Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
JSTOR - The Arts & Sciences, Collection I, II, III, IV, V, VI, VII
Akronim:  JSTOR.
Producent:  The JSTOR Archive.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Częściowy dostęp do archiwum pełnych tekstów ponad 1000 ważnych czasopism naukowych, sięgających zasięgiem chronologicznym XIX wieku (niektóre nawet I połowy). W pozostałych przypadkach dostęp do informacji bibliograficznych wraz z odesłaniem do innych źródeł będących w posiadaniu danego artykułu. Pięć prenumerowanych kolekcji obejmuje 35 dyscyplin wiedzy. Teksty są skanowane z oryginalnych numerów, stąd odzwierciedlają typograficzny, dekoracyjny i ilustracyjny wygląd kolejnych stron. Skany dostępne są w dwóch formatach: High Quality PDF i TIFF.
W ramach projektu Early Journal Content JSTOR udostępnia w swoim systemie ponad 500 tysięcy artykułów z prawie 220 czasopism naukowych opublikowanych przed rokiem 1923 (dla czasopism amerykańskich) i 1870 (dla pozostałych).
Reprezentowane dyscypliny:
 • antropologia,
 • archeologia,
 • architektura i historia architektury,
 • biznes,
 • ekonomia,
 • finanse,
 • edukacja,
 • nauki biologiczne,
 • ekologia i biologia ewolucyjna,
 • studia afro-amerykańskie,
 • studia afrykańskie,
 • studia azjatyckie,
 • studia brytyjskie,
 • studia feministyczne,
 • studia judaistyczne,
 • studia klasyczne,
 • studia latynoamerykańskie,
 • studia slawistyczne,
 • studia środkowowschodnie,
 • sztuka i historia sztuki,
 • sztuki sceniczne,
 • filmoznawstwo,
 • muzyka,
 • folklor,
 • geografia,
 • historia,
 • historia nauki i techniki,
 • matematyka,
 • statystyka,
 • nauka o językach i literaturze,
 • językoznawstwo,
 • nauki polityczne,
 • studia nad populacją ludności,
 • prawo,
 • sprawy publiczne i administracja,
 • filozofia,
 • psychologia,
 • religioznawstwo,
 • socjologia.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów, dostępny na: www.jstor.org/browse.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 
Adres: http://www.jstor.org/
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska