Oddział Rękopisów BJ
stary gmach, II p., pok. 206
e-mail: bjmanus@uj.edu.pl
tel: (+48 12) 663-35-26
Szczegółowych informacji nt. udostępniania rękopisów
udzielają dyżurni w Czytelni Rękopisów
 
Indeks zbiorczy za lata 2001-2010

Indeks do akcesji Oddziału Rękopisów BJ za 2011 r.

Rok akcesji:  
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ż
Opis zawartości:

1. Indeksy
W indeksach przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych, profesorów oraz osoby posiadające tytuły szlacheckie oznaczano w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi opatrzono odsyłaczami (zob.) do nazwisk uznanych za powszechnie przyjęte.
Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych. Tytuły druków zwartych oraz czasopism zapisano w cudzysłowie.
Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku.


2. Opisy akcesyjne
Pliki zawierają opisy przybytków (akcesji) do Oddziału Rękopisów BJ za lata 2001-2011.
Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkps, mszp.), języka (np. łac. pol.), nazw własnych oraz dat dla dokumentów.
W przypadku korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu nabycia (np. kupno, dar, depozyt).

A

Abramowska, Janina; Przyb. 85/11
Adamek, Zbigniew (ks.); Przyb. 85/11
Adamiak, Anna; Przyb. 85/11
Adamus, Henryk; Przyb. 275/11
Adler, Guido; Przyb. 275/11
Afanasjew, Jerzy; Przyb. 85/11
Alexandrov, Vladimir E.; Przyb. 116/11
Amsterdam, European Cultural Foundation; Przyb. 91/11
Amsterdam, „Le Groupe Expérimental Hollandais”; Przyb. 195/11
Amsterdam, Nederlandisch Olympisch Comite; Przyb. 288/11
Amsterdam, Sweets and Zeitlinger; Przyb. 295/11
Anders, Władysław; Przyb. 220/11
Andrade de, Edison; Przyb. 275/11
Andruszko, Ewa; Przyb. 85/11
Andrychów, Zakładowy Dom Kultury Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego; Przyb. 110/11
Andrzejewski, Zygmunt; Przyb. 275/11
Angerman, Jadwiga; Przyb. 252/11
Antoniewicz, Jan Bołoz; Przyb. 275/11
Armata, Jerzy; Przyb. 85/11
Arnold, Jacques; Przyb. 85/11
Arolsen, Centre de la Croix Rouge. Comité International de Recherches; Przyb. 328/11
Arolsen, Comité International de la Croix-Rouge; Przyb. 328/11
Artaud, Antonin; Przyb. 12/11
Ataman, Julian (ks.); Przyb. 328/11
Auer, Paul; Przyb. 220/11
Auerbach; Przyb. 12/11
Auschwitz; Przyb. 9/11, 10/11
Australia, Kabaret „Kogel-Mogel”; Przyb. 191/11
Axman, Emil; Przyb. 304/11

B

Bachelard, Gaston; Przyb. 17/11
Backvis, Claude; Przyb. 20/11, 86/11
Baczak, Jacek; Przyb. 86/11
Baczko, Bronisław; Przyb. 86/11
Badeni Stefan; Przyb. 225/11
Bagneux, „Tout l’Univers”; Przyb. 107/11
Bajer, M.; Przyb. 86/11
Bajerowa, Irena; Przyb. 86/11
Bak, Krzysztof; Przyb. 86/11
Balbus, Stanisław; Przyb. 158/11
Balcerzan, Edward; Przyb. 86/11, 97/11, 125/11
Balewiczowie, Maria i Stanisław; Przyb. 195/11
Baluch, Jacek; Przyb. 86/11
Bałut, Jagoda; Przyb. 86/11
Banasiewicz, Henryk; Przyb. 86/11
Bandrowska-Turska, Ewa; Przyb. 275/11, 300/11
Banu, Georges; Przyb. 86/11
Baran, Zbigniew; Przyb. 195/11
Baraniak, Błażej; Przyb. 86/11
Baranowska, Małgorzata; Przyb. 86/11
Barańczak, Stanisław; Przyb. 86/11, 123/11
Barańczakowie, Anna i Stanisław; Przyb. 86/11
Barbag, Seweryn; Przyb. 275/11
Barbiellini-Amidei, Nicoletta; Przyb. 275/11
Barcelona, Editorial Seix Barral; Przyb. 91/11
Barnaś, Kazimierz; Przyb. 86/11
Barraclough de, Geoffrey; Przyb. 219/11, 220/11
Bart, Andrzej; Przyb. 86/11
Barthes, Roland; Przyb. 20/11, 86/11, 113/11, 116/11
Bartoszewscy, Zofia i Władysław; Przyb. 86/11
Bartoszyński, Kazimierz; Przyb. 86/11
Bartyzel, Małgorzata; Przyb. 86/11
Baryczkowie, Jacek, Stanisław; Przyb. 323/11
Basińska, Barbara; Przyb. 254/11
Basińska, Helena; Przyb. 254/11
Baterowicz, Marek; Przyb. 86/11
Batušić, Nikola; Przyb. 86/11
Baudin, Alphonse; Przyb. 86/11
Bayreuth; Przyb. 303/11
Beato, Ermano; Przyb. 276/11
Beaulaincourt de, Xavier; Przyb. 219/11, 220/11
Beauvois, Daniel; Przyb. 86/11
Beazoni; Przyb. 276/11
Beddington-Behrens, Edward; Przyb. 219/11, 220/11
Bek, Bogusław; Przyb. 150/11
Bek, Wiesław; Przyb. 86/11
Belgrad, Jugoslovenska Autorska Agencija; Przyb. 95/11
Belgrad, Nolit; Przyb. 101/11
Benesz, Eva; Przyb. 86/11
Benka, Urszula M.; Przyb. 86/11
Berent, Roman; Przyb. 276/11
Bereza, Henryk; Przyb. 86/11
Berkel van, Leonie; Przyb. 276/11
Berlin, Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas; Przyb. 277/11
Berlin, Die Deutsch-Polnische Gesellschaft; Przyb. 277/11
Berlin, Freie Universität Berlin; Przyb. 91/11
Berlin, Instytut Kultury Polskiej; Przyb. 94/11
Berlin, Polska Misja Wojskowa; Przyb. 290/11
Bernard, Felicja; Przyb. 276/11
Będzin, Teatr Dzieci Zagłębia; Przyb. 107/11
Białoń, Elżbieta; Przyb. 86/11
Białoszewski, Miron; Przyb. 8/11
Bianchi, Lorenzo; Przyb. 276/11
Biculewicz, Kazimierz; Przyb. 86/11
Biegański, T.; Przyb. 86/11
Biela, Emil; Przyb. 86/11
Bielak, Antoni; Przyb. 86/11
Bielak, Czesław; Przyb. 86/11
Bielas, Kazimierz; Przyb. 276/11
Bielsko-Biała, Teatr Polski; Przyb. 107/11
Bieniarz, Stanisław; Przyb. 86/11
Bieńkowska, Danuta; Przyb. 86/11
Bieńkowska, Ewa; Przyb. 86/11, 116/11
Bieńkowski, Piotr; Przyb. 272/11
Bieńkowski, Zbigniew; Przyb. 86/11
Bierdiajew, Walerian; Przyb. 299/11
Biernacki, Michał; Przyb. 276/11
Bigosiński, Ryszard; Przyb. 86/11
Bigoszewski, Mieczysław Antoni; Przyb. 323/11
Bikont, Anna; Przyb. 86/11
Birkenmajer, Aleksandra 323-328/11
Birkenmajer, Józef; Przyb. 276/11
Birkenmajer, Maria 323-328/11
Blatman, Daniel; Przyb. 103/11
Bloomington, Indiana University; Przyb. 93/11
Bloonfild, E.; Przyb. 276/11
Blum, Aviva; Przyb. 10/11, 109/11
Bławecki, Ryszard; Przyb. 329/11
Błońska, Janina; Przyb. 1-173/11
Błońska, Teresa; Przyb. 117-119/11, 133/11
Błoński, Jan; Przyb. 1-173/11
Błoński, Krzysztof; Przyb. 1-173/11
Boch, Willy; Przyb. 87/11
Bochnak, Adam; Przyb. 276/11
Bockhold, Petra; Przyb. 87/11
Boczkowski, Krzysztof; Przyb. 87/11
Bodegárd, Anders; Przyb. 87/11
Bodin, Per-Arne; Przyb. 87/11
Bogucka-Bohrman, Maria; Przyb. 276/11
Bojarska, Maria; Przyb. 252/11
Bokina Helen; Przyb. 276/11
Bolecki, Włodzimierz; Przyb. 87/11
Bolek, Juliusz; Przyb. 87/11
Bolonia, Gli Amici Della Polonia; Przyb. 275/11
Bolonia, Instituto Nationale di Kultura Fascista; Przyb. 282/11
Bonamoure, Jean; Przyb. 87/11
Boniecki, Tadeusz Fredro; Przyb. 87/11
Bonn, Cusanuswerk; Przyb. 89/11
Boothley, Robert; Przyb. 219/11
Borejsza, Jerzy; Przyb. 90/11
Borowski, Adam; Przyb. 87/11
Borowski, Andrzej; Przyb. 87/11
Borowy, Stanisław; Przyb. 276/11
Bortnowski, Stanisław; Przyb. 87/11
Boston, „Partisan Review”; Przyb. 102/11
Boudry, Éditions de la Baconnière S.A.; Przyb. 219/11
Bougnon-Rosset, Anna; Przyb. 113/11
Bourmeyster, Alexandre; Przyb. 87/11
Brandstaetter, Roman; Przyb. 276/11
Braniccy (z Montrésor); Przyb. 323/11
Bratkowski, Jan; Przyb. 87/11
Brejdygant, Stanisław; Przyb. 87/11
Brno, Ceskoslovensko-Polsky Klub v Brne; Przyb. 276/11
Brodzik, Elżbieta; Przyb. 250/11, 251/11
Brodzik, Jan; Przyb. 251/11
Brodzik, Kazimierz; Przyb. 250/11, 251/11
Brodzik, Matylda; Przyb. 251/11
Brodzka, Alina; Przyb. 87/11
Bronarski, Alfons; Przyb. 219/11
Bronarski, Ludwik; Przyb. 276/11
Brugnoli, Atttilo; Przyb. 276/11
Bruksela, Goethe Institut; Przyb. 92/11
Bruksela, Université Libre de Bruxelles; Przyb. 108/11
Brycht, Andrzej; Przyb. 87/11
Bryk, Andrzej; Przyb. 87/11
Bryll, Ernest; Przyb. 87/11
Brzeziński, Franciszek; Przyb. 276/11
Brzeziński, Józef; Przyb. 276/11
Brzękowski, Jan; Przyb. 87/11
Buchow, Leonard; Przyb. 87/11
Buczyńska, Ruth; Przyb. 87/11
Budapeszt, Archaeologiches und Kunstgeschichtliches Institut der Pazmany Universität; Przyb. 275/11
Budapeszt, Comité Interantionale des Science Historiques; Przyb. 276/11
Budapeszt, Európa Könyvkiadó Budapest; Przyb. 91/11
Budapeszt, Instytut Polski w Budapeszcie; Przyb. 282/11
Budapeszt, Magyar Tudomanyos Akademia; Przyb. 286/11
Budapeszt, Poselstwo RP w Budapeszcie; Przyb. 291/11
Budrecki, Lech; Przyb. 87/11
Bujak; Przyb. 276/11
Bujak, Wiktor; Przyb. 276/11
Bujański, Eueniusz; Przyb. 295/11
Bujara, M.; Przyb. 87/11
Bukareszt, „Cahiers Roumains d’Etudes Littéraires”; Przyb. 88/11
Bukowska-Schlieman, Mirosława; Przyb. 87/11
Bukowski, Kazimierz (ks.); Przyb. 87/11
Bułatowa, Krystyna; Przyb. 330/11
Burdziej, Bogdan; Przyb. 87/11
Burek, Tomasz; Przyb. 87/11
Bursa, Stanisław; Przyb. 304/11
Bursztyńska, Halina; Przyb. 87/11
Buzek, Urszula; Przyb. 234/11
Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego; Przyb. 91/11
Bydgoszcz, Pomorskie Wydawnictwo Prasowe RSW; Przyb. 103/11
Bydgoszcz, Spółdzielnia Pracy Wydawców Pomorze; Przyb. 105/11
Byk, Ryszard; Przyb. 304/11
Bytom, Państwowa Opera Śląska; Przyb. 289/11
Bzowski, Stanisław h. Ostoja; Przyb. 323/11

C

Caggiano, Roberto; Przyb. 276/11
Cambridge, Educators for Social Responsibility; Przyb. 91/11
Camus, Albert; Przyb. 28/11
Carlier, Margot; Przyb. 88/11
Castellan Georges; Przyb. 219/11
Castex, François; Przyb. 88/11
Čech, František; Przyb. 252/11
Cel, Krystyna; Przyb. 88/11
Celary, Irena; Przyb. 151/11
Čepaitis, Virgilijus; Przyb. 88/11
Chazbijewicz, Selim; Przyb. 88/11
Chenu, Roselyne; Przyb. 88/11
Chicago, University of Chicago; Przyb. 108/11
Chłapowski; Przyb. 276/11
Chmiel, Beata; Przyb. 88/11
Chodakowska, Elżbieta; Przyb. 88/11
Chodakowski, Jan; Przyb. 88/11
Chojecki, Andrzej; Przyb. 88/11
Chojecki, Stanisław; Przyb. 304/11
Chojnacki, Antoni; Przyb. 88/11
Chojnice, Naczelnik Miasta Chojnice; Przyb. 195/11
Chomiński, Józef; Przyb. 276/11
Chomiszczak, Tomasz; Przyb. 88/11
Chorzów, Teatr Korez; Przyb. 107/11
Chrostowska, H.; Przyb. 195/11
Chrzanowski, Bernard; Przyb. 225/11
Chrząstowska, Bożena; Przyb. 88/11
Chudzyński, Stefan; Przyb. 328/11
Chwin, Krystyna; Przyb. 88/11
Chwin, Stefan; Przyb. 88/11
Chwinowie, Krystyna i Stefan; Przyb. 88/11
Chybiński, Adolf; Przyb. 276/11
Chylińska, Teresa; Przyb. 88/11
Chyła, Wojciech; Przyb. 88/11
Cichońska-Harman, Małgorzata; Przyb. 89/11
Cichy, Michał; Przyb. 89/11, 116/11
Ciechanowska, Elżbieta; Przyb. 256-258/11
Ciechanowska, Florentyna ze Schwarzów; Przyb. 258/11
Ciechanowska, Katarzyna; Przyb. 258/11
Ciechanowski, Stanisław; Przyb. 258/11
Cierniakowa, Zofia; Przyb. 89/11
Cierniakówna, Anna; Przyb. 89/11
Cieszyn, Cieszyńskie Centrum Kultury; Przyb. 89/11
Cieśla, Ania; Przyb. 152/11
Ciołkosz Adam W.M.; Przyb. 219/11
Cirlić-Straszyńska, Danuta; Przyb. 89/11
Cisło, Maciej; Przyb. 89/11
Claremont, Claremont McKenna College; Przyb. 89/11
Claudel, Paul; Przyb. 12/11, 59/11
Clérmont, Doyen Faculté Lettres Université Clérmont; Przyb. 90/11
Clermont-Ferrand, Uniwersytet; Przyb. 62/11
Cocatrix de, A.; Przyb. 328/11
Coeuroy, Andre; Przyb. 276/11
Conio, Gérard; Przyb. 89/11
Constant; Przyb. 195/11
Corvin, Michel; Przyb. 89/11
La Cote-Saint-Andre, Société Française de Musicologie; Przyb. 293/11
Criteanu, Zaharia; Przyb. 277/11
Cronshaw, Dorio; Przyb. 277/11
Crugten van, Alain; Przyb. 89/11
Crusbo, Jess; Przyb. 89/11
Cybulski, Władysław; Przyb. 330/11
Cynk, Florian; Przyb. 265/11
Czachorowski, Stanisław (Swen); Przyb. 89/11
Czachowski, Kazimierz; Przyb. 277/11
Czajkowska, Bożena; Przyb. 277/11
Czapiewski, Tomasz (ks.); Przyb. 89/11
Czaplińska, Z.; Przyb. 252/11
Czapliński, Lesław; Przyb. 195/11
Czapliński, Przemysław; Przyb. 13/11
Czarnecki, Kazimierz; Przyb. 277/11
Czarnik, Ewa; Przyb. 153/11
Czerkawska, H.; Przyb. 252/11
Czermińska, Małgorzata; Przyb. 89/11
Czerniewska, Danuta; Przyb. 252/11
Częstochowski, Ryszard; Przyb. 89/11
Czoch, Rafał; Przyb. 89/11
Czosnyka, Józef Tadeusz; Przyb. 195/11
Czycz, Stanisław; Przyb. 89/11
Czyż, Antoni; Przyb. 89/11

Ć

Ćmielów, Dom Kultury im. W. Gombrowicza; Przyb. 90/11

D

Dajnowski, Maciej; Przyb. 126/11
Daniel, Jerzy; Przyb. 89/11
Danilewicz-Zielińska, Maria; Przyb. 89/11
Darmstadt, Deutsches Polen Institut; Przyb. 90/11
Davies, Maria; Przyb. 89/11
Dawson, Clarence H.; Przyb. 277/11
Dąbrowska, Nina; Przyb. 252/11
Dąbrowska, Stefania; Przyb. 254/11
Decothique, Jean; Przyb. 89/11
Dedecius, Karl; Przyb. 89/11, 195/11
Degler, Janusz; Przyb. 89/11
Dehnel, Jacek; Przyb. 146/11
Delaperrière, Maria; Przyb. 90/11
Dembińska, R.; Przyb. 271/11
Dembowski, Ignacy; Przyb. 277/11
Dent, Edward; Przyb. 277/11
Deptuła, Szymon; Przyb. 264/11
Derkowska, Ala; Przyb. 90/11
Dębowski, Marek; Przyb. 90/11
Didur, Adam; Przyb. 277/11, 304/11
Dłuski, E.; Przyb. 277/11
Dłuski, Wiktor; Przyb. 90/11
Dmowski, Roman; Przyb. 225/11
Dobroszycki, Lucjan; Przyb. 90/11
Dobrowolscy (rodzina); Przyb. 254/11
Dobrowolscy, Maria i Kazimierz; Przyb. 254/11
Dobrowolska, Maria z Mrazków; Przyb. 252-254/11
Dobrowolski, Kazimierz; Przyb. 254/11
Dobrzański, Szymon; Przyb. 113/11
Dobrzyński, Dobiesław; Przyb. 277/11
Dobschat, Adolf; Przyb. 277/11
Dołęgowski, Andrzej; Przyb. 90/11
Domagalski, Jerzy; Przyb. 90/11
Domański, Ryszard; Przyb. 252/11
Domaradzki, Teodor F.; Przyb. 90/11
Donnadieu, James; Przyb. 219/11
Doorslaer van, G.; Przyb. 277/11
Döpfner, Julius (kard.); Przyb. 219/11
Doruchowski, Antoni; Przyb. 113/11
Dowgiałło, Jan; Przyb. 92/11
Drabik, Stanisław; Przyb. 278/11, 300/11
Dragoni, Bruna; Przyb. 278/11
Drawicz, Andrzej; Przyb. 90/11
Drewnowski, Tadeusz; Przyb. 90/11
Drezno, Consolato Generale d’Italia; Przyb. 277/11
Drezno, Oberburgermeister der Landeshauptstadt Dresden; Przyb. 289/11
Drobner, Mieczysław; Przyb. 278/11
Drop, Agnieszka; Przyb. 90/11
Druto, Jan; Przyb. 219/11
Drzewicka, Anna; Przyb. 90/11
Drzewiecki, Zbigniew; Przyb. 278/11
Drzewocki, Norbert; Przyb. 278/11
Dubiska, Irena; Przyb. 278/11, 300/11
Dubois, Jacques; Przyb. 90/11
Dulęba, Witold; Przyb. 90/11, 127/11
Dumas, Alexandre syn; Przyb. 263/11
Duquesne, Andrée; Przyb. 90/11
Duquesne, Jean; Przyb. 90/11
Durand, Aurélie; Przyb. 90/11
Durand, Jadine (Castein); Przyb. 90/11, 119/11
Durstey, Henry; Przyb. 278/11
Duszka, Wanda; Przyb. 90/11
Dybciak, Krzysztof; Przyb. 90/11
Dybel, Paweł; Przyb. 90/11
Dyboski, Roman; Przyb. 278/11, 298/11
Dygas, Ignacy; Przyb. 278/11
Dygat, Adam; Przyb. 278/11
Dygat, Zygmunt; Przyb. 278/11, 304/11
Dymmek, Zbigniew Kazimierz; Przyb. 278/11
Dyrda, Józef; Przyb. 154/11
Dziechcińska, Hanna; Przyb. 90/11
Dzieduszycka, Małgorzata; Przyb. 90/11
Dzień, Mirosław; Przyb. 90/11
Dziewulska, Małgorzata; Przyb. 90/11
Dzitko, Bohdan; Przyb. 2236/11

E

Eagfield-Hull, A.; Przyb. 278/11
Edyta (s.); Przyb. 91/11
Eger, Feliks; Przyb. 323/11
Eile, Stanisław; Przyb. 20/11, 91/11
Einstein, Alfred; Przyb. 278/1
Elektorowicz, Leszek; Przyb. 91/11
Elsner, Dante; Przyb. 195/11
Engelking-Boni, Barbara; Przyb. 91/11
Episkopat Polski; Przyb. 220/11
Esterházy, Péter; Przyb. 173/11
Estreicher, Maria; Przyb. 91/11
Estreicher, Zygmunt; Przyb. 278/11

F

Fabijański, Jan; Przyb. 278/11
Fabre, Jean; Przyb. 91/11
Fajans, W.; Przyb. 219/11
Falicki, Jerzy; Przyb. 91/11
Falkiewicz, Andrzej; Przyb. 91/11
Falkiewicz, Henryk; Przyb. 91/11
Falzon, Claire; Przyb. 91/11
Fałat, Stanisław; Przyb. 303/11
Faron, Bolesław; Przyb. 91/11
Faryaszewska, Irena; Przyb. 278/11
Fedorowicz, Krzysztof; Przyb. 91/11, 173/11
Fedorowicz, Tadeusz (ks.)Przyb. 91/11
Federowiczowa, Anna; Przyb. 278/11
Fehellund, Karl Axel; Przyb. 195/11
Feicht, Hieronim; Przyb. 278/11
Fel, André; Przyb. 91/11
Feldmanowie; Przyb. 269/11
Fellenius; Przyb. 278/11
Felton, Zosia S.; Przyb. 278/11
Fert, Jerzy; Przyb. 91/11
Fieguth, Rolf; Przyb. 91/11
Fik, Marta; Przyb. 91/11
Filipiak, Elżbieta; Przyb. 91/11
Filipiak, Stanisław; Przyb. 219/11
Filipowicz, Kornel; Przyb. 235/11
Finkielkraut, Alain; Przyb. 91/11
Finze, Lesław; Przyb. 279/11
Firlej, Jarosław; Przyb. 116/11
Fitelberg, Grzegorz; Przyb. 279/11
Fiut, Aleksander; Przyb. 91/11, 113/11
Fleischmann, Hugo R.; Przyb. 279/11
Fołtynowicz, Zbigniew; Przyb. 91/11
Ford, A.J.T.; Przyb. 116/11
Forycki, Remigiusz; Przyb. 91/11
Frankfurt nad Menem, Fritz Bauer Institut; Przyb. 91/11
Frankfurt nad Menem, Johann-Wolfgang-Goethe Universität; Przyb. 283/11
Frankfurt nad Menem, Städtische Bühnen; Przyb. 294/1
Frankfurt nad Menem, Suhrkamp Verlag; Przyb. 106/11
Frankfurt nad Menem, Universität; Przyb. 296/11
Frąckiewicz, Aleksander; Przyb. 279/11
Freccia, Massimo; Przyb. 279/11
Friedman, M.; Przyb. 279/11
Friemann; Przyb. 279/11
Friemann, Witold; Przyb. 304/11
Frybes, Aleksandra; Przyb. 91/11, 119/11
Frybes, Stanisław; Przyb. 91/11, 116/11
Fryburg, Musée d’art et d’histoire; Przyb. 195/11
Fryburg, Stadtteather Freiburg; Przyb. 294/11
Fryburg, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu we Fryburgu; Przyb. 316/11
Frycz, Karol; Przyb. 279/11
Fudakowski, Kazimierz; Przyb. 222/11
Fuglewicz, Helena; Przyb. 233/11

G

Gadeyski, Gerard; Przyb. 279/11
Gajewska, Róża; Przyb. 252/11
Gajkowie; Przyb. 254/11
Galicka, H.; Przyb. 254/11
Galińska, Ida; Przyb. 252/11
Gall, Iwo; Przyb. 279/11
Gałczyńska, Wanda; Przyb. 92/11
Gałczyński, Konstanty Ildefons; Przyb. 23/11
Gałuszka, Jerzy; Przyb. 279/11
Ganche, Edouard; Przyb. 279/11
Ganszyniec, Ryszard; Przyb. 281/11
Garbowska, Monika; Przyb. 92/11
Garbowski, T.; Przyb. 281/11
Garbusiński, Kazimierz; Przyb. 304/11
Gaulle de, Charles (gen.); Przyb. 219/11, 220/11
Gawroński, Andrzej; Przyb. 92/11
Gądek, Grzegorz; Przyb. 92/11
Gdańsk, Graf; Przyb. 93/11
Gdańsk, Polskie Biuro Podróży Orbis; Przyb. 103/11
Gdańsk, „Ruch Teatralny”; Przyb. 104/11
Gdańsk, Słowo – Obraz – Terytoria; Przyb. 105/11
Gdańsk, Uniwersytet Gdański; Przyb. 108/11
Gdańsk, Wydawnictwo Morskie; Przyb. 110/11
Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Przyb. 110/11
Gdańsk, Związek Literatów Polskich. Oddział w Gdańsku; Przyb. 111/11
Gdańsk. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; Przyb. 111/11
Gdynia, Teatr Miejski; Przyb. 107/11
Gdynia, Teatr Muzyczny; Przyb. 107/11
Geiringer, Karol; Przyb. 281/11
Geiss, Imanuel; Przyb. 219/11
Gély, Philippe; Przyb. 92/11
Gendre, André; Przyb. 92/11
Genet, Jean; Przyb. 12/11
Genewa, Les Amis du Livre; Przyb. 85/11
Genewa, Fundacja im. Kościelskich; Przyb. 92/11
Genewa, Nagroda Kościelskich; Przyb. 79-80/11
Genewa, Université de Genève; Przyb. 108/11
Geremek, Bronisław; Przyb. 92/1
Gerevich, Theodor; Przyb. 299/11
Gerevich, Tiberius; Przyb. 281/11
Geszkowie; Przyb. 254/11
Getynga, Seminar für Slavische Philologie; Przyb. 104/11
Gębarowicz, M.; Przyb. 195/11
Ghelderode de, Michel; Przyb. 12/11
Gieburowski, M.; Przyb. 281/11
Giedroyc, Jerzy; Przyb. 116/11
Gielecki, Wojciech; Przyb. 252/11
Gierek, Edward; Przyb. 113/11
Giles, Claire; Przyb. 116/11
Giraudoux, Jean; Przyb. 12/11
Girondeau, Nicole i Léonid; Przyb. 92/11
Gizbert, W.; Przyb. 269/11
Glatzel, Jan; Przyb. 281/11
Gliński, Mateusz; Przyb. 280/11
Gliwice, Młodzi Demokraci w Gliwicach; Przyb. 99/11
Glondys, Krzysztof; Przyb. 92/11
Głowacki, Stanisław; Przyb. 281/11
Głowiński, Michał; Przyb. 92/11
Gniazdowska, Janina; Przyb. 270/11
Godart, Philippe; Przyb. 92/11
Goedhart, Frans Johannes; Przyb. 220/11
Goethe, Johann Wolfgang; Przyb. 28/11
Golachowski; Przyb. 281/11
Golachowski, Stanisław; Przyb. 281/11
Goliński, Zb.; Przyb. 92/11
Gołąbek, Józef; Przyb. 281/11
Gołębiowski, Stefan; Przyb. 92/11
Gomborz, Z.; Przyb. 281/11
Gombrowicz, Rita; Przyb. 92/11
Gombrowicz, Witold; Przyb. 4/11, 5/11, 35/11, 153/11, 157/11, 159/11, 173/11
Gömöri George; Przyb. 92/11, 188/11
Gorczyńska, Renata; Przyb. 92/11
Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei; Przyb. 94/11
Görlich, Krzysztof; Przyb. 195/11
Goszecka, Maria; Przyb. 252/11
Gościński, Jan; Przyb. 128/11, 155/11
Goślicka, Elżbieta; Przyb. 92/11
Goślicki, Jan [właśc. Jan Maurycy Amtisławski]; Przyb. 92/11
Gotfryd, Jan; Przyb. 92/11
Goulesque, Florence; Przyb. 92/11
Goyet, Thérèse; Przyb. 92/11
Górski, Konrad; Przyb. 54/11, 93/11
Górski, Konstanty Maria; Przyb. 93/11, 113/11, 270/11
Grabowska, Maria; Przyb. 93/11
Grabowski, Artur; Przyb. 93/11, 129/11
Grabowski, Tadeusz Stanisław; Przyb. 281/11
Graczyk, Radosława; Przyb. 93/11
Graczyk, Radosława i Tomasz; Przyb. 93/11
Gralakowa, Aniela; Przyb. 254/11
Grappin, Henri; Przyb. 281/11
Grażyński, M.; Przyb. 219/11
Grenoble, Institut des Hautes Etudes de la Défence Nationale; Przyb. 94/11
Greń, Zygmunt; Przyb. 93/11
Grocholski, S.; Przyb. 219/11
Gromadzki, Stanisław; Przyb. 93/11
Grotowski, Jerzy; Przyb. 19/11
Grovlez; Przyb. 281/11
Gruber, Katarzyna; Przyb. 93/11
Gruchała, Jerzy; Przyb. 252/11
Grunwald, Axel; Przyb. 93/11
Grupiński, Rafał; Przyb. 93/11
Grygiel, Stanisław; Przyb. 93/11
Grynberg, Henryk; Przyb. 10/11
Guénon, Rene; Przyb. 316/11
Guglielmetti, Pierrette; Przyb. 119/11
Gulbinowicz, Henryk (abp); Przyb. 93/11
Gumulicki, Napoleon; Przyb. 323/11
Gustafson, Lars; Przyb. 130/11
Gutkowski, Mieczysław; Przyb. 281/11

H

Hahn, Wiktor; Przyb. 281/11
Hajdecky von, Alexander; Przyb. 301/11
Hajdukiewicz, Leszek; Przyb. 328/11
Halawa; Przyb. 247/11
Hall, Legon; Przyb. 93/11
Hamburg, Hamburgische Staatsoper; Przyb. 281/11
Hamermesh, Mira; Przyb. 93/11
Handelsmanowa, Jadwiga; Przyb. 252/11, 254/11
Harvard University; Przyb. 262/11
Hausbrandt, Andrzej; Przyb. 93/11
Hauser H.; Przyb. 219/11
Hebanowski, Stanisław; Przyb. 93/11
Heck, Dorota; Przyb. 93/11
Heczko, Jan; Przyb. 236-237/11
Helander, Joanna; Przyb. 93/11
Hellmann, Manfred; Przyb. 219-220/11
Hen, Józef; Przyb. 93/11
Hendel, Siegfried; Przyb. 195/11
Henning, Einar; Przyb. 299/11
Herbert, Zbigniew; Przyb. 8/11, 93/11, 116/11
Herling-Grudziński, Gustaw; Przyb. 152/11
Hermanowicz, Mariusz; Przyb. 93/11
Hernas, Czesław; Przyb. 54/11, 93/11
Herr Japy, Yvonne; Przyb. 281/11
Hertz, Paweł; Przyb. 93/11
Hess, Mieczysław; Przyb. 108/11
Hilaire, Y.M.; Przyb. 93/11
Hloušková, Jasna; Przyb. 93/11
Hlubek (ks.); Przyb. 93/11
Hoehn, Alfred; Przyb. 281/11
Hoesick, Ferdynand; Przyb. 269/11
Hołówko, Tadeusz; Przyb. 223/11
Horak, Jiri; Przyb. 281/11
Hordyński, Władysław; Przyb. 281/11
Hornowska, Maria; Przyb. 323/11
Hornung, Stanisław; Przyb. 330/11
Horowitz, Karl; Przyb. 281/11
Horowitz, Mizi; Przyb. 281/11
Hoy, Anita; Przyb. 93/11
Hübner, Zygmunt; Przyb. 93/11
Huculak, Witold; Przyb. 195/11
Huelle, Paweł; Przyb. 93/11
Hulewicz, Jan; Przyb. 93/11, 281/11
Hulewicz, Witold; Przyb. 281/11
Hussowski, Mikołaj; Przyb. 175/11
Hutnikiewicz, Artur; Przyb. 93/11

I

Idziak, Bolesław; Przyb. 235/11
Illg, Jerzy; Przyb. 93/11
Iłłakowiczówna, Kazimiera (Iłła); Przyb. 282/11
Ingarden, Roman; Przyb. 40/11
Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Krytyków; Przyb. 64/11
Ionesco, Eugène; Przyb. 16/11
Iwanejko, Elżbieta; Przyb. 252/11
Iwaszkiewicz, Jarosław; Przyb. 94/11, 282/11
Izabelin, „Świat Literacki”; Przyb. 106/11
Iżykowski, Roman; Przyb. 282/11

J

Jabłoński, Izydor; Przyb. 265/11
Jabłoński, Z.; Przyb. 328/11
Jachimecka, Zofia; Przyb. 283/11, 300/11
Jachimecki, Zdzisław; Przyb. 272-304/11
Jackowski, Aleksander; Przyb. 283/11, 299/11
Jackowski, Tadeusz; Przyb. 219/11
Jackson, Charles Douglas; Przyb. 219-220/11
Jaeckel, Charlotte; Przyb. 283/11
Jakubowski, Jan J.; Przyb. 95/11
Jakubowski, S.W.; Przyb. 116/11
Jakubowski, Tadeusz; Przyb. 95/11
Jakubowski, Wojciech; Przyb. 95/11
Janikowski, Stanisław; Przyb. 119/11
Janion, Maria; Przyb. 95/11
Jankowska, Magdalena; Przyb. 95/11
Jarecki, Tadeusz; Przyb. 283/11
Jaremko, Zofia; Przyb. 240/11
Jarochowska, Włodzimiera; Przyb. 283/11
Jarocki, Jerzy; Przyb. 95/11
Jarocki, Władysław; Przyb. 283/11
Jarosiński, Zbigniew; Przyb. 95/11
Jarzębscy, Jurek, Ania i Adaś; Przyb. 95/11
Jarzębski, Jerzy; Przyb. 95/11, 113/11, 116/11, 131/11, 172/11
Jasińska-Wojtkowska, Maria; Przyb. 95/11
Jastrun, Mieczysław; Przyb. 95/11
Jastrun, Tomasz; Przyb. 95/11
Jawornicki, Jan Marceli; Przyb. 248/11
Jedlicki, Jerzy; Przyb. 95/11
Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana K. Norwida; Przyb. 107/11
Jeleński, Konstanty; Przyb. 95/11
Jelski, Jerzy; Przyb. 328/11
Jelski, Włodzimierz; Przyb. 323/11
Jełowicka, Emilia; Przyb. 252/11
Jensen, Peter Alberg; Przyb. 173/11
Jerozolima, The Hebrew University of Jerusalem; Przyb. 93/11
Jerozolima, Historia i Kultura Żydów Polskich Międzynarodowa Konferencja; Przyb. 93/11
Jęczalik, Tadeusz; Przyb. 239/11
Jobson, Hugh; Przyb. 219/11
Jogałła, Elżbieta; Przyb. 95/11
Jolanta (OSB); Przyb. 95/11
Jolliffe, George; Przyb. 220/11
Jomaron, Jacqueline; Przyb. 95/11
Joteyko, Tadeusz; Przyb. 283/11
Joyce, James; Przyb. 39/11
Józefowicz, Michał; Przyb. 283/11
Jurczyński, Juliusz; Przyb. 252/11
Jurjewiczowa, Stanisława; Przyb. 283/11
Juroszek, Jan; Przyb. 95/11

K

Kaczmarg, Włodzimierz; Przyb. 283/11
Kaczorowski, Michał; Przyb. 283/11
Kaden-Bandrowski, Juliusz; Przyb. 283/11
Kaeppelin, Roger; Przyb. 219/11
Kajtoch, Jacek; Przyb. 95/11
Kajzar, Helmut; Przyb. 12/11
Kalbarczyk, Adam; Przyb. 132/11
Kalczyńska-Scheiwiller, Alina; Przyb. 195/11
Kalewska, Anna; Przyb. 95/11
Kallenbach, Zygmunt; Przyb. 95/11
Kamieńska, E.; Przyb. 119/11
Kamieński, Lucjan; Przyb. 283/11
Kanada; Przyb. 212/11
Kantor, Tadeusz; Przyb. 95/11, 195/11
Kapitulski, Jacek; Przyb. 95/11
Kaplińska, Helena; Przyb. 269/11
Kapłan-Bieńkowska, Elżbieta; Przyb. 95/11
Karczewski, Witold; Przyb. 95/11
Karlsruhe, Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik; Przyb. 92/11
Karłowicz, Mieczysław; Przyb. 301/11
Karniewscy, Karol, Maciej, Franciszek; Przyb. 323/11
Karniewski, Jerzy; Przyb. 328/11
Karpiński, Daniel; Przyb. 95/11
Kasner, Małgorzata; Przyb. 95/11
Kasper, Jan; Przyb. 95/11
Kasprowicz, Jan; Przyb. 175-176/11
Kasprzyk, Stanisław; Przyb. 95/11
Kassern, Tadeusz Zygfryd; Przyb. 283/11
Katowice, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki; Przyb. 96/11
Katowice, Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych; Przyb. 96/11
Katowice, Konsulat Ceskoslovenske Republiky; Przyb. 284/11
Katowice, „Panorama”; Przyb. 102/11
Katowice, Uniwersytet Śląski; Przyb. 108/11
Kazanecki, Wiesław; Przyb. 95/11
Kazimierski J.; Przyb. 219/11
Kefar Shemaryahu, The Holocaust Study Center; Przyb. 93/11
Kelera, Józef; Przyb. 95/11
Kemp, Robert; Przyb. 95/11
Kersaudy, F.; Przyb. 95/11
Kędzierski, Marek; Przyb. 95/11
Kępiński, Tadeusz; Przyb. 95/11
Kiec, Izolda; Przyb. 96/11
Kielce, Instytut Filologii Polskiej WSP; Przyb. 94/11
Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Przyb. 96/11
Kielce, Państwowy Teatr im. S. Żeromskiego; Przyb. 102/11
Kielce, Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Przyb. 106/11
Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Przyb. 110/11
Kielce, Związek Socjalistycznych Młodzieży Wiejskiej; Przyb. 111/11
Kiełek-Jurasz, Lidia; Przyb. 156/11
Kijowscy, Kazimiera i Andrzej; Przyb. 96/11
Kijowska, Kazimiera; Przyb. 96/11, 116/11
Kijowski, Andrzej; Przyb. 7/11, 96/11, 113/11
Kijów; Przyb. 223/11
Kilonia, Gesellschaft für Musikordnung; Przyb. 281/11
Kindermann, Heinz; Przyb. 96/11
Kinnaird, George; Przyb. 220/11
Kipnis, Mildred i Alexander; Przyb. 283/11
Kirchner, Hanna; Przyb. 96/11
Kirejczyk, Kazimierz; Przyb. 96/11
Kisielewski, Stefan; Przyb. 383/11
Kiślak, Elżbieta; Przyb. 96/11
Kitowska-Łysiak Małgorzata; Przyb. 96/11
Klaczyński; Przyb. 96/11
Kleberg, Lars; Przyb. 96/11
Klechniowska, Anna Maria; Przyb. 283/11
Klechniowski; Przyb. 283/11
Kleczkowski, A.; Przyb. 283/11
Kleiner, Juliusz; Przyb. 300/11
Klepacki, Adam; Przyb. 96/11
Kleszczyński, Karol; Przyb. 96/11
Klima, Franciszek Leszek; Przyb. 252/11
Klima, Stanisław; Przyb. 283/11
Klimaszewski, Bolesław; Przyb. 96/11
Klimk, Irena; Przyb. 119/11
Klimowicz, Mieczysław; Przyb. 96/11, 116/11
Klominek, Andrzej; Przyb. 96/11
Klominek, Wanda; Przyb. 96/11
Kluczycki, Franciszek Ksawery; Przyb. 323/11
Kluczycki, Jan; Przyb. 323/11
Kłapucki, Stanisław; Przyb. 195/11
Kłoczowski, Jerzy; Przyb. 96/11
Kłoczowski, Piotr; Przyb. 96/11
Kłodzko, Kłodzki Ośrodek Kultury; Przyb. 96/11
Kłodzko, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej; Przyb. 107/11
Kłoskowska, Antonina; Przyb. 96/11
Kobrzyński, Zygmunt; Przyb. 323/11
Kochański, Wacław; Przyb. 284/11
Koenig, Włodzimierz; Przyb. 284/11
Koffler, Józef; Przyb. 284/11
Kohman, Antoni; Przyb. 284/11
Kolbe, Maksymilian Maria; Przyb. 312/11
Kolber, Alicja; Przyb. 96/11
Kolessa, Filaret; Przyb. 284/11
Kolonia, Katholischer Deutscher Frauenbund; Przyb. 195/11
Kołodziejczyk, Ewa; Przyb. 96/11, 157/11
Kołyma; Przyb. 9/11
Kominek Bolesław (abp); Przyb. 219/11
Komitet Honorowy Jubileuszu Marii Paruszewskiej; Przyb. 284/11
Komornicki, Stefan; Przyb. 284/11
Konicka, Hanna; Przyb. 96/11
Konieczna, Ewa; Przyb. 96/11
König, Franz (kard.); Przyb. 219/11
Konin, Koniński Klub Literacki; Przyb. 96/11
Koniński, Karol Ludwik; Przyb. 132/11
Konopka, Felix; Przyb. 284/11
Konwicki, Tadeusz; Przyb. 172/11
Kopenhaga; Przyb. 168/11
Koperski, Jerzy; Przyb. 96/11
Koprowski, Jan; Przyb. 96/11
Kopycińska, A.; Przyb. 284/11
Korab-Kowalski, Bogusław; Przyb. 96/11
Korboński, Stefan; Przyb. 219-220/11
Kordyl, T.; Przyb. 96/11
Kornhauser, Julian; Przyb. 96/11
Korolewicz-Waydowa, Janina; Przyb. 304/11
Korolko, Mirosław; Przyb. 96/11
Koryl, Janusz; Przyb. 96/11
Korytowska, Maria; Przyb. 96/11
Korzeniowski, Tomasz; Przyb. 96/11
Kosch, Roman; Przyb. 284/11
Koss, Agata; Przyb. 96/11
Kossowska, Alina; Przyb. 96/11
Kostkiewiczowa, Teresa; Przyb. 96/11
Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie; Przyb. 86/11
Kościałkowska, Janina; Przyb. 96/11
Kościelska, J.; Przyb. 96/11
Kośka, Lidia; Przyb. 96/11
Kośny, Witold; Przyb. 96/11
Kotarbińska, Teofila; Przyb. 249/11
Kotarbiński, Miłosz; Przyb. 249/11
Kott, Jan; Przyb. 96/11
Kowalczyk, T.; Przyb. 96/11
Kownacki, Józef h. Ślepowron; Przyb. 323/11
Kownacki, Tymoteusz Hipolit; Przyb. 323/11
Kozaczewska, Magdalena; Przyb. 96/11
Kozicki, St.; Przyb. 221/11
Kozińska-Frybes, Joanna; Przyb. 96/11
Kozioł, Urszula; Przyb. 96/11
Koźmiński, Karol; Przyb. 284/11
Krajewska, Anna; Przyb. 97/11
Krajewski, Andrzej; Przyb. 133/11
Krakowska-Narożniak, Joanna; Przyb. 101/11
Krakowski, Marek; Przyb. 97/11
Kraków; Przyb. 256/11, 273/11, 331/11
Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza; Przyb. 85/11
Kraków, Akademia Muzyczna; Przyb. 85/11
Kraków, Akademia Sztuk Pięknych; Przyb. 193-194/11
Kraków, „Arka”; Przyb. 85/11
Kraków, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie; Przyb. 85/11
Kraków, Bank Związku Spółek Zarobkowych; Przyb. 254/11
Kraków, Biblioteka Czartoryskich. Dział Rękopisów; Przyb. 328/11
Kraków, Biblioteka Jagiellońska. Oddział Zbiorów Muzycznych; Przyb. 256-258/11, 272-304/11
Kraków, Centrala Odzieżowa; Przyb. 330/11
Kraków, Centralny Komitet Wykonawczy Budowy Pomnika gen. Rozwadowskiego; Przyb. 276/11
Kraków, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha; Przyb. 88/11
Kraków, Consolato d’Italia in Cracovia; Przyb. 298/11
Kraków, Consulat de France a Cracovie; Przyb. 277/11
Kraków, Consulat Génerale de France; Przyb. 89/11
Kraków, Cricoteka; Przyb. 195/11
Kraków, „Dekada Literacka”; Przyb. 89/11
Kraków, Delegatura RSW „Prasa”; Przyb. 330/11
Kraków, „Dom Książki”; Przyb. 330/11
Kraków, Dom Spokojnej Starości; Przyb. 191/11
Kraków, Dyrekcja Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie; Przyb. 258/11
Kraków, Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu PWST; Przyb. 90/11
Kraków, VI Dzielnicowa Przychodnia Obwodowa; Przyb. 119/11
Kraków, „Dziennik Polski”; Przyb. 329-330/11
Kraków, V Festiwal Unii Teatrów Europy; Przyb. 91/11
Kraków, Festiwal Wyspiańskiego; Przyb. 91/11
Kraków, Filharmonia Krakowska; Przyb. 279/11
Kraków, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Przyb. 174/11
Kraków, Fundacja dla UJ; Przyb. 188-189/11, 255/11
Kraków, Fundacja EquiLibre; Przyb. 92/11
Kraków, Fundacja Jana Pawła II; Przyb. 92/11
Kraków, Fundacja Judaica; Przyb. 77/11, 92/11
Kraków, Fundacja Kulturalna im. Wiesława Dymnego; Przyb. 92/11
Kraków, Fundacja Kyoto-Kraków; Przyb. 92/11
Kraków, Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury; Przyb. 92/11
Kraków, Fundacja im. Św. Franciszka FF; Przyb. 92/11
Kraków, Galeria Kramy Dominikańskie; Przyb. 195/11
Kraków, „Gazeta Wyborcza”; Przyb. 92/11
Kraków, Institut Français de Cracovie; Przyb. 94/11
Kraków, Instytut Adama Mickiewicza; Przyb. 94/11
Kraków, Katedra Geografii Ekonomicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej; Przyb. 254/11
Kraków, Klub Inteligencji Katolickiej; Przyb. 50/11, 96/11
Kraków, Klub pod Jaszczurami; Przyb. 96/11
Kraków, Kolegium Orzekające; Przyb. 330/11
Kraków, Komitet Obchodu Roku Mickiewiczowskiego w Krakowie; Przyb. 284/11
Kraków, Komitet Uczelniany POP UJ; Przyb. 96/11
Kraków, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe; Przyb. 97/11
Kraków, Księgarnia Stefan Kamiński; Przyb. 284/11
Kraków, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie; Przyb. 116/11, 255/11
Kraków, Małopolskie Stowarzyszenie Osłony Socjalnej; Przyb. 98/11
Kraków, Miejska Izba Obrachunkowa; Przyb. 286/11
Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania; Przyb. 99/11
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury; Przyb. 99/11
Kraków, „Minerwa Polska”; Przyb. 287/11
Kraków, MKZ „Małopolska” NSZZ Solidarność; Przyb. 195/11
Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Przyb. 195/11
Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie; Przyb. 99/11
Kraków, Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka; Przyb. 101/11
Kraków, Państwowa Filharmonia im. K. Szymanowskiego; Przyb. 102/11, 289/11
Kraków, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza; Przyb. 195/11
Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna; Przyb. 102/11
Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Rektor; Przyb. 102/11
Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Przyb. 102/11
Kraków, Papieska Akademia Teologiczna; Przyb. 102/11
Kraków, PEN Club; Przyb. 102/11
Kraków, Piwnica Pod Baranami; Przyb. 102/11
Kraków, Podstawowa Organizacja Partyjna przy Krakowskim Oddziale ZLP; Przyb. 103/11
Kraków, Polska Akademia Nauk. Biblioteka; Przyb. 103/11, 328/11
Kraków, Polska Akademia Nauk. Komisja Historycznoliteracka; Przyb. 103/11
Kraków, Polska Akademia Umiejętności; Przyb. 103/11, 290/11
Kraków, Polska YMCA; Przyb. 290/11
Kraków, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza; Przyb. 103/11
Kraków, Polski Komitet Organizacyjny Konferencji „Kultura Chrześcijańska jutro. Od wspólnych korzeni ku jedności Europy”; Przyb. 103/11
Kraków, Polski Słownik Biograficzny. Redakcja; Przyb. 328/11
Kraków, Polski Związek Narciarski; Przyb. 290/11
Kraków, Polskie Radio; Przyb. 290/11, 300/11
Kraków, Polskie Radio. Biuro Wydawnictw; Przyb. 290/11
Kraków, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka; Przyb. 103/11
Kraków, Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Przyb. 103/11
Kraków, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie; Przyb. 103/11
Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Przyb. 103/11, 290/11
Kraków, Polsko-Szwedzkie Towarzystwo; Przyb. 290/11
Kraków, Pralnicza Spółdzielnia Pracy; Przyb. 103/11
Kraków, Prezydent Miasta Krakowa; Przyb. 103/11
Kraków, Prezydent st. M. Krakowa; Przyb. 291/11
Kraków, Prezydium Krol. Stoł. Miasta Krakowa; Przyb. 299/11
Kraków, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej; Przyb. 330/11
Kraków, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie; Przyb. 291/11
Kraków, „Pro Helvetia”; Przyb. 103/11
Kraków, Rada Miejscowa przy „Dzienniku Polskim”; Przyb. 330/11
Kraków, Rada Zakładowa RSW „Prasa” w Krakowie; Przyb. 330/11
Kraków, Saltrom; Przyb. 104/11
Kraków, Sąd Rejonowy; Przyb. 104/11
Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Przyb. 105/11
Kraków, Społeczny Komitet Gazyfikacji Osiedli Kliny-Jugowiec; Przyb. 105/11
Kraków, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa; Przyb. 195/11
Kraków, Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Budowlani”; Przyb. 105/11
Kraków, Stary Teatr; Przyb. 105/11
Kraków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki; Przyb. 106/11
Kraków, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Zarząd Oddziału w Krakowie; Przyb. 106/11
Kraków, Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. Oddział w Krakowie; Przyb. 106/11
Kraków, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej; Przyb. 106/11
Kraków, Studencki Komitet Solidarności; Przyb. 106/11
Kraków, Studium Myśli Chrześcijańskiej; Przyb. 106/11
Kraków, Szkoła Sztuk Pięknych; Przyb. 265/11
Kraków, Szpital Miejski im. G. Narutowicza; Przyb. 119/11
Kraków, Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie; Przyb. 279/11, 295/11
Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; Przyb. 107/11
Kraków, Towarzystwo Muzyczne im. Moniuszki w Krakowie; Przyb. 296/11
Kraków, Towarzystwo Polsko-Jugosłowiańskie w Krakowie; Przyb. 296/11
Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum; Przyb. 107/11
Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Opery; Przyb. 296/11
Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Przyb. 195/11
Kraków, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej; Przyb. 107/11
Kraków, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej; Przyb. 296/11
Kraków, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej; Przyb. 296/11
Kraków, Transfuzje 94; Przyb. 107/11
Kraków, „Tygodnik Powszechny”; Przyb. 7/11, 107/11, 113/11, 219/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński 33/11, 34/11, 37/11, 70/11, 108/11, 174/11, 273/11, 296/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Archiwum; Przyb. 328/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Dział Nauki; Przyb. 113/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej; Przyb. 66/11, 108/11, 116/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Rektor; Przyb. 108/11, 116/11
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce; Przyb. 108/11
Kraków, Urząd Dzielnicowy Kraków-Podgórze; Przyb. 108/11
Kraków, Urząd Miasta; Przyb. 108/11
Kraków, Urząd Pocztowy; Przyb. 249/11
Kraków, Urząd Telefonów Miejscowych. Spis abonentów; Przyb. 108/11
Kraków, Urząd Wojewódzki Krakowski; Przyb. 108/11, 297/11
Kraków, Wawel; Przyb. 14/11, 55/11
Kraków, Wiceprezydent Miasta Krakowa; Przyb. 195/11
Kraków, Wojewoda Krakowski; Przyb. 109/11, 297/11
Kraków, Wojewódzka Rada Narodowa. Wydział Kwaterunkowy; Przyb. 330/11
Kraków, Wydawnictwo Literackie; Przyb. 110/11, 116/11
Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Przyb. 110/11
Kraków, Zespół Teatru Starego; Przyb. 116/11
Kraków, Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Przyb. 248/11
Kraków, „Znak”; Przyb. 111/11
Kraków, Zrzeszenie Studentów Polskich; Przyb. 111/11
Kraków, Związek Literatów Polskich. Oddział w Krakowie; Przyb. 111/11
Kraków, Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Okręgu; Przyb. 195/11
Kraków, Związek Zawodowy Muzyków RP; Przyb. 298/11
Kraków, Związek Zawodowy Pracowników Kultury; Przyb. 330/11
Kraków, Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia; Przyb. 119/11
Kraków, „Życie Literackie”; Przyb. 111/11
Kraków, „Życie Słowiańskie”; Przyb. 298/11
Krance, Felicja; Przyb. 97/11
Krance, Magda; Przyb. 97/11
Krasiński, Cyryl; Przyb. 284/11
Krasiński, Zygmunt; Przyb. 122/11
Kraupe-Świderska, Janina; Przyb. 193-197/11
Krawe-Schneider, Bjarnat; Przyb. 284/11
Krawiec, Edward; Przyb. 97/11
Krąpiec, Mieczysław (ks. prof.); Przyb. 97/11
Kronegger, Marlies; Przyb. 97/11
Krostkiewicz, Zofia z Mrazków; Przyb. 254/11
Król, Marcin; Przyb. 97/11
Krukowski, Wojciech; Przyb. 97/11
Krupicka, Anna; Przyb. 252/11
Krupiński, Grzegorz; Przyb. 134/11
Krutel, Monika; Przyb. 158/11
Krynicka, Krystyna; Przyb. 97/11
Krysiński, Grzegorz; Przyb. 172/11
Krzemieniec, Ogólnopolski Komitet Uczczenia Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu; Przyb. 289/11
Krzemiński, Władysław; Przyb. 172/1
Krzyński, Mieczysław; Przyb. 284/11
Krzywicki, Andrzej; Przyb. 97/11
Krzyżanowski, Adam; Przyb. 219/11, 299/11, 300/11
Księgarnia Friedleina; Przyb. 270/11
Kubiaczyk, Władysław; Przyb. 97/11
Kubiczkowie, M.; Przyb. 254/11
Kubik, Mariusz; Przyb. 97/11
Kubikowski, Zbigniew; Przyb. 97/11
Kucharska, I.; Przyb. 252/11
Kucharzewski, Jan; Przyb. 284/11
Kudelski, Zdzisław; Przyb. 97/11
Kukiel, Marian (gen.); Przyb. 219/11, 284/11
Kula, Marcin; Przyb. 97/11
Kulawik, Adam; Przyb. 97/11
Kulczycka-Saloni, Janina; Przyb. 97/11
Kuratowska, Zofia; Przyb. 191/11
Kurkiewicz, Barbara; Przyb. 97/11
Kuroń, Jacek; Przyb. 97/11
Kursa, Anna; Przyb. 97/11
Kuryluk, Ewa; Przyb. 97/11
Kuryluk, Karol; Przyb. 219/11
Kustowski, Piotr; Przyb. 323/11
Kuś, Mira; Przyb. 97/11
Kuśniewicz, Andrzej; Przyb. 128/11, 131/11, 151/11, 155/11
Kuźnicka, Danuta; Przyb. 97/11
Kwaśny, Marian; Przyb. 113/11
Kwiatkowski, Jerzy; Przyb. 1/11, 97/11
Kwietniewska, Maria z Grabowskich; Przyb. 271/11

L

Labuda, Aleksander; Przyb. 97/11
Lachowicz, Stanisław; Przyb. 284/11
Lam, Andrzej; Przyb. 97/11
Lan, Jerzy; Przyb. 241/11
Landolfi, Tommaso; Przyb. 164/11
Langer, A.; Przyb. 284/11
Langie, Adam; Przyb. 269/11
Lassota, Józef; Przyb. 103/11
Latała, Zbigniew; Przyb. 195/11
Latawiec, Bogumiła; Przyb. 97/11
Latoszewski, Zygmunt; Przyb. 284/11
Laux, Karl; Przyb. 284/11, 303/11
Lawaty, Andres; Przyb. 90/11
Lax, Zygmunt; Przyb. 284/11
Lebon, Pierre; Przyb. 219/11
Lechowska, Jadwiga; Przyb. 285/11
Lednicki, Wacław; Przyb. 285/11, 299/11
Leger, Paul Emil (kard.); Przyb. 220/11
Legierski, Michał; Przyb. 97/11
Leibel, Emilia; Przyb. 97/11
Leich, John Foster ; Przyb. 220/11
Leichtentritt, Hugo; Przyb. 285/11
Leiris, Michel; Przyb. 5/11
Lemaire, Jacques; Przyb. 97/11
Lempp, Elżbieta; Przyb. 97/11
Lenart, J.; Przyb. 110/11
Lenczowska, Jadwiga; Przyb. 332/11
Lepierski, Michał; Przyb. 97/11
Leschetizky, Eugenie; Przyb. 285/11
Lesman, Karol; Przyb. 97/11
Leszczyński, Jarosław; Przyb. 285/11
Leszin, Jerzy; Przyb. 97/11
Leśnodorski Bogusław; Przyb. 219/11
Leverkusen, Volkshochschule Leverkusen; Przyb. 195/11
Lewański, Julian; Przyb. 97/11
Lewicka, Jadwiga; Przyb. 285/11
Lewicka, Z.; Przyb. 258/11
Lewicki, Jan; Przyb. 285/11
Libera, Zdzisław; Przyb. 97/11
Lieberman, Patrice; Przyb. 97/11
Ligny, E.; Przyb. 97/11, 20
Lille, Centre d’Etudes de la Culture Polonaise; Przyb. 88/11
Lille, Université Charles de Gaule; Przyb. 108/11
Linna, Väinö; Przyb. 27/11
Lipiński, Edward; Przyb. 113/11
Lipsk, Gracklauer O.-Buchhandlung; Przyb. 269/11
Lipska, Ewa; Przyb. 244/11
Lipski, St.; Przyb. 269/11, 285/11
Lisowski, Jerzy; Przyb. 97/11
Lisowski, Krzysztof; Przyb. 97/11
Lissa, Zofia; Przyb. 285/11
Liszczyński, Bohdan; Przyb. 285/11
Liszniewski, Karol; Przyb. 285/11
Lohmann, Jan; Przyb. 97/11
Loncke, Jean; Przyb. 285/11
Londyn; Przyb. 319/11
Londyn, Archbishop of Westminster; Przyb. 219/11
Londyn, Army & Navy Club; Przyb. 219/11
Londyn, Augener Ltd.; Przyb. 275/11
Londyn, Cobbett’s Cyclopedia of Chamber Music; Przyb. 276/11
Londyn, Dictionary of Modern Music and Musicians; Przyb. 277/11
Londyn, Dyrekcja „Trybuny”; Przyb. 220/11
Londyn, The Editor of „The Spectator”; Przyb. 116/11, 32
Londyn, European Movement, Central and Eastern European Commission; Przyb. 219/11
Londyn, George Weidenfeld & Nicolson Limited; Przyb. 220/11
Londyn, Hutchinson & CO. (Publishers) LTD.; Przyb. 219/11
Londyn, Instytut Historyczny im. Generała Sikorskiego; Przyb. 219/11
Londyn, Komitet Obywatelski w Londynie; Przyb. 220/11
Londyn, Macmillan & CO., LTD.; Przyb. 219/11
Londyn, School of Slavonic and East European Studies University of London; Przyb. 104/11
Londyn, „The Tablet”; Przyb. 219/11
Londyn, „The Times”; Przyb. 220/11
Londyn, The Times Literary Supplement; Przyb. 107/11
Londyn, Victor Gollancz, LTD.; Przyb. 219/11
Lopez, Martina; Przyb. 97/11
Los Angeles, University of California; Przyb. 108/11
Losicka, Monika; Przyb. 97/11
Lozanna, Consolato d’Italia; Przyb. 277/11
Lubelska, Magdalena; Przyb. 97/11
Lublin, „Akcent”; Przyb. 85/11
Lublin, Centrum Kultury w Lublinie; Przyb. 88/11
Lublin, „Ethos”; Przyb. 91/11
Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dział Wydawniczo-Poligraficzny; Przyb. 95/11
Lublin, Koło Naukowe Polonistów KUL; Przyb. 96/11
Lublin, Komitet Organizacyjny Studenckiej Wiosny Teatralnej; Przyb. 96/11
Lublin, „Kresy”; Przyb. 97/11
Lublin, Lubelska Wiosna Teatralna; Przyb. 97/11
Lublin, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL; Przyb. 99/11
Lublin, Scena Plastyczna Teatru KUL; Przyb. 104/11
Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL; Przyb. 107/11
Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Przyb. 108/11
Lublin, Wydawnictwo Lubelskie; Przyb. 110/11
Lublin, „Zeszyty Naukowe KUL”; Przyb. 111/11
Lubomęska, Jadwiga; Przyb. 258/11
Luca de, Alda; Przyb. 97/11
Ludawska, Janina; Przyb. 97/11
Ludwig, Adam; Przyb. 285/11
Lukinich, Emeric; Przyb. 276/11, 299/11
Luppis de, Ferrucio; Przyb. 285/11
Luppis de, Wanda; Przyb. 285/11
Lwów, Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne; Przyb. 279/11
Lwów, Teatry Miejskie we Lwowie; Przyb. 295/11
Lwów, Towarzystwo Śpiewackie Lwowski Chór Akademicki; Przyb. 296/11
Lwów, Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie; Przyb. 269/11
Lwów, Vseukrainske Derzavne Bagatoprofilne Vidavnictvo „Kamenjar”; Przyb. 113/11

Ł

Łabędzka, Anna; Przyb. 97/11
Łabuński, Feliks; Przyb. 285/11
Łabuński, Wiktor; Przyb. 285/11
Łapiński, Zdzisław; Przyb. 97/11
Łatyński, Marek; Przyb. 191/10
Łobaszewska, Stefania; Przyb. 285/11
Łomniewski, Kazimierz; Przyb. 252/11
Łomża, Wicewojewoda Łomżyński; Przyb. 109/11
Łoś, Stanisław; Przyb. 285/11
Łoziński, Józef; Przyb. 97/11
Łódź, „Folia Litteraria”; Przyb. 91/11
Łódź, Komitet ds. Radia i Telewizji; Przyb. 96/11
Łódź, Łódzki Dom Kultury; Przyb. 97/11
Łódź, Muzeum Sztuki w Łodzi; Przyb. 99/11
Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Redakcja „Słownika Biograficznego Pracowników Książki Polskiej”; Przyb. 328/11
Łódź, Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. Wydział Kultury; Przyb. 103/11
Łódź, Teatr Nowy; Przyb. 107/11
Łódź, Teatr Studyjny’83; Przyb. 107/11
Łódź, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Łodzi; Przyb. 107/11
Łódź, Uniwersytet Łódzki; Przyb. 108/11, 296/11
Łódź, Wydawnictwo Klio; Przyb. 110/11
Łódź, Wydawnictwo Poprzeczna Oficyna; Przyb. 110/11
Łódź, Związek Literatów Polskich. Oddział w Łodzi; Przyb. 111/11
Łubieński, Stefan; Przyb. 285/11
Łubomski, Julisław (ks.); Przyb. 97/11
Łuczak, Tomasz; Przyb. 97/11
Łuczeńczyk, Andrzej; Przyb. 134/11
Łuczyński, Romuald Mariusz; Przyb. 195/11
Łuczywo, Helena; Przyb. 97/11
Łukasiewicz, Jacek; Przyb. 97/11
Łukasiewicz, Małgorzata; Przyb. 97/11
Łukasiewicz, Piotr; Przyb. 97/11
Łukaszewicz, Franciszek; Przyb. 285/11
Łukomski, T.; Przyb. 197/11
Łukowiczówna, Krystyna; Przyb. 252/11
Łużny, Ryszard; Przyb. 97/11, 116/11

M

Macauley, Robie; Przyb. 98/11
Machaj, Zbigniew; Przyb. 98/11
Macharski, Franciszek (kard.); Przyb. 98/11
Machej, Zbigniew; Przyb. 116/11
Maciąg, Włodzimierz; Przyb. 98/11
Maciejewska, Irena; Przyb. 98/11
Maciejewski, Janusz; Przyb. 98/11
Maciejowski, Jan; Przyb. 98/11
Maclean, A.D.; Przyb. 219/11
Macmillan, Harold; Przyb. 219/11
Macor-Filarska, Isabelle; Przyb. 98/11
Madoń, Ewa; Przyb. 98/11
Maislinger, Andreas; Przyb. 98/11
Maj, Bronisław; Przyb. 8/11, 98/11, 173/11
Majcherek, Wojciech; Przyb. 98/11
Majchrowski, Zbigniew; Przyb. 98/11
Majda, Jan; Przyb. 98/11
Majda-Minc, Bohdana; Przyb. 98/11
Majewski, Walenty Skorochód; Przyb. 323/11
Maklakiewicz, Jan; Przyb. 286/11
Makuszyński, Kornel; Przyb. 286/11
Malawski, Artur; Przyb. 286/11
Malecha, Henryk; Przyb. 98/11
Malecka, Teresa; Przyb. 98/11
Maliszewski, Witold; Przyb. 286/11
Mammeri, Mouloud; Przyb. 28/11
Mamoń, Bronisław; Przyb. 98/11
Mann, Thomas; Przyb. 28/11
Manteuffel, Tadeusz; Przyb. 299/11
Marchal, L.; Przyb. 220/11
Marchesani, Pietro; Przyb. 98/11
Marchlewski, Leon; Przyb. 286/11
Marcinkowski, Karol; Przyb. 286/11
Marek, Czesław; Przyb. 286/11
Marek, Krystyna; Przyb. 98/11, 113/11
Marek-Onyszkiewiczowa, Ludwika; Przyb. 286/11
Margański, Janusz; Przyb. 98/11, 173/11
Markiewicz, Henryk; Przyb. 98/11, 113/11
Markiewicz, Jarosław; Przyb. 98/11
Markiewicz, Władysław; Przyb. 116/11
Markiewiczówna; Przyb. 286/11
Markowski, Benedykt; Przyb. 195/11
Martin, Piotr; Przyb. 159/11
Martuszewska, Anna; Przyb. 98/11
Marzys, Zygmunt; Przyb. 98/11, 113/11, 116/11
Masens, Vilis; Przyb. 219/11, 220/11
Masłowski, Michał (Michel); Przyb. 98/11, 116/11
Masson, Bernard i Michelin; Przyb. 98/11
Massué, J.P.; Przyb. 98/11
Maszyński, Piotr; Przyb. 285/11
Matejka, Lidislav; Przyb. 98/11
Matejko, Jan; Przyb. 265/11
Matuszewski, Ryszard; Przyb. 85/11, 98/11
Matynia, Elżbieta; Przyb. 98/11
Maver, Giovanni; Przyb. 286/11
Mayenowa, Maria Renata; Przyb. 98/11
Mazaraki, Jerzy; Przyb. 295/11
Maziarski, Stanisław; Przyb. 299/11
Mazowiecki, Tadeusz; Przyb. 98/1
Mazzoni, Guido; Przyb. 286/11
Meducka, Marta; Przyb. 98/11
Medvian, Jean; Przyb. 318/11
Medwecka, Maria; Przyb. 252/11
Medwecki, Wiktor; Przyb. 252/11
Meister, Martin; Przyb. 286/11
Melich, Jean; Przyb. 299/11
Melzer, Emanuel; Przyb. 98/11
Menaschówna, Lila; Przyb. 252/11
Menken, Anette; Przyb. 286/11
Menthon de, François; Przyb. 219/11
Mentzel, Zbigniew; Przyb. 98/11
Merdas, Alina; Przyb. 98/11
Messner, Zbigniew; Przyb. 113/11
Mettelmann, Joachim; Przyb. 286/11
Męclewski, Edmund; Przyb. 219/11
Michaelis, Adolf; Przyb. 219/11
Michalczyk, Paweł; Przyb. 99/11
Michalik, Jan; Przyb. 99/11
Michalski, Krzysztof; Przyb. 99/11, 116/11
Michalski, St.; Przyb. 279/11
Michalski, Vera (Hoffmann); Przyb. 99/11
Michałowicz, Mieczysław; Przyb. 286/11
Michałowska, Teresa; Przyb. 99/11
Michałowski, A.; Przyb. 286/11
Micińska, Anna (Dunka); Przyb. 99/11
Mickiewicz, Adam; Przyb. 322/11
Miecznikowski, Stefan (ks.); Przyb. 99/11
Mielhorski, Robert; Przyb. 99/11
Mierczyński, Stanisław; Przyb. 286/11
Mierzejewski, Mieczysław; Przyb. 286/11, 299/11
Mieszko-Wiórkiewicz, Joanna; Przyb. 99/11
Międzyrzecki, Artur; Przyb. 99/11
Mikietta, Janusz; Przyb. 286/11
Milanowska, Lucyna; Przyb. 135/11
Milno; Przyb. 247/1
Miłosz, Czesław; Przyb. 6/11, 35/11, 57-58/11, 99/11, 113/11, 116/11, 120-122/11, 188/11
Miłoszowie, Grażyna i Andrzej; Przyb. 99/11
Minarikova, Jarmila; Przyb. 287/11
Minder, Robert; Przyb. 219/11
Minoret, Bernard; Przyb. 99/11
Mirska, Maria; Przyb. 287/11
Misiniec, Stefan (ks.); Przyb. 99/11
Missir, Nicolas; Przyb. 287/11
Mitaité, Donata; Przyb. 99/11
Mittelbach; Przyb. 287/11
Mitzner, Piotr; Przyb. 99/11
Młodnicka, Wanda z domu Monné; Przyb. 179-186/11
Modzelewska, Ewa; Przyb. 99/11
Monachium, Le Consul General de Pologne; Przyb. 277/11
Monachium, Institut fur Deutsche Philologie; Przyb. 94/11
Monachium, Radio Wolna Europa; Przyb. 190/11
Monterrey, „El Norte”; Przyb. 288/11
Montevideo, Instituto de Estudos Superiores del Uruguay; Przyb. 282/11
Montreal, VII Congrès de l’Associacion Internationale de Littérature Comparée; Przyb. 89/11
Montreal, International Comparative Literature Associacion; Przyb. 65/11
Montricher, Édition Noir sur Blanc; Przyb. 91/11
Mont-Saint-Aignant, „Revue des Etudes Slaves”; Przyb. 104/11
Mooser, K.A.; Przyb. 287/11
Moravia, Alberto; Przyb. 28/11
Morawińska, Agnieszka; Przyb. 195/11
Morawski, Eugeniusz; Przyb. 287/11
Morawski, Maciej; Przyb. 99/11
Morawski, Zdzisław; Przyb. 287/11
Morelowski, Marian; Przyb. 287/11
Morges, Municipalite de Morges; Przyb. 288/11
Moskwa, Polskij Centr Informacii i Kultury w SSSR; Przyb. 103/11
Mossakowski, Paweł; Przyb. 99/11
Mozer, H.J.; Przyb. 287/11
Mrazek, Stanisław J.; Przyb. 252/11, 254/11
Mrazkowa, Henryka ze Strokowskich; Przyb. 252/11
Mrazkówna, Elżbieta; Przyb. 254/11
Mrazkówna, Zofia; Przyb. 252/11, 254/11
Mroczkowski, Józef; Przyb. 287/11
Mroczkowski, Przemysław; Przyb. 99/11
Mrowca, Jan; Przyb. 99/11
Mrożek, Sławomir; Przyb. 2-3/11, 35/11, 56/11, 99/11, 115/11, 124/11, 161/11
Mróz, Jerzy; Przyb. 99/11
Muchliński, Antoni; Przyb. 323/11
Müller, Wiesław; Przyb. 99/11
Müller-Blatau, Joseph; Przyb. 288/11
Münnichowa, Sebalda; Przyb. 258/11
Murek, Stefan; Przyb. 99/11
Mürzzuschlag, Walter-Buchebner-Gesellschaft Veranstaltungs und Betriebs GES.M.B.H; Przyb. 109/11
Musiał, Grzegorz; Przyb. 99/11
Mutz, Stanisław; Przyb. 99/11
Mycielski, Zygmunt; Przyb. 288/11
Myszkowski, Julian; Przyb. 269/11
Myszkowski, Krzysztof; Przyb. 100/11, 116/11

N

Nadi, Celine; Przyb. 288/11
Nadzin, Wanda; Przyb. 101/11
Naganowski, Egon; Przyb. 103/11
Nalepa, Krystyna; Przyb. 101/11
Nałacka; Przyb. 252/11
Nancy, Université de Nancy II; Przyb. 108/11
Nanterre, Institut de Français; Przyb. 94/11
Nantes de, Georges (ks.); Przyb. 318/11
Napiontkowa, Maria; Przyb. 101/11
Natanson, Władysław; Przyb. 288/11
Natanson, Wojciech; Przyb. 288/11
Nawratowicz-Stuart, Barbara; Przyb. 190-191/11
Nawrocka, Anna; Przyb. 101/11
Nawrocki, Aleksander; Przyb. 101/11
Neapol, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche; Przyb. 278/11
Nediani, Lucilio; Przyb. 288/11
Nediani, Paolo; Przyb. 288/11
Neher, André; Przyb. 20/11
Nejadly, Zdenek; Przyb. 288/11
Nemeth; Przyb. 288/11
Nemeth, J.; Przyb. 288/11
Neuger, Leon; Przyb. 101/11
Neuger, Marie; Przyb. 288/11
Neuhauser, Franciszek; Przyb. 288/11
New Haven, Yale University; Przyb. 110/11
Niekrasz, Ilza; Przyb. 288/11
Niemiec, Maciej; Przyb. 101/11
Niemojowski, Jerzy; Przyb. 101/11
Niewiadomski, Stanisław; Przyb. 288/11
Niewodniczański, Tomasz; Przyb. 101/11
Niżyńska, Ludwika; Przyb. 252/11
Norio, Mario; Przyb. 288/11
Norman, „World Literature Today”; Przyb. 109/11
North, John; Przyb. 219/11
Noskowski, Witold; Przyb. 288/11
Noszczyk, Michał; Przyb. 101/11, 160/11
Novak, Viteslav; Przyb. 304/11
Nowak, Tadeusz; Przyb. 8/11, 101/11
Nowak, Zbigniew; Przyb. 101/11
Nowakowski, Zygmunt; Przyb. 288/11
Nowowiejski, F.M.; Przyb. 288/11
Nowowiejski, Kazimierz; Przyb. 288/11
Nowy Jork, Alfred Jurzykowski Foundation; Przyb. 85/11
Nowy Jork, American Musicological Society; Przyb. 275/11
Nowy Jork, Assembly of Captive European Nations; Przyb. 219/11
Nowy Jork, Biographical Encyclopedia of the World; Przyb. 276/11
Nowy Jork, Doubleday & Company, Inc.; Przyb. 219/11
Nowy Jork, Free Europe Committee, Inc.; Przyb. 220/11
Nowy Jork, International Graphic Arts Society; Przyb. 195/11
Nowy Jork, The Kościuszko Foundation; Przyb. 284/11
Nowy Jork, The Wheatland Foundation; Przyb. 72-73/11, 109/11
Noy, Dov; Przyb. 101/11
Noyce, Richard; Przyb. 195/11
Nuci, Nelly; Przyb. 288/11
Nycz, Ryszard; Przyb. 101/11
Nyczek, Tadeusz; Przyb. 101/11, 173/11

O

Obirek, Stanisław; Przyb. 101/11
Odermann, Albert; Przyb. 289/11
Ojców, Ojcowski Park Narodowy; Przyb. 101/11
Około-Kułakowa, Władysława Anna; Przyb. 323/11
Olejniczakowie, Krystyna i Henryk; Przyb. 101/11
Olejnik, Jean; Przyb. 101/11
Olędzka, J.; Przyb. 101/11, 102/11
Olszewicz, Bolesław; Przyb. 328/11
Opalski, Józef; Przyb. 101/11
Opieński, Henryk; Przyb. 289/11
Opole, Biuro Wystaw Artystycznych; Przyb. 195/11
Opole, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział Opolski; Przyb. 103/11, 107/11
Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Rektor; Przyb. 110/11
Orel, Elizabeth; Przyb. 289/11
Orficki, Włodzimierz; Przyb. 289/11, 303/11
Ormel, Elżbieta; Przyb. 302/11
Orzechowski, Emil; Przyb. 101/11
Ostaszewska, Iwona; Przyb. 172/11
Osterwa, Juliusz; Przyb. 295/11
Osthoff, Helmuth; Przyb. 289/11
Ostrowscy, Maciej i Władysław; Przyb. 101/11
Oświęcim-Brzezinka, Państwowe Muzeum Oświęcim Brzezinka; Przyb. 102/11
Otko, Andrzej; Przyb. 101/11
Otwinowska, Barbara; Przyb. 101/11
Owczarski, Wojciech; Przyb. 101/11
Oxford, Basil Blackwell; Przyb. 86/11
Oxford, International Conference on Polish-Jewish Relations in Modern History; Przyb. 94/11
Oxford, „Polin”; Przyb. 103/11
Ozdobski, Jerzy; Przyb. 219/11
Ożarski, Krzysztof; Przyb. 101/11
Ożóg, Jan Bolesław; Przyb. 101/11

