Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Science Citation Index - Expanded
Zmodyfikowano: 26.05.2010
Akronim:  SCI - Ex
Producent:  Institute for Scientific Information, Philadelphia
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Podaje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z ponad 5300 czasopism naukowych. Abstrakty zawarte w SCI-Ex odpowiadają tym, które są zamieszczone w bazach Current Contents w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych ("Agriculture, Biology & Environmental Sciences", "Clinical Medicine", "Engineering, Technology & Applied Sciences", "Life Sciences", "Physical, Chemical & Earth Sciences"). Każdy rekord zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy "cited reference searching" pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora (lub współautora).
Reprezentowane dyscypliny:  Matematyka, fizyka, chemia, nauki biologiczne, nauki medyczne, rolnictwo, ekologia, geografia, geologia, oceanografia, meteorologia, nauki inżynieryjne, technologia, nauki materiałowe, nauki komputerowe, informatyka, filozofia nauki.
Zakres czasowy:  Publikacje od 1945 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Adres:  http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SCI
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska