Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCZakupione bazy danych
Chemical Abstracts Plus
Zaktualizowano 1.06.2010
Producent:  Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society; Columbus, USA
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Najpoważniejsza naukowa baza z dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 1500 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych oraz z ponad 9000 innych czasopism naukowych i technicznych, a także opisy patentów, sprawozdań z konferencji, raportów, dysertacji i książek.
Reprezentowane dyscypliny:  chemia, nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze i geologiczne, ochrona środowiska, górnictwo, materiałoznawstwo oraz zagadnienia technologiczne.
Zakres czasowy:  Od r. 1907
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online na platformie SciFinder
Platforma SciFinder daje możliwość przeszukiwania wielu roczników bazy jednocześnie, posiada też wiele dodatkowych opcji wyszukiwawczych np.: po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych, reakcjach chemicznych.
 
Adres strony, na której dokonuje się rejestracji:
Otrzymanego przez e-mail adresu (linku) do potwierdzenia rejestracji należy użyć w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, na tym samym PC, z którego dokonywana była rejestracja.
Adres do korzystania z bazy po dokonanej, a następnie potwierdzonej rejestracji: https://scifinder.cas.org
Od momentu potwierdzenia indywidualnej rejestracji baza jest dostępna ze wszystkich komputerów sieci UJ, po każdorazowym zalogowaniu się na utworzone konto indywidualne, a następnie potwierdzaniu informacji w pojawiających się oknach, m.in. po przyjęciu warunków licencji klikając przycisk "Akcept" itp.

Uwaga:
Należy włączyć JavaScriptTM, JavaTM, oraz cookies. Do rysowania wzorów strukturalnych konieczne jest darmowe oprogramowanie Java runtime environment (JRE).
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska