Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Bazy danych
Zakupione
Databases
Subscribed
Lista w układzie alfabetycznym Alphabetical list of databases

oprac. E. Bąkowska, B. Bułat, M. Krośniak

E. Bąkowska, B. Bułat, M. Krośniak
Udostępnianie: Access:
Prenumerowane bazy online w większości dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. The subscribed online databases can be accessed without logging from any computer within the network of Jagiellonian University.
Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni EuropeistycznejCzytelni Pracowników Nauki za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. The patrons of Jagiellonian Library can use for this purpose the computers located in Reference Reading Room, European Reading Room and Researchers Reading Room upon presenting a valid Library Card.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. The members of faculty and students of Jagiellonian University can access the subscribed resources also from outside the University's network via VPN service by logging on the page https://extranet.uj.edu.pl using his/her full e-mail address and password from the University's main mail server for authorization.
Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj More information (Polish only) on the remote access via VPN service can be found at the address: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj
U W A G A !!! Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików. IMPORTANT NOTICE! Due to the licence restrictions, it is specifically prohibited to download the subscribed content indiscriminately in large amount (e.g. entire issues of journals) and/or making it available to unauthorized users, or even launching any application for downloading multiple files.
W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz danych online prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel.: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl). In case of any problems with accessing online resources, please contact Mr. Marek Krośniak (tel.: 12 663-35-03; e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)
Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w Czytelni Informacji Naukowej. The CD-ROM databases are available only on-site at the designated workstations in Reference Reading Room.

 
kod dziedzinowy /
subject code
1  Bazy wielodziedzinoweMultidisciplinary databases
2  Bibliotekoznawstwo, Informacja naukowa,
Środki masowego przekazu
Library and information science, mass media
3  BiologiaBiological sciences
4  ChemiaChemical sciences
5  Ekonomia, Gospodarka, ZarządzanieBusiness, economics, management
6  FilozofiaPhilosophy
7  HistoriaHistorical sciences
8  Językoznawstwo, Nauka o literaturzeLinguistics and literature
9  Matematyka, Fizyka, AstronomiaPhysical sciences and mathematics
10  MedycynaMedicine and health sciences
11  Nauki o ZiemiEarth and environmental sciences
12  Oświata, PedagogikaEducation
13  PolitykaPolitical science
14  Prawo, AdministracjaLaw and administration
15  Psychologia, SocjologiaPsychology and social sciences
16  ReligioznawstwoReligion
17  RolnictwoAgricultural sciences
18  SztukaArts
19  TechnikaTechnology

 
bazy / databases kod dziedzinowy / subject code nośnik / type
Abbreviationes™ Online
Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room
1 opis info online
Academic Search Complete [EBSCO] 1 opis info online
ACS Journals 4 opis info online
Agricola [EBSCO] 3, 17 opis info online
AIP Journals 9 opis online
APS Journals 9 opis online
Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS] 7, 8, 16, 18 opis info online
Aristoteles Latinus Database [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16 opis info online
Arts & Humanities Citation Index 1975- [Web of Knowledge] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
Beck Online 14 opis info online
Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
Business Source Complete [EBSCO] 5, 14 opis info online
Cambridge Journals Online 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 opis info online
Chemical Abstracts Plus (SciFinder)
Z bazy może korzystać tylko 6 równoczesnych użytkowników spośród pracowników i studentów UJ /
The maximum number of simultaneous users is limited to 6 from the members of faculty and students of Jagiellonian University
4 opis online
Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Knowledge] 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 19 opis info online
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 1990- [Web of Knowledge] 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 opis info online
Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS] 1, 6, 7, 8, 16 opis info online
Ebrary Academic Complete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 opis online
Emerald Management Xtra 2, 5 opis info online
ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO] 2, 12 opis info online
Essential Science Indicators [Web of Knowledge] 1 opis info online
Europa Sacra [BREPOLiS] 6, 7, 17 opis online
European Views of Americas (1493-1750) [EBSCO] 7 opis info online
Francis 1984- [EBSCO]
Licencja na 4 równoczesnych użytkowników /
The maximum number of simultaneous users is limited to 4
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18 opis info online
GreenFILE [EBSCO] 3 opis info online
Health Source - Consumer Edition [EBSCO] 10 opis info online
Health Source: Nursing/Academic Edition [EBSCO] 10 opis info online
Historical Abstracts with Full Text [EBSCO] 7 opis info online
Humanities Abstracts 6, 7, 8, 16, 18 opis CD-ROM
In Principio [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
INSPEC 9, 19 opis online
International Directory of Medievalists [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis online
International Medieval Bibliography [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
IOP Science 9 opis online
Journal Citation Reports[Web of Knowledge] 1 opis info online
JSTOR - The Arts & Sciences, Collection I, II, III, IV, V, VI, VII 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 opis info online
Legal Source [EBSCO] 14 opis online
Legalis. System Informacji Prawnej
Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)
14 opis CD-ROM
Leksyka - Słownik internetowy 1, 8 opis online
Lex Polonica
Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)
14 opis CD-ROM
Library of Latin Texts [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) [EBSCO] 2 opis info online
MasterFILE Premier [EBSCO] 1 opis info online
MEDLINE [EBSCO] 10 opis info online
MLA International Bibliography [EBSCO]
MLA Directory of Periodicals [EBSCO]
8 opis info online
Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS] 6, 7, 8, 16, 18 opis info online
Newspaper Source [EBSCO] 1, 13 opis info online
Oxford Journals 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 opis info online
Oxford Music Online 18 opis info online
Papal letters
(Ut per litteras apostolicos .../ Lettres pontificales)
[BREPOLiS]
6, 7, 16 opis info online
Patrologia Latina
Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room
16 opis CD-ROM
ProQuest Central [ProQuest]
Brak możliwości korzystania przez sieć extranet, ale zdalny dostęp mają użytkownicy indywidualnie zarejestrowani do baz ProQuest przez 3 miesiące od ostatniego zalogowania się z sieci UJ. Więcej zob.: http://search.proquest.com/help/academic.pl-PL/webframe.html?Your_Account.html
No access via VPN, but remote access is possible for registered users of ProQuest databases. See more: http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Your_Account.html
5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 opis info online
ProQuest Dissertations and Theses [ProQuest]
Brak możliwości korzystania przez sieć extranet, ale zdalny dostęp mają użytkownicy indywidualnie zarejestrowani do baz ProQuest przez 3 miesiące od ostatniego zalogowania się z sieci UJ. Więcej zob.: http://search.proquest.com/help/academic.pl-PL/webframe.html?Your_Account.html
No access via VPN, but remote access is possible for registered users of ProQuest databases. See more: http://search.proquest.com/help/academic/webframe.html?Your_Account.html
1 opis info online
Reaxys [Elsevier] 4 opis info online
Regional Business News [EBSCO] 5 opis info online
RILM Abstracts of Music Literature [EBSCO] 18 opis info online
RSC Journals 4 opis info online
Rzeczpospolita  –  archiwum 1 opis online
SAGE Premier 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 opis info online
Science Direct [Elsevier] 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,15, 17, 18, 19 opis info online
Science Citation Index - Expanded 1945- [Web of Knowledge] 3, 9, 11, 17, 19 opis info online
Scopus [Elsevier] 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 opis info online
Social Sciences Citation Index with Abstracts 1956- [Web of Knowledge] 2, 6, 7, 12, 15 opis info online
Springer Link 3, 9, 11 opis info online
Teacher Reference Center [EBSCO] 12 opis info online
Westlaw International 14 opis online
Wiley Online Library 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 opis info online

 
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska