Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Udostępnianie

 
Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej i sposób ich udostępniania
Zaktualizowano 20 kwietnia 2011

 
19 lipca 2010 została uruchomiona pilotażowa wersja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.
Zapraszamy do korzystania z już opracowanych i opublikowanych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej dostępnych online.

Od 2008 roku nowe nabytki książek (w tym i te wydane przed 1949 r.) rejestrowane są wyłącznie
w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ
 
Nie dodaje się informacji o aktualnie włączanych do zbiorów BJ książkach wydanych:
     do 1949 - do Katalogu Podstawowego (tzw. Starego),
     w latach 1950-1993 - do kartkowego Katalogu dla Publiczności druków zwartych i seryjnych.
 
W związku z tym wyszukiwanie i zamawianie należy zawsze rozpoczynać
od Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ

Pozycje ujęte w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ zamawia się tylko i wyłącznie z tego Katalogu i tylko jeżeli Zamówienie egzemplarza jest aktywne (pojawia się przycisk ZAMÓW/REZERWUJ).
 
Pozycje ujęte w Katalogu Podstawowym (tzw. Starym) do 1949 roku lub w katalogach kartkowych zamawia się wypełniając elektroniczny formularz zamówienia (strona pka.bj.uj.edu.pl Katalogi --> kartkowe --> formularz zamówienia (wyjątkowo na rewersie tradycyjnym).
 
Pozycje z księgozbiorów podręcznych - które znajdują się w czytelni - są w wolnym dostępie.
Pozycje znajdujące się w oddziałach zamkniętych zamawia się u dyżurnego w czytelni.
 
Objaśnienie skrótów umieszczono na dole tabeli.
 
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
druki zwarte nowsze
(książki, serie wydawnicze)
wydane
w latach
1801-1949
czytelnie [*1]
wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
dostęp online
wydane
po 1949
czytelnie [*1];
 
dla uprawnionych możliwość wypożyczenia do domu [*2]
katalogi kartkowe:
Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG)
wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
wydane
w latach
1801-1968
czytelnie [*1];
 
dla uprawnionych możliwość wypożyczenia do domu [*2]
wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
katalogi kartkowe:
Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG)
dostęp online
wydane
po 1968
czytelnie [*1];
 
dla uprawnionych możliwość wypożyczenia do domu [*2]
katalogi kartkowe:
Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG)
wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
czasopisma wydane
przed 1800
katalogi kartkowe czasopism: Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG) wypełnić rewers
Czyt. St. Druk.,
zanieść do tej Czytelni
 
lub
wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Czytelnia
Starych Druków
dostęp online
formaty
I, II, III
czytelnie [*1]
katalogi kartkowe czasopism: Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG) wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
dostęp online
formaty
IV, V
(gazety)
Czytelnia Gazet
katalogi kartkowe czasopism: Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG) wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
dostęp online
najnowsze
z ostatnich lat (nieoprawione)
bezpośrednio w Czytelni Czasopism Bieżących Czytelnia
Czasopism Bieżących
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
zbiory europeistyczne, austriackie, wybrane zbiory British Council (dawnej Czytelni Brytyjskiej) bezpośrednio
w Czytelni Europeistycznej
Czytelnia
Europeistyczna;
 
książki Biblioteki Austriackiej mogą być wypożyczane do domu
katalogi kartkowe
w Czytelni Europeistycznej
podręczniki do nauki języków obcych, m.in. przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE, DALF, DELF spis dostępny
w Czytelni Europeistycznej
bezpośrednio
w Czytelni Europeistycznej
Czytelnia
Europeistyczna
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
mikrofilmy, mikrofisze książek
i czasopism
katalog kartkowy w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych bezpośrednio
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czytelnia
Dokumentów Audiowizualnych
katalogi kartkowe książek i czasopism: Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG)
zbiorów specjalnych katalog kartkowy
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
bezpośrednio
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czytelnia
Dokumentów Audiowizualnych
kasety video,
kasety magnetofonowe
katalog kartkowy w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych bezpośrednio
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czytelnia
Dokumentów Audiowizualnych
dyski CD towarzyszące dokumentom drukowanym bezpośrednio
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czytelnia
Dokumentów Audiowizualnych
katalog kartkowy w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
niektóre zawierajace bibliograficzne bazy danych spis na stronie domowej BJ bezpośrednio w Czytelni Informacji Naukowej Czytelnia
Informacji Naukowej
inne bezpośrednio
w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Czytelnia
Dokumentów Audiowizualnych
katalog kartkowy w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
bazy danych online spis na stronie domowej BJ
-
komputery sieci UJ

 
Z B I O R Y   S P E C J A L N E
 
!!! U W A G A !!! Czytelnia Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz )

Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
rękopisy, maszynopisy na prawach rękopisu (oryginały) wszystkie [*3]
z wyjątkiem muzycznych znajdujących się w Oddziale Zb. Muzycznych
katalogi drukowane wypełniony rewers tradycyjny złożyć w Czytelni Rękopisów[*3] Czytelnia Rękopisów
katalog kartkowy przybytków rękopiśmiennych za lata 1945-2000
muzyczne w Oddziale Zbiorów Muzycznych [*4] [*5] katalogi kartkowe w Oddziale Zbiorów Muzycznych wypełniony rewers tradycyjny złożyć w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych [*5] Gabinet
Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
wszystkie
dostęp online
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
stare druki
książki wydane do 1800 włacznie [*6]
druki wydane
do 1500 włącznie
- inkunabuły
Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 1962) wypełniony rewers
Czyt. St. Druków
zanieść do tej Czytelni
 
lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Czytelnia
Starych Druków

początek sygnatury: Inc
druki wydane
1501-1800
katalogi drukowane wypełniony rewers
Czyt. St. Druków
zanieść do tej Czytelni
 
lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Czytelnia
Starych Druków
wszystkie
dostęp online
Kategorie zbiorów
W jakim katalogu szukać
Jak i gdzie je zamawiać
Miejsce udostępniania
zbiory muzyczne [*5]
druki i rękopisy muzyczne (nuty, śpiewniki, inne); m.in. oznaczone przy sygnaturze Mag. Muz.
wypełniony rewers tradycyjny złożyć w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
 
lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Gabinet Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych  
 
zbiory umieszczone w JBC
dostępne online
katalogi kartkowe Oddziału Zbiorów Muzycznych
dostęp online
zbiory graficzne [*5]
grafika, rysunki, ryciny, albumy, inne; m.in. oznaczone przy sygnaturze Albumy, Mag. Oddz. Grafiki, Mag. Grafiki
oraz:
zbiory kartograficzne [*5]
mapy, atlasy, inne; m.in. oznaczone przy sygnaturze Mag. Kartogr., Mag. Oddz. Kart., Atlasy
katalogi kartkowe Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych,
wypełniony rewers tradycyjny złożyć w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
 
lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Gabinet Zbiorów Graficznych i Kartograficznych  
 
zbiory umieszczone w JBC
dostępne online
dostęp online
Rara [*5] wypełniony rewers tradycyjny złożyć w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
 
lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia
Gabinet Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych  
 
zbiory umieszczone w JBC
dostępne online
katalogi kartkowe:
Katalogi, Ip. p.107(SG), p.1118(NG)
dostęp online
dokumenty życia społecznego [*5]
afisze, biuletyny, cenniki, kalendarze, plakaty, itp.
wypełniony rewers tradycyjny złożyć w iGabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych Gabinet Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych  
 
zbiory umieszczone w JBC
dostępne online
katalogi kartkowe w Oddziale Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
dostęp online
wydawnictwa drugiego obiegu i zbiory FCDCN [*7] Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 2001). druki zwarte - zamawiać w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
pozostałe - FCDCN ul. Syrokomli 21
druki zwarte - Gabinet Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych,
pozostałe zbiory - FCDCN ul. Syrokomli 21

 
L e g e n d a
 
[*1] czytelnia w zależności od statusu i potrzeb czytelnika oraz informacji dodatkowych umieszczonych obok sygnatury dzieła, .
[*2] uprawnienia do wypożyczenia poza obręb Biblioteki §18 Zasad udostępniania zbiorów w BJ  ;
ograniczenia wypożyczenia poza Bibliotekę zobacz §21 Zasad udostępniania zbiorów w BJ  .
[*3] uprawnienia do korzystania ze zbioru rękopisów zobacz punkty 1.4.1-1.4.4 Przepisów porządkowych dla korzystających z Czytelni Rękopisów .
[*4] rękopiśmienne muzykalia oraz zbiory graficzne i kartograficzne znajdują się odpowiednio w Oddziale Zbiorów Muzycznych oraz Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych. Zbiory te są udostępniane odpowiednio w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych albo w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych. Tam też można złożyć na nie rewersy i uzyskać informacje.
[*5] uprawnienia do korzystania ze zbiorów muzycznych, graficznych, kartograficznych, dokumentów życia społecznego i zbiorów Rara zobacz punkt 1.3 Przepisów porządkowych dla korzystających z Czytelni Zbiorów Specjalnych . Aby skorzystać z obiektów znajdujących się w Magazynie Oddz. Zb. Graficznych i Kartograficznych, wymagane jest dodatkowo pismo polecające.
[*6] uprawnienia do korzystania zobacz punkty 1.4.1-1.4.4 Przepisów porządkowych dla korzystających z Czytelni Starych Druków .
[*7] lokalizacja zbiorów:
  1. druki zwarte - w Mag. Rara
  2. czasopisma i inne zbiory drugiego obiegu znajdują się w Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, ul. Syrokomli 21, tel. 421 20 78
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska