Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Journal Citation Reports

Akronim:  JCR
Producent:  Thomson Reuters
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie. Doborem czasopism naukowych do bazy JCR zajmują się eksperci z różnych dziedzin nauki. Dane w niej zawarte ukazują się w formie corocznego raportu, który podaje informacje dla wybranego roku.
Baza składa się z dwóch części:
JCR Science Edition - zawiera dane z ponad 5,900 czasopism z nauk ścisłych i technicznych
JCR Social Sciences Edition - zawiera dane z ponad 1,700 czasopism z nauk społecznych
W obrębie każdej części dla wybranego roku można tworzyć rankingi dotyczące pojedynczego czasopisma albo wszystkich czasopism, bądź czasopism z określonej dziedziny wiedzy, czy publikowanych przez określonego wydawcę, albo ukazujących się w danym kraju. Najczęściej poszukiwanym wskaźnikiem jest Impact Factor (IF), którego wartość określona jest jako liczbę cytowań uzyskanych przez czasopismo w danym roku dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach. Można także użyć funkcji Impact Factor Trend, co umożliwia porównanie wartości tego wskaźnika na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Bibliometryczne cechy bazy dają możliwości tworzenia różnorodnych rankingów.
Zakres czasowy  Dla UJ dostępne są dane od r. 2007
Aktualizacja:  Raz w roku
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Bibliotece Jagiellońskiej bazy online udostępniane są dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej i (dla osób uprawnionych) w Czytelni Pracowników Nauki. Dla osób posiadających konto e-mail w centralnym systemie poczty elektronicznej UJ, możliwe jest korzystanie także z dowolnego komputera z dostępem do Internetu pod adresem: extranet.uj.edu.pl, po zalogowaniu się tak jak do własnej poczty.
Adreshttp://isiknowledge.com/JCR
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska