Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Informacje o udostępnianiu zbiorów w BJ
Zaktualizowano 28 kwietnia 2011
Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszystkie osoby pełnoletnie posiadające ważną kartę biblioteczną. Wpisu dokonuje się w Wypożyczalni w sposób opisany w  O udostępnianiu  →  Zasady Udostępniania Zbiorów. Patrz też rozdział O udostępnianiu  → Zapisy.
Przy zapisie zawsze konieczne jest przedłożenie dowodu osobistego; w przypadku obcokrajowców – paszportu.
Uwaga! Posługiwanie się cudzą kartą biblioteczną nie jest dozwolone.
Zainteresowani korzystaniem z cennych zbiorów specjalnych winni posiadać stosowne pisma od promotorów.
Patrz rozdział O udostępnianiu → Przepisy porządkowe →
Czytelnia Rękopisów

lub Czytelnia Starych Druków
lub Czytelnia Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz ).
Bez wcześniejszego zamówienia można skorzystać z:
 • czasopism bieżących (Czytelnia Czasopism Bieżących)
 • baz danych CD-ROM (Czytelnia Informacji Naukowej)
 • księgozbiorów podręcznych w Czytelniach
 • baz danych prenumerowany w formie online (z komputerów w sieci UJ)
 • pełnotekstowych czasopism elektronicznych (z komputerów w sieci UJ).
Pozostałe zbiory:
 1. pozycje ujęte w "Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ" z lokalizacją BIBL.JAGIELLOŃSKA zamawia się wyłącznie komputerowo
 2. pozycje nieujęte w "Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ", a rejestrowane w katalogach kartkowych lub w "Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)" dostępnym w Internecie zamawia się:
  1. druki XIX i XX w. – komputerowo na formularzu dostępnym na stronie Biblioteki Katalogi → kartkowe → zamawianie (nie dotyczy gazet)
  2. druki wcześniejsze z dopiskiem RARA oraz Stare Druki wydane do 1800 r. – wypełniając rewers tradycyjny właściwy dla danej kategorii dokumentów i czytelni, w której są udostępniane.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska