Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Bazy biograficzno-bibliograficzne
Zaktualizowano 16 lutego 2012
OGÓLNOPOLSKIE
 1. Polski Słownik Biograficzny
 2. Baza Biogramów - bibliografia publikacji o Polakach, głównie żyjących w XX-XXI w. (baza tworzona w Bibliotece Jagiellońskiej)
 3. Materiały biograficzne z prasy Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku (baza Instytutu im. Herdera w Marburgu)
 4. Parlamentarzyści polscy (baza Biblioteki Sejmowej)
 5. Ludzie nauki (baza Ośrodka Przetwarzania Informacji) - osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, w tym również Polacy pracujący i mieszkający poza Polską oraz obcokrajowcy - członkowie PAN i PAU, a także zagraniczni naukowcy recenzujący polskie prace naukowe, a także kierownicy prac badawczych lub osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach zaplecza naukowego
 6. Bazy ośrodka "Karta":
 7. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - w latach 1939-1945 (baza Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie")
REGIONALNE
 1. Biografie sławnych Kaliszan
 2. Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej - ludzie, twórcy, osoby działające na przestrzeni wieków na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (głównie dzisiejsza Ukraina).
 3. Spuścizna - Archiwa Krakowskie (baza archiwów osobistych ludzi nauki i kultury, zdeponowanych w Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Archiwum Państwowym w Krakowie)
 4. Internetowy lokalizator grobów pozostających w gestii Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 5. Słownik "Żydzi dawnej Łodzi" (XIX i I poł. XX w.) autorzy: Andrzej Kempa, Marek Szukalak
 6. Wybitni ludzie Podkarpacia [pdf]. Krosno 1988 (oprac. Wanda Pietrzkiewicz; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie)
 7. Tekstowa Kartoteka Osobowa Przemyślan
 8. Spis powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 (baza Muzeum Śląskiego w Katowicach)
 9. Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego
 10. Znani Tarnowianie (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie)
 11. Spis osób pochowanych na Starym Cmentarzu w Tarnowie
 12. Toruńskie nekropolie
 13. Baza danych ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego latach 40-tych XX wieku (baza Ośrodka "Karta")
 14. Słownik Pisarzy Wybrzeża
DZIEDZINOWE
 1. Baza "Autograf" - informacje o środowisku współczesnych artystów plastyków z takich dziedzin jak: architektura wnętrz, film, fotografia, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo, rzeźba, tkanina, wzornictwo i inne (po wejściu do bazy przewiń ekran na prawo i kliknij na napis "Autograf" po prawej stronie) - baza Ośrodka Informatycznego ASP w Gdańsku
 2. Kto jest kim w Botanice Polskiej (baza Instytutu Botaniki PAN w Krakowie)
 3. Baza matematyków polskich (współczesnych; baza Instytutu Matematycznego PAN)
 4. Słownik Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (baza Śląskiej Akademii Medycznej)

 5. H i s t o r i a
  1. Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię (wg. materiałów M.S. Anatolewny, Omsk 2005 r. oprac. Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz)
  2. Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI
  3. Spis powstańców śląskich zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939 (baza Muzeum Śląskiego w Katowicach)
  4. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
  5. Wykaz imienny Polek więźniarek obozu w Ravensbruck
  6. Więźniowie "Pawiaka" 1939-1944
  7. Charków, Katyń, Miednoje, Twer ... (Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytana w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9 -10 listopada 2007 r.)
  8. Żołnierze i działacze konspiracji niepodległościowej oraz skazani z powodów politycznych - więzieni w Centralnym Więzieniu Karnym we Wronkach i Rawiczu i ZK Poznań 1945-1956 (oprac. Tadeusz Łaszczewski)
  9. Powstańcze Biogramy (Muzeum Powstania Warszawskiego)
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska