Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Essential Science Indicators
Zaktualizowano 1.06.2010
Akronim:  ESI
Producent:  Thomson Reuters
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce. Dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub opisów poszczególnych artykułów, które osiągnęły największe parametry odnośnie konkretnego autora, danej instytucji, kraju, tytułu czasopisma, czy tytułów czasopism z jednej z 22 określonych dziedzin wiedzy (lub kombinacji tych kryteriów). Najczęściej cytowane artykuły (Higly cited papers) wybierane są spośród opublikowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, natomiast te najintensywniej cytowane ostatnio (Hot papers) dotyczą tylko 2 ostatnich lat.
Na poziomie przeglądania opisów poszczególnych artykułów, klikając na przycisk: Web of Science, można przełączyć się do innych prenumerowanych dla UJ baz udostępnianych na platformie ISI Web of Knowledge.
Dane w bazie są ograniczone do artykułów z czasopism indeksowanych przez Thomson Scientific (nie są brane pod uwagę artykuły z innych czasopism, ani książki czy ich rozdziały).
Oprócz trzech opcji poszukiwań Citation Rankings, Most Cited Papers oraz Citation Analysis, ESI oferuje także system komentarzy i analiz cytowań (Commentary) podzielonych na strefy: In-Cites, Special Topics i Science Watch.
Aktualizacja:  Co dwa miesiące
Nośnik:  Online
 
Adreshttp://isiknowledge.com/ESI
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska