Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Udostępnianie
Skróty i uwagi umieszczone w katalogach przy sygnaturach
Zaktualizowano 20 kwietnia 2011

!!! U W A G A !!! Czytelnia Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz )
Skróty i uwagi
Znaczenie
Zamawianie
A początek sygnatury egzemplarza archiwalnego zamawiać można tylko w wyjątkowych wypadkach do Czytelni Pracowników Nauki (przy formacie IV i V - do Czytelni Gazet); zgody udziela pracownik Katalogu Alfabetycznego
Albumy część sygnatury albumów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Archiw. egzemplarz archiwizowany zamawiać można tylko do Czytelni Pracowników Nauki
Aug. depozyt księgozbioru zakonu Augustianów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
B początek sygnatury zwykłego egzemplarza użytkowego, koniecznie wpisać na rewersie zamawiać można w zależności od uprawnień i potrzeb Czytelnika do Wypożyczalni, do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów, z wyjątkiem dzieł formatu IV i większych)
Bernstein dzieło jest częścią depozytu J. Bernsteina zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
Bibl. Inst.
Bibl. Zakł.
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym dawnego Oddziału Bibliotek Instytutowych jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
B.Kat. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Opracowania Druków Zwartych, Nowych (dawna nazwa: Biuro Katalogowe) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
BJ Cam. początek sygnatury dzieła będącego częścią depozytu Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej - Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie-Bielanach zamawiać przez Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ do Czytelni Starych Druków
Biuro Dyr. I
Biuro Dyr. II
Biuro Dyr. III
Biuro Dyr. IV
Biuro Dyr. V
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Dyrekcji jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Cim. część starych druków: druki XVI w. polonica oraz cenne druki XVII w. polonica zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
Czas.
Czasop.
część sygnatury czasopisma,  koniecznie wpisać na rewersie do Czytelni Głównej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów) - z wyjątkiem czasopism formatu IV i większych, które zamawia się do Czytelni Czasopism Dużego Formatu
Czyt. Europ. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Europeistycznej nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Europeistycznej
Czyt. Multimed. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Dokumentów Audiowizualnych nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czyt. Nauk. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Pracowników Nauki nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Pracowników Nauki
Czyt. St. Dr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków
Dn początek sygnatury dokumentu dźwiękowego niemuzycznego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetofonowej zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Ec początek sygnatury dokumentu elektronicznego ciągłego, wydanego na dysku optycznym zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Ez początek sygnatury dokumentu elektronicznego zwartego, wydanego na dysku optycznym zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
F początek sygnatury dokumentu audiowizualnego, wydanego na dysku optycznym lub kasecie magnetowidowej zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Gab. ryc. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (dawna nazwa: Gabinet Rycin) zamawiać u dużyrnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Gromadz. Zb. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Inc. lub Ink. część starych druków: druki z XV w. wydane do 1500 r. włącznie zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem)
Kat. Gł.
Katalog Główny
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Katalogu nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Katalogu Alfabetycznym
kat. komp. pieczątka na karcie katalogowej, oznaczająca, że dzieło jest uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
Kat. Rzecz. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Konserw. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Lect. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej (Lectorium) nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Głównej (Lectorium)
Lect. mss. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Rękopisów (dawna nazwa: Lectorium Manuscriptorum) nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów
Mag. Graf. dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Mag. Kartogr.
Mag.Oddz.Kart.
dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Mag. Mikrogr. dzieło jest w Magazynie Oddziału Dokumentów Audiowizualnych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mag. Muzycz. dzieło jest w Magazynie Oddziału Zbiorów Muzycznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych na rewersie z napisem Czytelnia Zbiorów Muzycznych (rewers z żółtym paskiem)
Mag. Rękop. dzieło jest w Magazynie Oddziału Rękopisów zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Rękopisów na specjalnym rewersie, dostępnym tylko w Czytelni Rękopisów
Mag. St. Druk. dzieło jest w Magazynie Oddziału Starych Druków zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Starych Druków na rewersie z napisem Czytelnia St. Druków (rewers z niebieskim paskiem); realizacja codziennie oprócz sobót
Mc początek sygnatury dokumentu ciągłego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mf. mikrofilm, mikrofisza zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Mz początek sygnatury dokumentu zwartego, wydanego w postaci mikroformy (mikrofilmu lub mikrofiszy) zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
N.p.s.
N.p.s. spec.
'nie pożycza się do domu' zamawiać do Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki (jeżeli niezbędne do pracy przy korzystaniu ze zbiorów specjalnych, to można zamówić także do Czytelni Starych Druków, Czytelni Rękopisów, z wyjątkiem dzieł formatu IV i większych)
Oddz. Czasop. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Nowych jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. DŻS dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
Oddz. Graf. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Oddz. Grom. Zb. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Inform. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Informacji Naukowej nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Informacji Naukowej
Oddz. Kartogr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
Oddz. Kons. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Magaz. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Magazynów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Mikrogr. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Dokumentów Audiowizualnych zamawiać bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Oddz. Muz.
Oddz. Muzycz.
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Zbiorów Muzycznych zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
Oddz. Opraw dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału  Zabezpieczenia Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Oddz. Rękop.
Oddz. Rkp.
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Rękopisów nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Rękopisów
Oddz. St. Druk. dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków
Oddz. Wyd. Rzadkich
lub OWR
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
Pf. adnotacja oznaczająca dzieło poufne; od grudnia 2003 taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach katalogowych w przypadku znalezienia takiej adnotacji na karcie katalogowej należy skontaktować się z dyżurnym w Katalogu
Prac. API dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Komputeryzacji (dawna nazwa: Pracownia Automatyzacji Procesów Informacyjnych) jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
Rara druk rzadki zamawiać u dyżurnego bibliotekarza w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
St. Dr.
St. Druki
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Starych Druków nie trzeba zamawiać, skorzystać można w Czytelni Starych Druków
Udost. Zb. I
Udost. Zb. II
Udost. Zb. III
dzieło jest w księgozbiorze podręcznym Oddziału Udostępniania Zbiorów jeżeli katalog nie notuje innego egzemplarza użytkowego, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza Czytelni Głównej lub Czytelni Pracowników Nauki
W początek sygnatury dzieła z tzw. księgozbioru W egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ; jeżeli ten katalog jeszcze nie notuje tej pozycji, zamawiać bezpośrednio w Wypożyczalni
ZN dzieło zniszczone nie udostępnia się
Zs. adnotacja oznaczająca dzieło zastrzeżone; od czerwca 2003 taki status książki został zniesiony, adnotacja nie powinna pojawiać się na kartach w katalogu w razie znalezienia takiej adnotacji na karcie w katalogu należy kontaktować się z dyżurnym w Katalogu
zob. kat. komp. pieczątka na karcie katalogowej, oznaczająca, że dzieło jest uwzględnione w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ egzemplarz należy wyszukać i zamówić przez Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska