Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Bazy danych
Do Testowania
Databases
Trial Access
Lista baz do testowania Trial Access Databases

oprac. E. Bąkowska, B. Bułat, M. Krośniak

E. Bąkowska, B. Bułat, M. Krośniak
Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. The trial databases can be accessed without logging from any computer within the network of Jagiellonian University.
Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej i Czytelni Pracowników Nauki za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. The patrons of Jagiellonian Library can use for this purpose the computer workstations located in Reference Reading Room, European Reading Room and Researchers Reading Room upon presenting a valid Library Card.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.

The members of faculty and students of Jagiellonian University can access the trial databases also from outside the University's network via VPN service by logging on the page https://extranet.uj.edu.pl using his/her full e-mail address and password from the University's main mail server for authorization.
Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj More information (Polish only) on the remote access via VPN service can be found at the address:
http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj
U W A G A !!!
Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.
IMPORTANT NOTICE!
Due to the licence restrictions, it is specifically prohibited to download the databases content indiscriminately in large amount (e.g. entire issues of journals) and/or making it available to unauthorized users, or even launching any application for downloading multiple files.
W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl). In case of any problems with accessing online resources, please contact Mr. Marek Krośniak
(phone: 12 663-35-03; e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl
Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail:   oinka@uj.edu.pl  

Oxford Scholarship Online - dostęp do 12 lutego 2014 roku
Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press. Zawiera książki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycyny i prawa.
Adres dostępu: http://www.oxfordscholarship.com

Oxford Handbooks Online - dostęp do 12 lutego 2014 roku
Baza najlepszych podręczników wydawnictwa Oxford University Press. Zawiera 14 kolekcji tematycznych: archeologia, biznes, filologia klasyczna, kryminologia, ekonomia i finanse historia, prawo, językoznawstwo, literatura, muzyka, filozofia, nauki polityczne, psychologia, religia.
Adres dostępu: http://www.oxfordhandbooks.com

© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska