Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCwejście
do katalogu
      
o NUKAT          
Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Medyczna CMUJ oraz inne biblioteki UJ w NUKAT
Zaktualizowano 18 stycznia 2013
Biblioteka Jagiellońska uczestniczy w tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT od czerwca 2002 r., czyli od początku jego istnienia. Działania, które stały się podstawą uruchomienia katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich podjęliśmy znacznie wcześniej. Od 1992 r. Biblioteka Jagiellońska włączyła się w tworzenie Kartoteki Haseł Wzorcowych, a od 1993 r. razem z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej podjęła inicjatywę utworzenia Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism. Od 1998 r. uczestniczyliśmy w pracach projektowych nad koncepcją katalogu centralnego.
Katalog centralny NUKAT tworzony jest metodą współkatalogowania, co znacznie usprawnia i przyspiesza katalogowanie w partycypujących bibliotekach, a jego głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania. Z katalogiem centralnym współpracuje aktualnie 118 polskich bibliotek akademickich i naukowych, w tym czynnie w budowaniu katalogu uczestniczą 89 bibliotek, a 29 bibliotek pobiera wyłącznie gotowe dane.
W ramach programu współkatalogowania do bazy NUKAT wprowadzane są obecnie przez bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UJ oraz innych bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ, opisy bibliograficzne książek, czasopism, starych druków, druków muzycznych, dokumentów życia społecznego, a także dokumentów elektronicznych, dźwiękowych, graficznych, filmów oraz mikroform.
Dzięki udziałowi w projekcie katalogu centralnego NUKAT, informacja o zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej i pozostałych bibliotek UJ, dostępna jest nie tylko z poziomu Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, ale także z katalogu ogólnopolskiego i światowego. Informacje o zbiorach 118 polskich bibliotek naukowych i akademickich uczestniczących we współkatalogowaniu w katalogu centralnym NUKAT, przekazywane są bowiem do WorldCat - światowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych i ich właścicielach. Opisy publikacji z bazy NUKAT udostępniane są także do przeszukiwania w wyszukiwarce Google - w Google Scholar (http://scholar.google.pl) i w Google Books (http://books.google.pl), a rekordy KHW z bazy NUKAT przekazywane są do wirtualnej międzynarodowej kartoteki haseł wzorcowych VIAF (http://viaf.org)  - dzięki VIAF pracownicy oddziałów katalogowania z całego świata mogą zapoznać się z wariantami nazw używanych w opisach dokumentów w różnych krajach i trafić do odpowiednich narodowych kartotek haseł wzorcowych, skąd mogą pobrać przydatne im dane.
Biblioteka Jagiellońska wraz z innymi bibliotekami UJ jest we współtworzeniu katalogu NUKAT jednym z najbardziej aktywnych partnerów. Do końca 2012 r. wprowadziliśmy do katalogu centralnego 359 827 nowych opisów bibliograficznych, co stanowi prawie 15% wszystkich zasobów katalogu centralnego NUKAT.
Stan na 2012-12-31
BIBLIOTEKI
współtworzące NUKAT
Rekordy bibliograficzne
sporządzone w NUKAT
Rekordy bibliograficzne
skopiowane z NUKAT
druki zwarte
wydawnictwa ciągłe
razem
druki zwarte
wydawnictwa ciągłe
razem
ogółem biblioteki NUKAT
2 396 450 75 109 2 471 559 8 390 543 275 764 8 666 307
Biblioteka Jagiellońska
i inne biblioteki UJ
345 710 14 117 359 827 819 645 27 034 846 679
W ciągu ponad 10 lat współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT włożyliśmy ogromny wkład w tworzenie centralnej informacji o dokumentach, ale po tych kilku latach zauważalne są również wymierne korzyści płynące ze współpracy. Systematycznie wzrasta liczba gotowych opisów, utworzonych przez inne biblioteki współkatalogujące, które możemy przejąć do naszego Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ. Dzięki temu możemy przyspieszyć opracowanie i udostępnienie czytelnikom dokumentów wpływających do Biblioteki Jagiellońskiej i innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2009-2012 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie realizowała projekt "NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej", w którym uczestniczyła również Biblioteka Jagiellońska. Jednym z głównych celów tego projektu (obok rozbudowy i usprawnienia funkcjonowania katalogów KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i biblioteki cyfrowej e-bUW) była rozbudowa katalogu centralnego, poprzez zintegrowanie jak największej ilości rekordów bibliograficznych znajdujących się w katalogach lokalnych bibliotek współkatalogujących z odpowiednikami, które zawiera baza NUKAT oraz przekazanie do katalogu centralnego opisów publikacji, które zostały wprowadzone do baz poszczególnych bibliotek przed rozpoczęciem współkatalogowania i dotąd nie zostały odnotowane w katalogu centralnym. Do końca 2012 r. baza NUKAT powiększyła się o przejęte w trakcie trwania projektu opisy publikacji z katalogów 30 polskich bibliotek naukowych. W ramach tego przedsięwzięcia zintegrowanych zostało 119 550 rekordów bibliograficznych znajdujących się w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ z odpowiednikami, które zawiera baza NUKAT (na ogólna liczbę 1 263 981 scalonych rekordów) oraz przekazano do katalogu centralnego 55 233 opisów publikacji, które zostały wprowadzone do KKZBUJ przed rozpoczęciem współkatalogowania i dotąd nie zostały odnotowane w katalogu centralnym (na ogólną liczbę 293 584 opisów wprowadzonych do NUKAT jako rekordy nowe).
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska