Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCBiblioteki i katalogi w Polsce
Zaktualizowano 7 wrzesnia 2010
B I B L I O T E K I
K r a k ó w
 • Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Biblioteka Czartoryskich
 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Pozostałe biblioteki Krakowa można wyszukać w bazie EBIB  
 
P o l s k a
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • Biblioteka Narodowa
Pozostałe biblioteki Polski można wyszukać w bazie EBIB  
C E N T R A L N E   K A T A L O G I   B I B L I O T E K   w   P O L S C E
 1. KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich  
  wspólne wyszukiwanie w katalogach kilkudziesięciu bibliotek naukowych polskich (w tym NUKat) i kilkunastu zagranicznych
 2. NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny  
  wspólny katalog ok. 50 bibliotek - opisy książek wprowadzane od lipca 2002
 3. Centralny Katalog Czasopism Polskich   wydawanych w latach 1661 - 1950 (baza Biblioteki Narodowej)
 4. Centralny Katalog Czasopism Polskich - kalendarze   - (baza Biblioteki Narodowej)
 5. Centralny katalog książek Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES  
 6. FIDKAR    (FIDES) - multiwyszukiwarka umożliwiająca kombinowane przeszukiwanie katalogów i baz bibliotek kościelnych Federacji FIDES, baz Biblioteki Narodowej i katalogów innych bibliotek
 7. POLANKA   - wspólny katalog bibliotek anglistycznych
 8. SYMPOnet   - centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych (baza Politechniki Warszawskiej)
 9. Katalog Konsorcjum Bibliotek Łódzkich  

W Y D A W N I C T W A   Z A G R A N I C Z N E   w   P O L S C E
 1. Centralny Katalog Książek Zagranicznych  (bazy Biblioteki Narodowej) 1975 - 1986  , od 1987 r.  
 2. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych   - od 1980 r. (baza Biblioteki Narodowej)
 3. Wykaz Czasopism Naukowych Importowanych do Polski (lata 90-te do 2000 r.)    (sporządzany przez KBN, w układzie dziedzinowym)
 4. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych   (baza Głównej Biblioteki Lekarskiej)
 5. Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola  
  (baza Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej)
 6. Czasopisma Zagraniczne w Poznaniu - Katalog   (na stronie Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych)

Z B I O R Y   S P E C J A L N E
 1. Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów  
  (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk; baza Biblioteki Narodowej)
 2. Katalog mikrofilmów starych druków wydanych głównie na obszarach Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza w zbiorach Biblioteki Narodowej   (baza Biblioteki Narodowej)
 3. Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów w zbiorach Bibliotek: Rosyjskiej Akademii Nauk w St Petersburgu, Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie, Narodowej Finlandii w Helsinkach i Uniwersyteckiej w Warszawie. Druki polskie XVI - XVIII w. (baza Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim)
  • Katalog księgozbioru Konstancji Sapieżyny (1697-1756)
 4. Próba rekonstrukcji Biblioteki lwowskiego Kolegium Jezuickiego (1596-1773). (baza Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim)
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska