Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCO Bibliotece
Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
Zaktualizowano 15 listopada 2010

W okresie od 14 października 2010 do czerwca 2012 roku na terenie Biblioteki Jagiellońskiej trwają prace nad projektem realizowanym w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki  pn. Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2.

 

Przedmiotem zaplanowanego na dwa lata projektu jest digitalizacja oraz opracowanie w bazie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki druków muzycznych oraz rękopisów będących w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej a związanych z tematyką polskiej pieśni i piosenki. Prace te są kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań. Poza opracowanymi rekordami baza Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki poszerzy swoją funkcjonalność o moduł do wypożyczeń. Efektem realizacji projektu będzie również czytelnia z trzema stanowiskami komputerowo-odsłuchowymi zlokalizowana w siedzibie Biblioteki Polskiej Piosenki.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.bibliotekapiosenki.pl/static:Projekt_unijny

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W okresie od 15 września 2009 r. do 14 września br. na terenie Biblioteki Jagiellońskiej trwały prace nad projektem pn. Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki.

Celem projektu realizowanego w partnerstwie Biblioteki Jagiellońskiej i Ośrodka Kultury "Biblioteki Polskiej Piosenki" było wypełnienie luki powstałej w dostępie do informacji oraz materiałów dotyczących polskiej pieśni. Około 2500 zweryfikowanych i udostępnionych w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki opisów bibliograficznych oraz 1331 zdigitalizowanych publikacji to główne rezultaty projektu. W celu zapoznania się ze szczegółowym raportem z realizacji zadania, zapraszamy na stronę Biblioteki Polskiej Piosenki.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.