Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZbiory online
Druki ze zbiorów BJ
Informacje
Od kilku lat Biblioteka Jagiellońska podejmuje starania na rzecz zabezpieczenia swoich zbiorów, zachowując tradycyjne druki w postaci elektronicznej. Wiele pozycji zostało zeskanowanych i przekazanych do Polskiej Biblioteki Internetowej, gdzie są udostępniane w ramach ogólnopolskiego projektu. Są to m. in. druki rejestrowane w Katalogu Podstawowym Biblioteki Jagiellońskiej.
 
Aby ułatwić czytelnikom dotarcie do wersji online takich druków, nad obrazami kart z opisami tych dzieł w tym katalogu umieszczamy stopniowo adnotacje o istnieniu wersji elektronicznej dostępnej w Internecie (przykład ).
 
Prezentujemy alfabetyczną listę obiektów tych zbiorów BJ, dla których sporządzono adnotacje nad kartami o istnieniu wersji online, a udostępnianych w Polskiej Bibliotece Internetowej lub na innych serwerach. Lista ta jest niepełna, informacje o kolejnych dziełach są w trakcie aktualizacji.
 
W Polsce istnieją inne biblioteki cyfrowe, udostępniające swoje zbiory w Internecie. Spośród ich zasobów wybraliśmy głównie niektóre tytuły czasopism i informacje o istnieniu wersji online tomów takich czasopism są umieszczane również w formie adnotacji w Katalogu Podstawowym, wraz z odesłaniem do wersji cyfrowej (przykład ).
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska