Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Przepisy porządkowe
Regulamin separatek
 1. Separatki w BJ (w liczbie 10) są organizacyjnie związane z Czytelnią Pracowników Nauki:
  • 8 przeznaczonych jest dla pracowników nauki,
  • 1 (z możliwością podłączenia odpowiedniej aparatury i komputera) zarezerwowana jest dla osób niepełnosprawnych,
  • 1 - rezerwowa.
 2. Z separatek mogą nieodpłatnie korzystać samodzielni pracownicy nauki, doktorzy, asystenci UJ oraz innych instytucji naukowych Krakowa.
 3. Separatki przydziela się na okres od 1 do 6 miesięcy.
 4. Podania o przydział separatek należy składać u dyżurnej w Czytelni Pracowników Nauki, która prowadzi grafik wykorzystania poszczególnych separatek.
 5. Osoba dyżurująca osobiście odpowiada za separatki, jest obowiązana do każdorazowego sprawdzania ich po opuszczeniu przez użytkownika.
 6. W separatkach korzysta się z dzieł zamówionych z magazynu na rewersach do Czytelni Pracowników Nauki.
 7. Na czas korzystania z książek rewersy należy pozostawić u dyżurnej, za jej pośrednictwem dokonuje się również zwrotu książek do magazynu.
 8. W separatkach nie można korzystać z książek wypożyczonych dla czytelników z innych bibliotek (WMB), wydawnictw archiwalnych (A), wydawnictw zastrzeżonych (ZS).
 9. W separatkach można korzystać z własnego sprzętu.
 10. Wszelkie urządzenia w separatkach powinny być po zakończeniu użytkowania wyłączone, a klucz oddany osobie dyżurującej.
 11. Zabrania się spożywania posiłków i prowadzenia głośnych rozmów.
 12. Separatek nie można odstępować osobom trzecim.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska