Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCCzasopisma
Prenumerata - zagraniczne
O Liście A-Z
Zmodyfikowano: 5.05.2011
Lista A-Z uwzględnia:
  • czasopisma elektroniczne z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowane przez Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę Medyczną jako indywidualne tytuły w wersji sieciowej
  • duży wybór czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie
  • czasopisma prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w formie drukowanej
  • książki elektroniczne z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską.
Uwaga!
Dostęp do pełnych tekstów niektórych czasopism medycznych ograniczony jest do komputerów z sieci Collegium Medicum UJ. Ewentualny okres karencji w dostępności pełnych tekstów czasopism podany jest przy tytułach, których dotyczy.
 
Lista A-Z umożliwia:
  • przeglądanie alfabetyczne i tematyczne dostępnych tytułów czasopism i pozycji książkowych
  • wyszukiwanie czasopism i książek według początku tytułu, słów zawartych w tytule oraz numeru ISSN lub ISBN
  • wyszukanie konkretnych artykułów na podstawie ich identyfikatora DOI lub PubMed.
Do zasobów czasopisma lub treści książki przechodzi się przez kliknięcie podanej przy tytule obok okresu dostępności nazwy bazy, w której zawarta jest dana pozycja. W przypadku znajomości szczegółowych danych bibliograficznych poszukiwanego artykułu można również skorzystać z opcji "Look up Article". Kontakt: marek.krosniak(at)uj.edu.pl
 
U W A G A  !!!   Umowy licencyjne zawarte przez Uniwersytet Jagielloński z wydawcami zabraniają nadmiernego pobierania prenumerowanych zasobów sieciowych, jak i udostępniania ich nieuprawnionym osobom spoza UJ. W szczególności nie wolno pobierać całych woluminów czasopism ani używać jakichkolwiek programów do automatycznego ściągania plików.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska