Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Westlaw International
Producent:  Thomson
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1.000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.
Reprezentowane dyscypliny:  Prawo ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych źródeł
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 
Adres:  Westlaw International
 
Uwaga:  Połączenie z bazą za każdym razem wymaga najpierw potwierdzenia zgody na warunki (Agreements) przedstawione na pierwszej stronie – poprzez kliknięcie fioletowego przycisku "GO" u dołu strony, przy włączonej opcji "I Agree".
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska