskich 1859-1918 (pliki PDF i Worda)
 9. Getto Warszawskie – kalendarium, miejsca, ludzie, wydarzenia, źródła, plan getta (baza Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN)
 10. Bibliografia fortyfikacji (autor: Tomasz Iwaszkiewicz)

 11. zob. też:
 12. Bazy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:
 13. Spuścizna - Archiwa Krakowskie  (baza archiwów osobistych ludzi nauki i kultury, zdeponowanych w Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Archiwum Państwowym w Krakowie)  
 14. Bazy ośrodka "Karta":
 15. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - w latach 1939-1945 (baza Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie")
 16. Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię (wg. materiałów M.S. Anatolewny, Omsk 2005 r. oprac. Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)
 17. Spis powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 (baza Muzeum Śląskiego w Katowicach)
 18. Wykaz imienny Polek więźniarek obozu w Ravensbruck
 19. Więźniowie "Pawiaka" 1939-1944
 20. Charków, Katyń, Miednoje, Twer ... (Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytana w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9 -10 listopada 2007 r.)
 21. Powstańcze Biogramy (Muzeum Powstania Warszawskiego)

LITERATURA, JĘZYKOZNAWSTWO

 1. Bibliografia Bar – Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku – do roku 1939   (baza Instytutu Badań Literackich PAN)
 2. Polska Bibliografia Literacka 1988 – 2000  (baza Instytutu Badań Literackich PAN)
 3. Nagrody Literackie (baza Wojewódzkiej Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
 4. Bibliografia staropolska od r. 2000 - wydawnictwa książkowe (edycje krytyczne, monografie, prace zbiorowe itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej, opublikowane w kolejnych latach (baza serwisu naukowo-edukacyjnego "Staropolska", redagowanego przez dr. hab. Romana Mazurkiewicza, AP Kraków)
 5. Polska Literatura Humanistyczna ARTON - baza cytowań zawartości 26 czasopism z lat 90-tych XX w. publikujących artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i etnologii (baza Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego)
 6. BIBLO: pisarze Krakowa - publikacje z lat 1961-2002 związane z krakowskimi literatami (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie)
 7. Katalog literatury w Wielkopolsce (baza Wojewódzkiej Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
 8. Bibliografia zawartości czasopism  okresu międzywojennego, zajmujących się literaturą i kulturą ukraińską
 9. Przekłady literatury polskiej na języki obce  – od r. 1971  (baza Biblioteki Narodowej)
 10. Bibliografia publikacji o wolności słowa i druku  [pdf]; autorzy: Joanna Gadomska, Andrzej Kremplewski; wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism polskich i emigracyjnych do r. 1996; dotyczy także prawa do prywatności i ochrony dóbr osobistych
 11. Bibliografia polskiej lingwistyki kwantytatywnej – spis Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 12. iSybislaw - bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (baza Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego)

NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICTWO

 1. AGRO - opisy bibliograficzne artykułów z ok. 900 tytułów polskich czasopism przyrodniczych i rolniczych w języku polskim i angielskim lub innych językach ze streszczeniami w języku angielskim. (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
  Lista tytułów czasopism indeksowanych w bazie Agro: Pobierz plik pdf
 2. PSJC (Polish Scientific Journal Contens) - bibliografia zawartości polskich czasopism z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych publikowanych w jęz. angielskim (baza PAN)
 3. Bibliografia zawartości czasopism z zakresu ochrony roślin dostępnych w Bibliotece Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
 4. Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa - artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki - od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie)
 5. Bazy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
 6. Bibliografia ornitologiczna (artykuły od 1991 ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego)
 7. Baza EKO-TECH – inżynieria rolnicza w gospodarstwach ekologicznych (baza Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego)
 8. Bazy bibliograficzne IBL
 9. System Informacji o Gospodarce Żywnościowej  - SIGŻ - od 1981  (baza Centralnej Biblioteki Rolniczej)
 10. System Informacji o Badaniach Rolniczych - SIBROL (baza Centralnej Biblioteki Rolniczej)

 11. zob. też:
 12. Kto jest kim w botanice polskiej
 13. Obszary chronione w Polsce   (baza Instytutu Ochrony Środowiska)

NAUKI EKONOMICZNE

 1. Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa - artykuły z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz książki - od r. 2000 (baza Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie)
 2. BazEkon - baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

NAUKI MEDYCZNE

 1. Polska Bibliografia Lekarska (baza Głównej Biblioteki Lekarskiej)
  • za lata 1901-1939 - skany kartoteki do przeglądania i wyszukiwania
  • od roku 1979 na bieżąco - dostęp tylko z komputerów sieci UJ
 2. Problemy niepełnosprawnych (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przorodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)

 3. zob. też:
 4. Słownik Medycyny i Farmacji Górnego Śląska  (baza Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach)

PEDAGOGIKA

 1. Baza bibliograficzna "Pedagog"   (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego)
 2. EDUKACJA - baza zawartości czasopism (baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu)
 3. Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu)
 4. Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po r. 1989 (strona na portalu "Biblioteka w Szkole" oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska)
 5. Zestawienia bibliograficzne - gotowe bibliografie na różne tematy dostępne online (na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z odsyłaczami do stron zestawień bibliograficznych tworzonych w innych bibliotekach)