P

Pabisek, Maciej; Przyb. 165/11
Padlewski, Roman; Przyb. 289/11
Paiva de Souza, Marcelo; Przyb. 102/11
Pajchel, Renata; Przyb. 102/11
Pakuła, Lech; Przyb. 252-254/11
Palester, Roman; Przyb. 289/11
Pałłaczowa, Małgorzata; Przyb. 102/11
Pankiewicz, Henryk; Przyb. 289/11
Pankowicz, Anna; Przyb. 245/11
Panzer, Georg; Przyb. 289/11
Pańta, Andrzej; Przyb. 102/11
Paprota-Maciejasz, Ewa; Przyb. 161/11
Paquet, Leonce; Przyb. 317/11
Parkot, Wacław; Przyb. 289/11
Parvi, Jerzy; Przyb. 102/11
Paryż; Przyb. 9/11
Paryż, Ambassadeur de Pologne; Przyb. 219/11
Paryż, Art Press; Przyb. 85/11
Paryż, Association des Amis de Witold Gombrowicz; Przyb. 85/11
Paryż, Association Française d’Expansion et d’Exanges artistiques Reconnue d’Utilité Publique; Przyb. 275/11
Paryż, Association Internationale des Critiques Littéraires; Przyb. 85/11
Paryż, Association Internationale de Littérature Comparée; Przyb. 85/11
Paryż, Association des Jeunes Musiciens Polonais a Paris; Przyb. 275/11
Paryż, Bibliothèque d’Information Centre Georges Pompidou; Przyb. 116/11
Paryż, Calmann-Lévy, Éditeurs; Przyb. 219/11
Paryż, Centre d’Etudes Polonaises; Przyb. 88/11
Paryż, Cercle Artistique et Litteraire; Przyb. 276/11
Paryż, Cité Internationale de l’Université de Paris. Résidence André Honnorat; Przyb. 89/11
Paryż, College International de Philosophie; Przyb. 89/11
Paryż, Comité Français pour l’Europe Libre; Przyb. 219/11
Paryż, Consistoire Central Union des Communautés Juives de France; Przyb. 89/11
Paryż, Direction Générale des Impôts; Przyb. 90/11
Paryż, Dyrektor Stacji Naukowej PAN; Przyb. 90/11
Paryż, „Encyclopaedia Universalis”; Przyb. 91/11
Paryż, Édition du Dialogue; Przyb. 91/11
Paryż, Édition Gallimard; Przyb. 91/11
Paryż, European Mozart Foundation; Przyb. 91/11
Paryż, Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture; Przyb. 91/11
Paryż, „Le Figaro”; Przyb. 211/11
Paryż, Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne; Przyb. 91/11
Paryż, France Culture; Przyb. 84/11
Paryż, Galerie Lambert; Przyb. 92/11
Paryż, Hôpitaux de Paris; Przyb. 93/11
Paryż, Institut Collégial Européen; Przyb. 94/11
Paryż, Institut National d’Etudes Slaves; Przyb. 94/11
Paryż, Institut National des Langues et Civilisation Orientales; Przyb. 94/11, 113/11
Paryż, „Les Lettres Nouvelles”; Przyb. 97/11
Paryż, Libella; Przyb. 97/11
Paryż, Librairie Delagrave; Przyb. 285/11
Paryż, Librairie Plon; Przyb. 219/11
Paryż, Librairie Polonaise; Przyb. 97/11
Paryż, „Mercure de France”; Przyb. 98/11
Paryż, Ministere de l’Instruction Publique des Beaux-Arts; Przyb. 287/11
Paryż, „Le Monde”; Przyb. 211/11
Paryż, Office de Radiodiffusion-Télévision Française; Przyb. 101/11
Paryż, Président de la République. Secrétariat Particulier; Przyb. 219/11
Paryż, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques; Przyb. 113/11
Paryż, Société Française de Musicologie; Przyb. 293/11
Paryż, Société Internationale d’Histoire Comparée; Przyb. 105/11
Paryż, Université de Paris; Przyb. 296/11
Paryż, Université de Paris VIII; Przyb. 108/11
Paryż, Université de Paris. Sorbonne; Przyb. 108/11
Parzyński, Jerzy; Przyb. 300/11
Parzyński, Lucjan; Przyb. 289/11
Pasek, Marian; Przyb. 102/11
Pasierb, Janusz St.; Przyb. 102/11
Paszkowski, K.; Przyb. 289/11
Pauvert, Jean-Jacques; Przyb. 116/11
Pawelec, Dariusz; Przyb. 102/11
Pawełczak, Czesława; Przyb. 102/11, 116/11
Pawlikowska, Aniela z Wolskich (Lela); Przyb. 247/11, 289/11
Pawlikowska, Anna; Przyb. 249/11
Pawlikowska, Helena z Dzieduszyckich; Przyb. 247-249/11
Pawlikowska, Idalia z Kotarbińskich; Przyb. 249/11
Pawlikowska, Maria Ludwika; Przyb. 305-320/11
Pawlikowska, Wanda z Abramowiczów; Przyb. 248-249/11
Pawlikowski, Jan Gwalbert; Przyb. 248-249/11
Pawlikowski, Kasper; Przyb. 175-187/11, 198-226/11, 247-249/11, 305-320/11, 322/11
Pawlikowski, Michał; Przyb. 179/11
Pawlikowski, Mieczysław; Przyb. 247-249/11
Pawlikowski, Tadeusz; Przyb. 247-249/11
Pawluczuk, Andrzej; Przyb. 102/11
Pawłowska, Emilia z Młodnickich; Przyb. 187/11
Pawłowski, Gustaw; Przyb. 323/11
Paźniewski, Włodzimierz; Przyb. 102/11
Pechel, Rudolf; Przyb. 219/11
Peiper, Tadeusz; Przyb. 13/111
Pelc, Janusz; Przyb. 102/11
Pelczar, Andrzej; Przyb. 102/11
Pepłowski, Franciszek; Przyb. 102/11
Perausówna, Anna; Przyb. 252/11
Pereyra; Przyb. 289/11
Perkowski, Piotr; Przyb. 289/11
Pérus, Jean; Przyb. 102/11
Perutz, Robert; Przyb. 289/11
Perutz, Tomasso; Przyb. 289/11
Pescara, Liceo Musicale „Luisa d’Annuzio”; Przyb. 285/11
Petersburg, „Kraj”, redakcja; Przyb. 269/11
Petit-Roeulx, „Cistre”; Przyb. 89/11
Petri, Egon; Przyb. 289/11
Petri, Milla; Przyb. 289/11
Peyrade, J.; Przyb. 219/11
Pezet, Ernest; Przyb. 220/11
Pęgiel, Wojciech; Przyb. 102/11
Pękala, Marek; Przyb. 102/11
Pfohl, Ferdynand; Przyb. 290/11
Piechal, Marian; Przyb. 102/11
Pieczarkowscy; Przyb. 254/11
Piekarski, K.; Przyb. 252/11
Pieniążek, Janusz; Przyb. 102/11
Pieniążek, Karol Wincenty Odrowąż; Przyb. 174/11
Pietrzycki, Jan; Przyb. 290/11
Pietté, Isabele; Przyb. 102/11
Pilch, Jerzy; Przyb. 102/11
Pilecka, Olga; Przyb. 290/11
Pileska, Anna; Przyb. 252/11
Pilichowski, Cz.; Przyb. 328/11
Piłsudski, Józef; Przyb. 224/11
Piłsudski, Rowmund; Przyb. 219/11
Pincherle, Marc; Przyb. 290/11
Piotrowska; Przyb. 270/11
Piotrowska, Wiesława; Przyb. 102/11
Piotrowski, Andrzej Czcibor; Przyb. 102/11
Pirandello, Luigi; Przyb. 12/111
Piskor, Stanisław; Przyb. 102/11
Piwarski, Kazimierz; Przyb. 290/11
Piwińska, Marta; Przyb. 102/11
Planer, E.; Przyb. 219/11
Platówna, Franciszka; Przyb. 290/11, 300/11
Pleśniarowicz, Krzysztof; Przyb. 102/11
Plon, Alfred; Przyb. 290/11
Pluta, Jerzy; Przyb. 102/11
Płoński, Edmund; Przyb. 119/11
Pochwalska, Krystyna; Przyb. 233/11
Pochwalska, Teresa; Przyb. 226-233/11
Pochwalski, Kasper 233/11
Pochwalski, Piotr 233/11
Pochwalski, Stanisław 227/11, 233/11
Podhorska-Okołów, Stefania; Przyb. 290/11
Podraza, Antoni; Przyb. 173/11
Pogonowska, Anna; Przyb. 103/11
Pokleski-Koziell, A.; Przyb. 220/11
Polińska-Lewicka, Matylda; Przyb. 290/11
Poliński, Wł.; Przyb. 290/11
Pollak, M.; Przyb. 290/11
Pollakówna, Joanna; Przyb. 103/11
Pollo, Andrzej; Przyb. 195/11
Polonsky, Antony; Przyb. 103/11
Polony, Leszek; Przyb. 103/11
Połuchniewicz, Piotr; Przyb. 291/11
Pomian, Jan; Przyb. 220/11
Pomian, Krzysztof; Przyb. 103/11
Pompei, Tomasso; Przyb. 291/11
Popiel, Magdalena; Przyb. 103/11
Poprawa; Przyb. 252/11
Poprawa, Adam; Przyb. 103/11
Porębowicz, Edward; Przyb. 291/11
Porębski, Antoni (ks.); Przyb. 328/11
Potocka, Halina; Przyb. 103/11
Potocka, Małgorzata; Przyb. 291/11
Potocki, Ignacy; Przyb. 291/11
Poughkeepsie, Vassar College; Przyb. 297/11
Poulain, Jacques; Przyb. 103/11
Powroźnik, Józef; Przyb. 291/11
Poznanski, Renée; Przyb. 103/11
Poznań, Centrum Kultury Zamek; Przyb. 88/11
Poznań, „Czas Kultury”; Przyb. 89/11
Poznań, Muzeum Narodowe; Przyb. 195/11
Poznań, „Nurt”; Przyb. 101/11
Poznań, Polish Western Affairs; Przyb. 103/11
Poznań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu; Przyb. 219/11
Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Przyb. 103/11
Poznań, Prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich; Przyb. 103/11
Poznań, Teatr Ósmego Dnia; Przyb. 107/11
Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Przyb. 108/11
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie; Przyb. 110/11
Poznań, Związek Literatów Polskich; Przyb. 111/11
Późniak, Włodzimierz; Przyb. 291/11
Pradoux, Marc; Przyb. 103/11
Praga, Ceskoslovenke Divadelni a Literarni Jednatelstvi; Przyb. 276/11
Praga, Ministerctvo Skolstvy, Ved e Umeny; Przyb. 287/11
Praga, Národní Galerie v Praze; Przyb. 195/11
Praga, Ośrodek Kultury Polskiej; Przyb. 101/11
Praga, Vysehrad. Vydavatelstvi a nakladatelstvi knih; Przyb. 297/11
Pragier, Ruta; Przyb. 103/11
Prętniewiczowie, W. i T.; Przyb. 119/11
Prokop-Janiec, Eugenia; Przyb. 103/11
Prorok, Leszek; Przyb. 103/11
Prosnak, Jan; Przyb. 291/11
Prus, Bolesław; Przyb. 10/11
Przecławski, Kazimierz; Przyb. 323/11
Przemyśl, Archiwum Diecezji Przemyskiej; Przyb. 328/11
Przyboś, Julian; Przyb. 1/11, 103/11
Przybylski, Ryszard; Przyb. 103/11
Przychocki, Gustaw; Przyb. 291/11
Przychodniak, Zbigniew; Przyb. 103/11
Pszczyna, Muzeum Wnętrz Zabytkowych; Przyb. 99/11
Puget, Ludwik; Przyb. 291/11
Pusłowski, Zygmunt; Przyb. 263/11
Puzdrowski, Edmund; Przyb. 103/11
Puzyna, Konstanty (Ket); Przyb. 103/11

Q

Quebec, Société F. Chopin au Canada; Przyb. 293/11
Quinche, J.-O.; Przyb. 116/11

R

Rabman, S.; Przyb. 119/11
Raczyński, Danielle Simon; Przyb. 104/11
Raczyński, Edward; Przyb. 219-220/11
Radom, Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu; Przyb. 107/11
Radziwiłł, J.; Przyb. 104/11
Radziwiłł, Janusz; Przyb. 300/11
Rakowski, Mieczysław Franciszek; Przyb. 103/11
Raleigh, American Biographical Institut; Przyb. 85/11
Raszewski, Zbigniew; Przyb. 104/11
Ratajczak, Dobrochna; Przyb. 104/11
Ratajczak, Mirosław; Przyb. 104/11
Rautenstrauch, Józef (gen.); Przyb. 189/11
Rayski, Konstanty; Przyb. 265/11
Regemey, Konstanty; Przyb. 291/11
Regensburg, Universität Regensburg; Przyb. 108/11
Regulska, Antonina; Przyb. 291/11
Reiss, Józef; Przyb. 292/11
Rensis de, Rafaello; Przyb. 292/11
Repa, Ladislav; Przyb. 292/11
Reuter-Jeanty, Rita; Przyb. 104/11
Rieger, Adam; Przyb. 292/11
Ripa, Karol; Przyb. 292/11
Ripka, Hubert; Przyb. 220/11
Rittner, Tadeusz; Przyb. 13/11
Ritz, German; Przyb. 104/11
Rizzi, Bernardino; Przyb. 292/11
Robinson, Plater; Przyb. 104/11
Roch, Jerzy; Przyb. 104/11
Rodowiczowie, Kazimierzowie; Przyb. 252/11
Rodziński, Stanisław; Przyb. 104/11
Rogoziński, Julian; Przyb. 104/11
Rokosz, Mieczysław; Przyb. 104/11
Rol-Tanguy, Hélène; Przyb. 116/11
Romanowicz, Alina; Przyb. 292/11
Romanowiczowa, Zofia; Przyb. 104/11, 119/11
Romanowiczowie, Zofia, Kazimierz, Barbara; Przyb. 104/11
Romanówna, Janina; Przyb. 292/11
Romer, Eugeniusz; Przyb. 292/11
Roos, Hans; Przyb. 219/11
Rose, Wiliam John; Przyb. 292/11
Rosiek, Stanisław; Przyb. 104-105/11
Rosset, François; Przyb. 104/11, 113/11
Rosset, François i Hanna; Przyb. 104/11
Rossi, Enrico; Przyb. 292/11
Rostworowski, Emanuel; Przyb. 328/11
Rostworowski, Karol Hubert; Przyb. 292/11
Rościszewska, Janina; Przyb. 104/11
Rousseau Antoni; Przyb. 189/11
Roy, Stanisław; Przyb. 292/11
Rozkrut, Zbigniew; Przyb. 162/11
Różycka, Stefania; Przyb. 292/11
Różycki, Ludomir; Przyb. 292/11
Rubczyński, Witold; Przyb. 273/11, 292/11, 299/11
Rubel, Małgorzata M.; Przyb. 104/11
Rubeš; Przyb. 116/11
Rubes, Jan; Przyb. 104/11
Rudnicki, Edmund; Przyb. 298/11
Rudnicki, Edward; Przyb. 292/11
Ruth, P.; Przyb. 292/11
Rybicki, Andrzej; Przyb. 300/11
Rybicki, Arkadiusz; Przyb. 104/11, 116/11
Rybka, Eugeniusz; Przyb. 328/11
Rydlowa, Maria; Przyb. 264-271/11
Rymkiewicz, Aleksander; Przyb. 104/11
Rymkiewicz, Jarosław Marek; Przyb. 104/11
Rymkiewicz, Zygmunt; Przyb. 104/11
Ryszanek, Władysław; Przyb. 292/11
Rytel, Sacewicz; Przyb. 292/11
Rząd PRL; Przyb. 220/11
Rzepiński, Czesław; Przyb. 195/11
Rzeszowska, Irena; Przyb. 104/11
Rzeszów, Archiwum Wojewódzkie w Rzeszowie; Przyb. 328/11
Rzeszów, Muzeum w Rzeszowie; Przyb. 195/11
Rzeszów, Szkoła Podstawowa nr 18; Przyb. 106/11
Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie; Przyb. 110/11
Rzym; Przyb. 316/11
Rzym, Ambasada RP w Rzymie; Przyb. 275/11
Rzym, Capella Musicale Lateranense; Przyb. 276/11
Rzym, Enciclopedia Italiana; Przyb. 278/11
Rzym, Enciclopedia del Teatro; Przyb. 278/11
Rzym, Instituto Internationale Federico Chopin; Przyb. 282/11
Rzym, Institut International Jacques Maritaine; Przyb. 94/11
Rzym, Istituto Polacco per la Cultura Cristiana; Przyb. 94/11
Rzym, Segregatio Europeo per le Publicazioni Scientifiche; Przyb. 104/11
Rzym, Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie; Przyb. 296/11
Rzym, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Hospicjum; Przyb. 195/11

S

Saarbrücken, Universität des Saarlandes; Przyb. 108/11
Sacewicz, Hela; Przyb. 300/11
Sadero, G.; Przyb. 292/11
Sadlik, Karol (ks.); Przyb. 252/11
Sadurska, S.; Przyb. 252/11
Sadzik, Józef (ks.); Przyb. 91/11
Samsonowicz, Henryk; Przyb. 104/11
Samukówna, Edyta (OSB); Przyb. 104/11
Sanok, Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku; Przyb. 328/11
Sanok, Sanocki Dom Kultury; Przyb. 104/11
Sanok, Urząd parafialny Przemienienia Pańskiego w Sanoku; Przyb. 328/11
Sapieha, Adam Stefan (abp); Przyb. 292/11
Sapińscy (rodzina); Przyb. 255/11
Sapiński, Bolesław; Przyb. 255/11
Sapiński, Józef; Przyb. 255/11
Sari, Ada; Przyb. 292/11, 300/11
Sarnowska, Elżbieta; Przyb. 104/11
Sawicki, Stefan; Przyb. 104/1
Scharf; Przyb. 10/11
Scharf, J.; Przyb. 293/11
Scharf, Rafael F.; Przyb. 104/11
Schaufuss-Bonini, Walter; Przyb. 293/11
Schenk, Erich; Przyb. 293/11
Scheps, S.; Przyb. 105/11
Schering, Arnold; Przyb. 293/11
Schiller, Friedrich; Przyb. 14/11
Schiller, Leon; Przyb. 293/11
Schmager, Gustaw; Przyb. 328/11
Schönfeld, David; Przyb. 293/11
Schulte, Berge Ferdinand; Przyb. 219/11
Schultze, Brigitte; Przyb. 104/11
Schulz; Przyb. 293/11
Schulz, Bruno; Przyb. 11/11
Schwerke, Irwing; Przyb. 293/11
Schwietering; Przyb. 293/11
Seclève-Ganderton, Denise; Przyb. 104/11
Seeligerowa, Helena; Przyb. 293/11
Sejny, Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów”; Przyb. 101/11
Seyda, Maria; Przyb. 219/11
Seyda, Marian; Przyb. 219/11
Sęp-Szarzyński, Mikołaj; Przyb. 20/11, 54/11
Sęp-Szarzyński, Stanisław; Przyb. 104/11
Shapiro, Alan; Przyb. 105/11
Sheard, Anita; Przyb. 105/11
Siedlecka, Joanna; Przyb. 105/11
Siedlecki, Adam Grzymała-; Przyb. 293/11
Siedlecki, Michał; Przyb. 293/11
Siepak, Maria; Przyb. 105/11
Siewierski, Henryk; Przyb. 105/11
Sikora, Jerzy (ks.); Przyb. 105/11
Sikorski, Kazimierz; Przyb. 293/11
Silbigerowa, Helena; Przyb. 293/11
Simon, Alicja; Przyb. 293/11
Singh, Gurbhagat; Przyb. 105/11
Sinko, Tadeusz; Przyb. 300/11
Skalski, Tadeusz; Przyb. 269/11
Skarżyński, Bolesław; Przyb. 293/11
Skibniewska, Halina; Przyb. 195/11
Skoczek, Józef; Przyb. 321/11
Skolasińska, Agnieszka; Przyb. 172/11
Skowroński, Jarosław; Przyb. 105/11
Skowroński, Zdzisław; Przyb. 293/11
Skórnicki, Jerzy; Przyb. 95/11
Skubalanka, Teresa; Przyb. 116/11
Skuczyński, Janusz; Przyb. 105/11
Skwarnicki, Marek; Przyb. 113/11
Sławek, Tadeusz; Przyb. 105/11
Sławińska, Irena; Przyb. 105/11
Sławiński, Janusz; Przyb. 105/11, 116/11, 130/11
Słobodzianek, Tadeusz; Przyb. 105/11
Słowacki, Juliusz; Przyb. 20/11
Smatloch, Dorothea; Przyb. 105/11
Smolarz, Teodor; Przyb. 256/11
Soardi, Carlo; Przyb. 299/11
Sobczyk, Anna; Przyb. 167/11
Sobierajski, Leonard; Przyb. 105/11
Sobolewski, Marian Cyrus-; Przyb. 293/11
Søborg, Danmarks Radio; Przyb. 89/11
Sokorski, Włodzimierz; Przyb. 99/11
Sokół, Lech; Przyb. 105/11
Sola, Barbara; Przyb. 105/11
Solani, Piero; Przyb. 293/11
Solska, Irena; Przyb. 293/11
Sołtan, Stanisław; Przyb. 294/11
Sołtys, Adam; Przyb. 294/11
Sommer, Piotr; Przyb. 105/11
Sonik, Bogusław; Przyb. 105/11
Sopot, Państwowa Galeria Sztuki; Przyb. 195/11
Sosnowiec, Klub Literacki; Przyb. 96/11
Sosnowiec, Wydawnictwo Offmax; Przyb. 110/11
Sosnowski, Kirył; Przyb. 220/11
Spaak, Paul Henri; Przyb. 220/11
Sprusiński, Michał; Przyb. 105/11
Stadler, Alfred; Przyb. 294/11
Staemmler, Klaus; Przyb. 105/11
Stahl, Abraham; Przyb. 252/11
Stala, Krzysztof i Iwona; Przyb. 105/11
Stala, Marian; Przyb. 173/11
Stanik, Stanisław; Przyb. 105/11
Stanisław (św.); Przyb. 14/11
Stanisławski, Ryszard; Przyb. 195/11
Staniszewski, A.; Przyb. 105/11
Stankowa, Halina; Przyb. 103/11
Starczewski, Feliks; Przyb. 294/11
Starmachowie, Teresa i Andrzej; Przyb. 105/11
Stasiak, Marian; Przyb. 105/11
Stasiuk, Andrzej; Przyb. 105/11
Staszczak, Adam (TChr.); Przyb. 105/11
Stec, Tadeusz; Przyb. 330/11
Stedroń, Bohumir; Przyb. 294/11
Steed, Wickham; Przyb. 219-220/11
Stefanowska, Zofia; Przyb. 105/11
Stefanowska-Treugutt, Zofia; Przyb. 259-262/11
Stephan, Halina; Przyb. 105/11
Stermich-Valcrociata, Peter; Przyb. 294/11
Stochom, Svensk-Polska Föreningen; Przyb. 295/11
Stoiński, Stefan; Przyb. 294/11
Stokłosa, T.; Przyb. 252/11
Strasbourg, Conseil de l’Europe. le Secrétaire Général; Przyb. 220/11
Stratonovitch, A.; Przyb. 106/11
Strauss, Johannes; Przyb. 294/11
Strebeyko, Piotr; Przyb. 106/11
Strindberg, August; Przyb. 15/11, 59/11
Stromenger, Karol; Przyb. 294/11, 300/11
Stroński, Andrzej; Przyb. 219/11
Stroński, Stanisław; Przyb. 219/11
Stróżyk, Barbara; Przyb. 166/11
Strumiłło, Tadeusz; Przyb. 294/11
Stryjkowski, Julian; Przyb. 106/11, 154/11
Strzelecka, Jadwiga; Przyb. 106/11
Strzelecki, Antoni; Przyb. 323/11
Strzetelski, Stanisław; Przyb. 219/11
Studencki, Władysław; Przyb. 106/11
Stuhr, Jerzy; Przyb. 102/11
Styczeń, Janusz; Przyb. 106/11
Suchecki, Hubert; Przyb. 254/11
Sugiera, Małgorzata; Przyb. 106/11
Suk, Josef; Przyb. 304/11
Sulikowski, Andrzej; Przyb. 106/11
Sumiński, Kazimierz; Przyb. 323/11
Surzyński (ks.); Przyb. 295/11
Swaryczewska, Magdalena; Przyb. 226-246/11
Swieżawski, Stefan; Przyb. 173/11
Sydney, Macquarie University; Przyb. 98/11
Sydow, Bronisława Edward; Przyb. 295/11
Sypniewska; Przyb. 254/11
Sypulanka, Zofia; Przyb. 106/11
Szabolcsi, Miklós; Przyb. 106/11
Szady, Walentyna; Przyb. 106/11
Szafer, Władysław; Przyb. 295/11
Szaniawski, Jerzy; Przyb. 13/11
Szarewski, Tadeusz; Przyb. 295/11
Szarski, Marek; Przyb. 136/11
Szaruga, Leszek; Przyb. 106/11
Szatrawska, Izabela; Przyb. 167/11
Szczecin, Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji im. K.I. Gałczyńskiego; Przyb. 96/11
Szczecin, Urząd Celny; Przyb. 116/11
Szczecin, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna; Przyb. 109/11
Szczecin, Wojewódzki Dom Kultury. Zamek Książąt Pomorskich; Przyb. 109/11
Szczecin, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego; Przyb. 110/11
Szczeklik, Andrzej; Przyb. 106/11
Szczepanowska, Flora; Przyb. 295/11
Szczepański, Ignacy; Przyb. 106/11
Szczepański, J.; Przyb. 254/11
Szczepański, Jan; Przyb. 106/11
Szczerbowski, Robert; Przyb. 106/11
Szeligowski, Tadeusz; Przyb. 295/11
Szeluto, Apolinary; Przyb. 295/11
Szemioth, Kazimierz; Przyb. 106/11
Szewc, Piotr; Przyb. 106/11
Szewczyk, Józef; Przyb. 163/11
Szlosarek, Artur; Przyb. 106/11
Szmydtowa, Zofia; Przyb. 106/11
Sznajderman, Monika; Przyb. 106/11
Szopski; Przyb. 295/11
Szpakowska, Małgorzata; Przyb. 106/11
Szpinalski, Stanisław; Przyb. 299/11
Szpinalski, Stanisław Leopold; Przyb. 295/11
Sztaudynger, Jan; Przyb. 332/11
Sztokholm, The Nobel Committee of the Swedish Academy; Przyb. 101/11, 116/11
Sztokholm, Stockholms Universitet; Przyb. 105/11
Sztompka, Henryk; Przyb. 295/11
Szukczyńscy, Krystyna, Tadeusz, Wojciech; Przyb. 252/11
Szuman, Stanisław; Przyb. 295/11
Szurek-Wisti, Maria; Przyb. 106/11
Szydek, Ewa; Przyb. 119/11
Szyjkowski, Marian; Przyb. 295/11
Szymanowska, Maria; Przyb. 322/11
Szymanowska, Zofia; Przyb. 295/11
Szymanowski, Piotr; Przyb. 106/11
Szymański, Adam; Przyb. 323/11
Szymowska, Irena; Przyb. 252/11

Ś

Śledziński, Stefan; Przyb. 295/11
Ślusarczyk-Latos, Józefa; Przyb. 106/11
Śnieżyńska, Marta z Pająków; Przyb. 331/11
Śnieżyńska-Stolot, Ewa; Przyb. 331-332/11
Świderska, Alina; Przyb. 295/11
Świderski, Jan; Przyb. 196-197/11
Świdnica, Teatr Miejski; Przyb. 295/11
Świerczek (ks.); Przyb. 295/11
Świerzyński, Michał; Przyb. 295/11
Święch, Jerzy; Przyb. 106/11
Świętochowski, Robert (o.); Przyb. 328/11

T

Tagore, Rabindranath; Przyb. 176/11
Tansman, Aleksander; Przyb. 295/11
Taranczewski, Paweł; Przyb. 107/11
Tarantowa, Marie; Przyb. 295/11
Tarasiewicz, Michał; Przyb. 295/11
Tarn, Adam; Przyb. 107/11
Tarnowska, Zofia; Przyb. 252/11
Tarnowski, Stanisław; Przyb. 298/11
Tarnów, Komisja Episkopatu ds. Nauki; Przyb. 96/11
Tatarczuch, Maryla; Przyb. 107/11
Tatarenka, Ałła; Przyb. 107/11
Tazbir, Janusz; Przyb. 104/11
Tchórznicki, Al.; Przyb. 295/11
Tel Awiw, Tel Aviv University; Przyb. 107/11
Terrone, Patrice; Przyb. 107/11
Tetmajer, Adolf; Przyb. 265/11, 269-271/11
Tetmajer, Julia z Grabowskich; Przyb. 265/11, 269-271/11
Tetmajer, Kazimierz Przerwa; Przyb. 264-270/11
Tetmajer, Włodzimierz; Przyb. 269/11, 271/11
Tetmajerowie, Włodzimierzowie; Przyb. 269/11
Tetmajerówna, Jadwiga (Isia); Przyb. 271/11
Thévenin, Paul; Przyb. 107/11
Thugutt, Mieczysław; Przyb. 219/11
Tichy, Karol; Przyb. 296/11
Tkaczyk, Bronisław; Przyb. 246/11
Toeplitz-Mrozowska, Jadwiga; Przyb. 296/11
Tokarczuk, Olga; Przyb. 58/11
Tollik, Marek; Przyb. 107/11
Tomassuci, Giovanna; Przyb. 107/11
Tomaszewscy, Wanda i Mieczysław; Przyb. 107/11
Tomaszewski, Jerzy; Przyb. 107/11
Tomaszewski, Marek; Przyb. 107/11
Tonkovic, Pavel; Przyb. 296/11
Toronto, University of Toronto; Przyb. 108/11
Torrefranca, Fausto; Przyb. 296/11
Toruń, Biuro Wystaw Artystycznych; Przyb. 195/11
Toruń, Komitet Obchodu 400-lecia Gimnazjum Akademickiego im. M. Kopernika; Przyb. 96/11
Toruń, Teatr im. Wilama Horzycy; Przyb. 107/11
Toruń, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Toruniu; Przyb. 107/11
Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Przyb. 108/11
Toruń, Związek Literatów Polskich. Oddział w Toruniu; Przyb. 111/11
Toruńczyk, Barbara; Przyb. 107/11
Traub-Trawiński, Bernard; Przyb. 137-138/11
Trautmann, R.; Przyb. 296/11
Trojanowicz, Zofia; Przyb. 107/11
Trojanowska, Tamara; Przyb. 107/11, 116/11
Truszkowski, Witold; Przyb. 254/11
Trzciński, Teofil; Przyb. 295-296/11
Trzeciak, Joanna; Przyb. 107/11
Tulli, Magdalena; Przyb. 107/11
Tuluza, Université de Toulouse-le Mirail; Przyb. 108/11
Turaj-Kalińska, Katarzyna; Przyb. 107/11
Turowicz, Jerzy; Przyb. 107/11, 113/11, 116/11, 219/11
Turski, Marian; Przyb. 107/11
Turyn, „Il Pianoforte”; Przyb. 290/11
Turyn, „La Rassegne Musicale”; Przyb. 291/11
Twarowska, Elżbieta; Przyb. 107/11
Tynecki, Jerzy; Przyb. 107/11, 113/11
Tyszkiewicz, Eugeniusz; Przyb. 107/11

U

Udalska, Eleonora; Przyb. 108/11
Udine, Università degli Studi di Udine; Przyb. 108/11
Ujejski, Kornel; Przyb. 177-187/11
Ujejski, Roman; Przyb. 184/11
Umińska, Eugenia; Przyb. 296/11
Unger, Marta; Przyb. 296/11
Uppsala, Uppsala Universitet; Przyb. 108/11
Urbanski, Tadeusz C.; Przyb. 108/11
Urbańska, Barbara; Przyb. 254/11
Uzielli, Albert; Przyb. 297/11

V

Vajda, Georges; Przyb. 108/11
Vallée Poussin de la, Etienne; Przyb. 219-220/11
Vallée, Lillian; Przyb. 108/11
Vaure, Yvette; Przyb. 108/11
Venclova, Tomas; Przyb. 108/11
Verrier, Jean; Przyb. 108/11
Vetulani, Adam; Przyb. 297/11
Villeneuv d’Ascq, Centre d’Etudes de la Culture Polonaise; Przyb. 88/11
Vincenz, Andrzej; Przyb. 108/11, 119/11
Vincenzowa, Irena; Przyb. 108/11
Vycpalek, Ladislav; Przyb. 304/11

W

Wachlowska, Irena; Przyb. 109/11
Wachs, Roman; Przyb. 109/11
Wajda, Andrzej; Przyb. 109/11
Wajdowie, Krystyna i Andrzej; Przyb. 109/11
Wajsbrot, Cécile; Przyb. 109/11
Walas, Teresa; Przyb. 109/11
Walewski, Krzysztof Colonna-; Przyb. 297/11
Walkowski, Jan; Przyb. 297/11
Wallek-Walewski, Bolesław; Przyb. 295/11, 297/11
Walter, Edmund; Przyb. 297/11
Waltham, Brandeis University; Przyb. 87/11
Waluk, Waldemar; Przyb. 109/11
Wałęsa, Lech; Przyb. 103/11
Wańkowicz, Walenty; Przyb. 322/11
Warchałowski, Jerzy; Przyb. 297/11
Warmiński; Przyb. 297/11
Warszawa; Przyb. 9/11, 223/11
Warszawa, Agencja Autorska; Przyb. 85/11
Warszawa, Ambasada Izraela; Przyb. 85/11
Warszawa, Ambasador Szwajcarii w Warszawie; Przyb. 116/11
Warszawa, Ambasciatore d’Italia; Przyb. 275/11
Warszawa, Ambassadeur de Suisse; Przyb. 85/11
Warszawa, Archiwum Akt Nowych; Przyb. 328/11
Warszawa, Association Internationale des Critiques Littéraires. Section Polonaise; Przyb. 85/11
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; Przyb. 86/11, 328/11
Warszawa, Businessman Club; Przyb. 87/11
Warszawa, Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr Naukowych; Przyb. 88/11
Warszawa, Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; Przyb. 88/11
Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury; Przyb. 88/11
Warszawa, Centre International d’Etudes Pedagogiques; Przyb. 88/11
Warszawa, Collegium Invisibile; Przyb. 78/11, 89/11
Warszawa, Comitato Polonia-Italia; Przyb. 276/11
Warszawa, „Czytelnik”; Przyb. 277/11
Warszawa, „Dialectics and Humanisme”; Przyb. 90/11
Warszawa, „Dialog”; Przyb. 90/11
Warszawa, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych; Przyb. 90/11
Warszawa, Dyrekcja Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie; Przyb. 116/11
Warszawa, Europejska Wspólnota Pisarzy; Przyb. 91/11
Warszawa, Filharmonia Stołeczna w Warszawie; Przyb. 279/11
Warszawa, „Filharmonija Warszawska”; Przyb. 279/11
Warszawa, Fundacja „Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim”; Przyb. 92/11
Warszawa, Fundacja im. Rodziny Nissenbaumów; Przyb. 92/11
Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego; Przyb. 92/11
Warszawa, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Przyb. 92/11
Warszawa, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego; Przyb. 92/11
Warszawa, Fundusz Kultury Narodowej; Przyb. 279/11
Warszawa, Gebethner i Wolf, Księgarnia Nut; Przyb. 269/11
Warszawa, „Geografia w szkole”. Redakcja i Administracja; Przyb. 252/11
Warszawa, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce; Przyb. 328/11
Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa; Przyb. 281/11
Warszawa, „Hybrydy”; Przyb. 93/11
Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN; Przyb. 94/11
Warszawa, Instytut Fryderyka Chopina (później: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina); Przyb. 282/11
Warszawa, Instytut Polsko-Radziecki; Przyb. 94/11
Warszawa, Instytut Wydawniczy „Sztuka”; Przyb. 282/11
Warszawa, „Integracje”; Przyb. 94/11
Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP; Przyb. 95/11
Warszawa, „Kierunki”; Przyb. 96/11
Warszawa, Klub Europa; Przyb. 96/11
Warszawa, Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna; Przyb. 96/11
Warszawa, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”; Przyb. 96/11
Warszawa, Komitet Badań Naukowych; Przyb. 82/11, 96/11
Warszawa, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN; Przyb. 96/11
Warszawa, Komitet współpracy Kulturalnej z Zagranicą; Przyb. 284/11
Warszawa, Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949; Przyb. 284/11
Warszawa, „Kraj”; Przyb. 97/11
Warszawa, Księgarnia „Nauka i Sztuka”; Przyb. 284/11
Warszawa, „Kurier Warszawski”; Przyb. 284/11
Warszawa, „Kwartalnik Muzyczny”; Przyb. 284/11
Warszawa, Legation de la Republique Tchecoslovaque; Przyb. 285/11
Warszawa, Legazione d’Italia; Przyb. 285/11
Warszawa, „Literatura”; Przyb. 97/11
Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Przyb. 97/11
Warszawa, „Miesięcznik Literacki”; Przyb. 99/11
Warszawa, Minister Kultury i Sztuki; Przyb. 99/11, 116/11
Warszawa, Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Przyb. 99/11
Warszawa, Minister Poczt i Telegrafów; Przyb. 287/11, 299/11
Warszawa, Ministerstwo Handlu Zagranicznego; Przyb. 99/11
Warszawa, Ministerstwo Kultury i Sztuki; Przyb. 99/11, 287/11, 299/11
Warszawa, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Przyb. 99/11, 116/11
Warszawa, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego; Przyb. 99/11
Warszawa, Ministerstwo Oświaty i Wychowania; Przyb. 71/11, 99/11
Warszawa, Ministerstwo Spraw Wojskowych; Przyb. 287/11
Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Przyb. 287/11
Warszawa, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego; Przyb. 99/11
Warszawa, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; Przyb. 287/11
Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza; Przyb. 99/11
Warszawa, „Mówią Wieki”; Przyb. 99/11
Warszawa, Naczelna Redakcja Teatru Telewizji; Przyb. 101/11
Warszawa, Naczelny Zarząd Wydawnictw; Przyb. 101/11
Warszawa, Nicom Consulting; Przyb. 113/11
Warszawa, Niezależne Centrum Studiów Międzynarodowych ; Przyb. 101/11
Warszawa, „Nike”. Nagroda Literacka; Przyb. 84/11, 101/11
Warszawa, „Nowe Książki”; Przyb. 101/11
Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm; Przyb. 101/11
Warszawa, Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu; Przyb. 101/11
Warszawa, „Ogród”; Przyb. 101/11
Warszawa, Opera m. st. Warszawy; Przyb. 289/11
Warszawa, Ośrodek Badań Społecznych przy Zarządzie NSZZ Solidarność; Przyb. 101/11
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”; Przyb. 102/11
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Przyb. 219/11
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”; Przyb. 102/11
Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych; Przyb. 102/11
Warszawa, Państwowy Instytut Sztuki; Przyb. 289/11
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy; Przyb. 102/11
Warszawa, Państwowy Teatr Polski; Przyb. 102/11
Warszawa, PEN Club; Przyb. 102/11
Warszawa, „Perspectives Polonaises”; Przyb. 219/11
Warszawa, „Polish Perspectives”; Przyb. 103/11
Warszawa, „Polityka”; Przyb. 103/11
Warszawa, „Polska”; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk; Przyb. 220/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Sztuce; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk. Prezes; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych; Przyb. 103/11
Warszawa, Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej; Przyb. 290/11
Warszawa, Polski Instytut Współpracy z Zagranicą; Przyb. 290/11
Warszawa, Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego; Przyb. 103/11
Warszawa, Polskie Radio; Przyb. 290/11
Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne; Przyb. 103/11
Warszawa, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej; Przyb. 290/11
Warszawa, Polskie Towarzystwo Socjologiczne; Przyb. 103/11
Warszawa, Prezes Rady Ministrów; Przyb. 291/11
Warszawa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Przyb. 103/11
Warszawa, Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy; Przyb. 328/11
Warszawa, Przedstawiciel Polityczny Rządu Federacyjnego Austrii; Przyb. 291/11
Warszawa, „Przegląd Kulturalny”; Przyb. 103/11
Warszawa, Rada Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezydencie RP; Przyb. 76/11
Warszawa, „Res Publica”; Przyb. 104/11
Warszawa, „Res Publica Nowa”; Przyb. 104/11
Warszawa, „Rocznik Literacki”; Przyb. 104/11
Warszawa, „Scena”; Przyb. 104/11
Warszawa, Sekretarz Wydziału i Nauk Społecznych PAN; Przyb. 104/11
Warszawa, „Słowo”, redaktor; Przyb. 271/11
Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik; Przyb. 105/11
Warszawa, Stowarzyszenie Autorów, Kompozytorów i Wydawców „Zaiks”; Przyb. 106/11, 294/11
Warszawa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich; Przyb. 106/11
Warszawa, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie; Przyb. 294/11
Warszawa, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; Przyb. 75/11
Warszawa, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Zarząd Główny; Przyb. 106/11
Warszawa, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej; Przyb. 106/11
Warszawa, „Teatr”; Przyb. 107/11
Warszawa, Teatr Dramatyczny; Przyb. 107/11
Warszawa, Teatr Powszechny; Przyb. 107/11
Warszawa, Teatr Wielki-Opera; Przyb. 295/11
Warszawa, Teatr Współczesny; Przyb. 107/11
Warszawa, „Teksty”; Przyb. 107/11
Warszawa, Telewizja Edukacyjna; Przyb. 107/11
Warszawa, Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego; Przyb. 296/11
Warszawa, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza; Przyb. 107/11
Warszawa, Towarzystwo Polsko-Niemieckie; Przyb. 296/11
Warszawa, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk; Przyb. 107/11
Warszawa, Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej; Przyb. 296/11
Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski S.A.; Przyb. 296/11
Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Przyb. 108/11
Warszawa, Uniwersytet Warszawski; Przyb. 108/11, 297/11
Warszawa, Velvyslanectvi Ceskoslovenske Republiky; Przyb. 297/11
Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne; Przyb. 297/11
Warszawa, „Wiedza i Życie”; Przyb. 297/11
Warszawa, „Więź”; Przyb. 109/11
Warszawa, „Współczesność”; Przyb. 110/11
Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Przyb. 110/11
Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Przyb. 110/11
Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej; Przyb. 110/11
Warszawa, Zachodnia Agencja Prasowa; Przyb. 219-220/11
Warszawa, Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych; Przyb. 110/11
Warszawa, Zamek Królewski; Przyb. 111/11
Warszawa, Zjazd Polonistów „Wiedza o literaturze i edukacja”; Przyb. 111/11
Warszawa, Zrzeszenie Studentów Polskich; Przyb. 111/11
Warszawa, Związek Autorów, Kompozytorów i Wydawców; Przyb. 298/11
Warszawa, Związek Kompozytorów Polskich; Przyb. 111/11, 298/11
Warszawa, Związek Literatów Polskich; Przyb. 64/11, 116/11
Warszawa, Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny; Przyb. 111/11
Warszawa, Związek Polskich Artystów Plastyków; Przyb. 195/11
Warszawa, „Życie Szkoły Wyższej”; Przyb. 111/11
Warszawski, Józef (ks.); Przyb. 219/11
Wasielewski, Ryszard; Przyb. 109/11
Wasilewski, Andrzej; Przyb. 109/11, 113/11
Wasilewski, Leon; Przyb. 224/11
Waszyngton, The German Marshall Fund of the United States; Przyb. 92/11
Waśkiewicz, Andrzej K.; Przyb. 97/11, 109/11
Wat, Aleksander; Przyb. 158/11
Wat, Andrzej; Przyb. 143/11
Wąsik, Jerzy Michał; Przyb. 109/11
Wegner, Jan; Przyb. 328/11
Weidenfeld, George; Przyb. 220/11
Weintraub, Wiktor; Przyb. 109/11, 259-261/11
Weintraubowa, Maria Ewelina z Żółtowskich; Przyb. 109/11, 119/11, 261/11
Weisgerber, Jean; Przyb. 109/11
Weiss, Tomasz ; Przyb. 109/11
Weissowa, Irena; Przyb. 297/11
Wełna, Matylda; Przyb. 109/11
Wencel, Wojciech; Przyb. 109/11
Wenecja, Ateneo Veneto; Przyb. 275/11
Wenecja, Istituto Internazionale per la Ricerca Teatrale; Przyb. 94/11
Werne, Michał; Przyb. 219/11
Werpachowska, Ewa; Przyb. 259-262/11
Werpachowska, Halina; Przyb. 259-262/11
Wester, Ethel; Przyb. 252/11
Westport, Greenwood Press; Przyb. 93/11
Wędkiewicz, Stanisław; Przyb. 297/11
Wędkiewiczówna, Maria; Przyb. 258/11
Węgierska, Krystyna; Przyb. 195/11
Whittaker, Cynthia; Przyb. 109/11
Widomski, Stanisław; Przyb. 219/11
Wiechowicz, Stanisław; Przyb. 297/11
Wiedeń; Przyb. 303/11
Wiedeń, Denkmäler der Tonkunst in Österreich; Przyb. 277/11
Wiedeń, Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale; Przyb. 91/11
Wiedeń, Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmäler der Tonkunst in Österreich; Przyb. 281/11
Wiedeń, Institut fur die Wissenschaften vom Menchen; Przyb. 94/11
Wiedeń, Österreichische Chopin-Gesellschaft in Wien; Przyb. 289/11
Wiedeń, „Transit”; Przyb. 107/11
Wiegandt, Ewa; Przyb. 109/11
Wielgosz, Andrzej; Przyb. 195/11
Wielkopolska Izba Skarbowa; Przyb. 250/11
Wielopolska, Maria; Przyb. 300/11
Wielowieyska, Helena; Przyb. 242/11
Wierzbicki, Janusz; Przyb. 219/11
Wilczek, Piotr; Przyb. 109/11
Wilk, Wiesław (ks.); Przyb. 109/11
Willman-Grabowska, Helena; Przyb. 297/11
Wilno, Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych; Przyb. 291/11
Wilno, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy; Przyb. 106/11
Wiłkomirski, Kazimierz; Przyb. 297/11
Winczakiewicz, Jan; Przyb. 109/11
Windakiewiczowa, Helena; Przyb. 297/11, 300/11
Winiarski, Bohdan; Przyb. 219/11
Wiśniewski, Ludwik M. (OP); Przyb. 109/11
Witkiewicz, Stanisław Ignacy; Przyb. 45/11, 58-59/11, 126/11
Wittlin, Józef; Przyb. 191/11
Władyczanka, Maria; Przyb. 254/11
Władysław II Jagiellończyk; Przyb. 323/11
Włodek, Adam; Przyb. 239-243/11
Wnuk-Nazarowa, Joanna; Przyb. 109/11, 116/11
Wojciechowscy; Przyb. 254/11
Wojciechowski, Norbert; Przyb. 109/11
Wojdowski, Bogdan; Przyb. 109/11
Wojna, Irena; Przyb. 109/11
Wojnowska, Bożena; Przyb. 109/11
Wojtyła, Karol (kard.); Przyb. 8/11, 109/11
Wolff, Larry; Przyb. 262/11
Wolska, Maryla z Młodnickich; Przyb. 179/11
Wołowiec, Wydawnictwo Czarne; Przyb. 110/11
Woodruff, Douglas; Przyb. 219/11
Wootton, Holly Bank; Przyb. 219/11
Woroniecka, Teresa; Przyb. 254/11
Woroszylski, Wiktor; Przyb. 109/11
Woynarowski, Marek; Przyb. 109/11
Woźniak, Monika; Przyb. 164/11
Woźniakowski, Henryk; Przyb. 109/11, 322/11
Woźniakowski, Jacek; Przyb. 103/11, 109/11, 219/11
Wójcik, Barbara; Przyb. 109/11
Wójcik, Mirosław; Przyb. 109/11, 139-142/11
Wójcik-Kauprulian, Bronisława; Przyb. 297/11
Wójcikówna; Przyb. 252/11
Wrocki, Eduard; Przyb. 297/11
Wrocław, Biblioteka Ossolineum; Przyb. 86/11
Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych; Przyb. 195/11
Wrocław, „Dykcja”; Przyb. 90/11
Wrocław, Dyrektor Zakładu im. Ossolińskich; Przyb. 116/11
Wrocław, Instytut Geografii PAN; Przyb. 328/11
Wrocław, International Seminar Central Europe Culture Perplexed; Przyb. 94/11
Wrocław, Komitet Organizacyjny Konferencji „Etyka zawodowa ludzi nauki”; Przyb. 96/11
Wrocław, Klub Inteligencji Katolickiej; Przyb. 96/11
Wrocław, „Literatura Ludowa”; Przyb. 97/11
Wrocław, „Odra”; Przyb. 101/11
Wrocław, Opera Robotnicza przy OKZZ we Wrocławiu; Przyb. 289/11
Wrocław, „Pamiętnik Literacki”; Przyb. 102/11
Wrocław, Państwowa Opera we Wrocławiu; Przyb. 289/11
Wrocław, Teatr Miejski; Przyb. 295/11
Wrocław, Teatr Polski; Przyb. 107/11
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski; Przyb. 108/11, 295/11, 297/11
Wrocław, Wojewódzki Dom Kultury; Przyb. 109/11
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo; Przyb. 110/11
Wrocław, Związek Literatów Polskich. Oddział we Wrocławiu; Przyb. 111/11
Wrońska, Krystyna; Przyb. 110/11
Wroński, M.; Przyb. 110/11
Wróbel, Szczepan (ks.); Przyb. 110/11
Wróblewska, Krystyna; Przyb. 195/11
Wróblewska, Teresa; Przyb. 110/11
Wróblewska, Zofia; Przyb. 297/11
Wróblewski, Adam; Przyb. 328/11
Wróblewski, Bogusław; Przyb. 110/11
Wukadinowic, Spirydion; Przyb. 297/11
Wyczański, Andrzej; Przyb. 110/11
Wyka, Kazimierz; Przyb. 18/11, 110/11, 297/11
Wyka, Marta; Przyb. 110/11
Wyrobcówna-Bank, Lidia; Przyb. 110/11
Wyrzykowski, Stanisław; Przyb. 269/11
Wyskiel, Jadwiga; Przyb. 110/11
Wyskiel, Wojciech; Przyb. 110/11, 173/11
Wysocki, Alfred; Przyb. 297/11, 300/11
Wysocki, Tadeusz; Przyb. 297/11
Wyspiański, Stanisław; Przyb. 14/11, 47/11, 49/11, 59/11, 135/11
Wyszyński, Stefan (kard.); Przyb. 219-220/11

Z

Zach-Błońska, Joanna; Przyb. 110/11
Zachejkiewicz; Przyb. 110/11
Zadrożny, Mieczysław; Przyb. 323/11
Zagajewski, Adam; Przyb. 110/11
Zagiba, Franciszek; Przyb. 298/11
Zagrzeb, Polski Konsulat Generalny w Zagrzebiu; Przyb. 290/11
Zajas, Krzysztof; Przyb. 110/11
Zając, Edward; Przyb. 328/11
Zakopane; Przyb. 256/11
Zakopane, Komitet Uczczenia Jana Kasprowicza; Przyb. 284/11
Zakopane, Muzeum Jana Kasprowicza; Przyb. 99/11
Zakopane, Teatr im. S.I. Witkiewicza; Przyb. 107/11
Zakrzewska, Helena; Przyb. 298/11
Zakrzewski, Andrzej; Przyb. 110/11
Zakrzewski, Zbigniew; Przyb. 219/11
Zaleski, Marek; Przyb. 111/11, 173/11
Zalewski, Bogdan; Przyb. 143/11
Zambrzecka, Romualda; Przyb. 298/11
Zambrzycka, Grażyna; Przyb. 111/11
Zamoyska, H.; Przyb. 111/11
Zaremba-Michalska, Anna; Przyb. 111/11
Zaręba, Alfred; Przyb. 111/11
Zarząd Państwowych Uzdrowisk Dolnośląskich; Przyb. 298/11
Zarząd Związków Polskich Chórów w Czechosłowacji; Przyb. 298/11
Zawadzki, Paweł; Przyb. 111/11
Zawistowski, Krzysztof; Przyb. 111/11
Zawisza-Danton, Jerzy; Przyb. 111/11
Zboińska; Przyb. 298/11
Zdziechowska, Zofia; Przyb. 111/11
Zdziechowski, Jerzy; Przyb. 198-220/11
Zecchi, Carlo; Przyb. 298/111
Zechenter, Katarzyna; Przyb. 111/11
Zechenter, Witold; Przyb. 298/11
Zegadłowicz, Emil; Przyb. 139-142/11
Zelwerowicz, Aleksander; Przyb. 298/11
Zgorzelski, Czesław; Przyb. 111/11
Ziątek, Zygmunt; Przyb. 111/11
Ziejka, Franciszek; Przyb. 108/11, 116/11
Zieliński, Jan; Przyb. 111/11
Zieliński, Marek; Przyb. 111/11
Zielona Góra, Biuro Wystaw Artystycznych; Przyb. 195/11
Ziemba, Kwiryna; Przyb. 111/11
Ziembicki, Witold; Przyb. 298/11
Ziemska, Krystyna; Przyb. 252/11
Ziętarska, Jadwiga; Przyb. 111/11
Zimand, Roman; Przyb. 111/11
Zimmalówna, Antonina; Przyb. 252/11
Ziomek, Jerzy; Przyb. 111/11
Zipserowa, Anna; Przyb. 111/11
Živković, Ana D.; Przyb. 111/11
Zörner; Przyb. 298/11
Zuber, Stanislao i Matilde; Przyb. 298/11
Zubrza; Przyb. 177/11

Ż

Żagań, Stalag VIII C; Przyb. 196-197/11
Żakiewicz, Zbigniew; Przyb. 111/11
Żebrowska, Krystyna; Przyb. 111/11
Żebrowski, Tadeusz (ks.); Przyb. 328/11
Żeleńska, Iza; Przyb. 298/11
Żeleńska, Wanda z Grabowskich; Przyb. 270-271/11
Żeleński; Przyb. 269/11
Żeleński, Stanisław; Przyb. 270/11
Żeromski, Stefan; Przyb. 10/11
Żmichowska, Narcyza; Przyb. 271/11
Żmij-Zielińska, Danuta; Przyb. 111/11
Żołnierkiewicz, Julian (ks.); Przyb. 111/11
Żółkiewski, Stefan; Przyb. 94/11, 111/11
Żurakowski, Bogusław; Przyb. 111/11
Żurek, Sławomir; Przyb. 111/11
Żylińska, Izabela; Przyb. 111/11
góra stronyOpracowanie: Oddział Rękopisów