POLITYKA

 1. Bazy Biblioteki Sejmowej
 2. EURO - katalog wydawnictw Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

PRAWO

 1. Internetowy System Informacji Prawnej – opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w "Dzienniku Ustaw" od roku 1919 (pełne teksty od roku 1944) i "Monitorze Polskim" od roku 1946 (pełne teksty od roku 1997)  (baza Kancelarii Sejmu)
 2. Bazy Biblioteki Sejmowej
 3. Bibliografia publikacji o wolności słowa i druku  [pdf]; autorzy: Joanna Gadomska, Andrzej Kremplewski; wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism polskich i emigracyjnych do r. 1996; dotyczy także prawa do prywatności i ochrony dóbr osobistych
 4. Bibliograficzne Zeszyty Tematyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
 5. Artykuły z Czasopism - opisy bibliograficzne zaopatrzone w analizy dokumentacyjne artykułów ze specjalistycznych czasopism polskich z dziedziny bezpieczeństwa i prawa pracy. (baza Centralnego Instytutu Ochrony Pracy)

RELIGIOZNAWSTWO

 1. Bazy Archiwum Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984  (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)
 3. Bibliografia Nauk Kościelnych 1940 – 1979  (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)
 4. Bibliografia polskich tłumaczeń tekstów Ojców Kościoła (oprac. ks. Jan Słomka)
 5. Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki  (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)
 6. Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku   (autor: ks. prof. Jerzy Myszor)
 7. Jezus Chrystus, osoba i dzieło: bibliografia 2001- (red. ks. Dr Grzegorz Strzelczyk, prac. Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach)
 8. Prace magisterskie przechowywane w bibliotekach kościelnych federacji FIDES
 9. Wrocławska Bibliografia Teologiczna  (baza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu)
 10. Bibliografia historii Kościoła na Śląsku [pdf]; (autor: ks. prof. Jerzy Myszor)
 11. Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego od 1990 r. (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego)
 12. Polska Bibliografia Pneumatologiczna 1946-2004
 13. Bibliografie dotyczące Jana Pawła II:
 14. Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (Baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową)

SPORT

 1. Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych (baza Biblioteki Głównej AWF w Gdańsku)
 2. Bibliografia zawartości czasopism polskich i zagranicznych (od 1990 r.) gromadzonych w Bibliotece AWF we Wrocławiu
 3. SPORT - bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1994 r.  (baza Biblioteki AWF w Poznaniu)
 4. Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
 5. Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie
 6. Komputerowa Baza Zawartości Wydawnictw - od r. 1990 z dziedzin: kultura fizyczna, sport, turystyka, nauki biomedyczne, nauki humanistyczne (baza Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej)
 7. Kartoteka wydawnictw turystycznych - uwzględnia książki, raporty i artykuły z czasopism opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat; zawiera kilkadziesiąt tysięcy opisów bibliograficznych w układzie systematycznym; prowadzona jest od ponad 20 lat przez Bibliotekę Instytutu Turystyki w Warszawie
 8. Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu (baza Biblioteki Głównej AWF w Warszawie)

SZTUKA

 1. "Film Polski"  – - serwis dotyczący filmu i teatru tv (baza Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTiT w Łodzi)
 2. FILM  - artykuły, rozprawy i publicystyka, związane z polską sztuką filmową, opublikowane w krakowskiej prasie lokalnej i ogólnokrajowej w latach 1999-2004 (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie)
 3. Polskie Centrum Informacji Muzycznej - przeszukiwanie zbiorów i tworzonych tam baz muzykologicznych
 4. ISMN - Polscy wydawcy druków muzycznych - baza Biblioteki Narodowej
 5. Bibliografia Chopinowska
 6. Katalog druków muzycznych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago (baza Biblioteki Narodowej)
 7. Druki muzyczne 20-21 w. - dublety - opisy dubletów druków muzycznych wydawnictw nutowych 20-21 w. przechowywanych w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej
 8. Bazy na polskim wortalu teatralnym e-teatr.pl:

 9. zob. też:
 10. "Dziennik Teatralny" - wortal aktualnych i archiwalnych tekstów i informacji związanych z teatrem
 11. Baza "Autograf" – informacje o środowisku współczesnych artystów plastyków z takich dziedzin jak: architektura wnętrz, film, fotografia, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo, rzeźba, tkanina, wzornictwo i inne (po wejściu do bazy przewiń ekran na prawo i kliknij na napis "Autograf" po prawej stronie) - baza Ośrodka Informatycznego ASP w Gdańsku
 12. Architektura i sztuka Krakowa – bibliografia zawartości wybranych czasopism (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)
 13. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej : bibliografia w wyborze za lata 1978-1998 / Maria Bała. - Kraków : MBP, 1998
 14. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (serwis Biblioteki Polskiej w Montrealu)

TECHNIKA

 1. APPAT – notatki z polskich opisów patentowych (baza Instytutu Włókiennictwa w Łodzi)
 2. Bibliografia zawartości polskich czasopism technicznych (BAZTECH) – od 1998 r.
 3. Baza danych SAWIOS – bibliografia zawartości polskich i zagranicznych czasopism gromadzonych w Bibliotece Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie
 4. Spawalnicza Baza Bibliograficzna  – artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)
 5. Baza Zastosowania Informatyki – bieżąca, adnotowana bibliografia z dziedziny informatyki, zawiera opisy bibliograficzne artykułów z wiodących czasopism komputerowych (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
 6. WŁÓKNO – artykuły polskie i zagraniczne  (baza Instytutu Włókiennictwa w Łodzi)
 7. Serwer Publikacji Urzędu Patentowego RP


 8. zob. też:
 9. SYMPOnet – centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych  (baza Politechniki Warszawskiej)
 10. ITER

WOJSKOWOŚĆ

 1. TWOJ  – artykuły z wybranych czasopism o tematyce wojskowej  (baza WSOWL Wrocław)
 2. Bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej, m. in.:
 3. Bibliografia fortyfikacji (autor: Tomasz Iwaszkiewicz)
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska