Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCO Bibliotece
Struktura organizacyjna Biblioteki Jagiellońskiej
Ostatnia modyfikacja: 4.11.2013
  Legenda: SG - stary gmach; NG – nowy gmach
Dyrekcja
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
tel. +48 12 663-3554
zdzislaw.pietrzyk@uj.edu.pl
SG  p. 3
wicedyrektor ds. zbiorów
mgr Krzysztof Frankowicz
tel. +48 12 663-3560
krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl
SG  p. 10
Wicedyrektor ds. rozwoju
mgr Krystyna Sanetra
tel. +48 12 663-3559
krystyna.sanetra@uj.edu.pl
SG  p. 8
Wicedyrektor ds. administracji
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG  p. 11
Oddział ds. Projektów     projekty.bj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr Małgorzata Mrożek-Buksa
tel. +48 12 663-3495
tel. +48 12 663-3567
malgorzata.mrozek
SG  p. 121
Oddział Gromadzenia Zbiorów   grombj@uj.edu.pl
Kierownik
mgr Ewa Dąbrowska
tel. +48 12 663-3505
ewa.dabrowska@uj.edu.pl
SG  p. 16
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego
mgr Krystyna Tracz
tel. +48 12 663-3501, -3502
krystyna.tracz@uj.edu.pl
SG  p. 15
Sekcja Pozyskiwania Zbiorów
mgr Ewa Amghar
tel. +48 12 663-3507
ewa.amghar@uj.edu.pl

Kupno - tel. 3503, 3504
Wymiana - tel. 3506
Dary - tel. 3507
Dublety - tel. 3324
SG  p. 14
Sekcja Przechowywania i Udostępniania Czasopism
mgr Adam Tomaszkiewicz
tel. +48 12 663-3548
adam.tomaszkiewicz@uj.edu.pl
SG  p. 103
Oddział Opracowania Zbiorów     oozbj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr Żaneta Kubic
tel. +48 12 663-3417
zaneta.kubic@uj.edu.pl
NG  p. 119
Sekcja Druków Zwartych
mgr Monika Mydel
tel. +48 12 663-3422
monika.mydel@uj.edu.pl
NG  p. 116
Sekcja Wydawnictw Ciągłych
dr Teresa Kaźmierczyk
tel. +48 12 663-3310
teresa.kazmierczyk@uj.edu.pl
SG  p. 26
Sekcja Opracowania Przedmiotowego
dr Danuta Patkaniowska
tel. +48 12 663-3428
danuta.patkaniowska@uj.edu.pl
NG  p. 110
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej     oudbj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak
tel. +48 12 663-3575
a.prokop-kacprzak@uj.edu.pl
SG p. 128
Sekcja Czytelń
mgr Agnieszka Brzeziak
tel. +48 12 663-3443
agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl
NG p. 1134
Sekcja Wypożyczania
mgr Stanisława Ewa Szewczyk
tel. +48 12 663-3420, -3419, -3402
wypozyczalniabj@uj.edu.pl
NG  hol
Sekcja Informacji Naukowej
mgr Marzanna Baś
tel. +48 12 663-3453
marzanna.bas@uj.edu.pl
NG  p. 1133
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Małgorzata Kucz
tel. +48 12 663-3579
wmbbj@if.uj.edu.pl
SG  p. 127
Oddział Magazynów     omabj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr Katarzyna Furdyna
tel. +48 12 663-3456
katarzyna.furdyna@uj.edu.pl

Sekcja Magazynowania Zbiorów
Wojciech Kutyba
tel. +48 12 663-3478
wojciech.kutyba@uj.edu.pl

 
Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów
Dorota Michałek-Górka (z-ca kierownika)
tel. +48 12 663-3531
 
Sekcja Egzemplarza Archiwalnego
Piotr Tyka
tel. +48 12 663-3416
piotr.tyka@uj.edu.pl

 
Oddział Komputeryzacji   okbj@uj.edu.pl
Kierownik
mgr Katarzyna Sokołowska
tel. +48 12 663-3344
katarzyna.sokolowska@uj.edu.pl

SG  p. 126
Sekcja Informatyczna
Mirosław Kubic
tel. +48 12 663-3344
miroslaw.kubic@uj.edu.pl

SG  p. 126
Sekcja Biblioteczna
funkcję pełni kierownik Oddziału
   
Bibliotekarz Systemowy
mgr Małgorzata Wielek-Konopka
tel. +48 12 663-3309
malgorzata.wielek-konopka@uj.edu.pl
SG  p. 125
Oddział Zbiorów Cyfrowych     odabj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr Łukasz Mesek
tel. +48 12 663-3441
lukasz.mesek@uj.edu.pl
NG  p. 1136
Sekcja Dokumentów Audiowizualnych
funkcję pełni kierownik Oddziału
   
Sekcja Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Leszek Szafrański
tel. +48 12 663-3442, -3589
l.szafranski@uj.edu.pl
SG  p. 105
Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
mgr Anna Krzak
tel. +48 12 663-3589
ap.krzak@uj.edu.pl
SG  p. 105
Oddział Zbiorów Specjalnych   
Kierownik
mgr Zbigniew Koziński
tel. +48 12 663-3465
zbigniew.kozinski@uj.edu.pl
NG  p. 2114
Sekcja Rękopisów
mgr Anna Sobańska
tel. +48 12 663-3519
bjmanus@uj.edu.pl
SG  p. 206
Sekcja Starych Druków
dr Jacek Partyka
tel. +48 12 663-3586
stardrbj@if.uj.edu.pl
SG  p. 216
Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
mgr Anna Graff
tel. +48 12 663-3449
grafbj@uj.edu.pl - grafika,  kartbj@uj.edu.pl - kartografia
NG  p. 2129
Sekcja Zbiorów Muzycznych
mgr Krystyna Pytel
tel. +48 12 663-3470
ozm@uj.edu.pl
NG  p. 2108
Sekcja Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
mgr Beata Kurek
tel. +48 12 663-3445
rarabj@uj.edu.pl - rara,  dzsbj@uj.edu.pl - dokumenty zycia społecznego
NG  p. 2115
Oddział Techniczny     otbj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr inż. Janusz Mika
tel. +48 12 663-3400, -3408
NG  p. 144
Oddział Zabezpieczenia Zbiorów     ozzbj @uj . edu . pl
Kierownik
mgr inż. Tomasz Zacharski
tel./fax +48 12 663-3576
tel. +48 12 663-3491
tel. +48 12 663-3492
SG  p. 129
Sekcja Konserwacji
mgr Aleksandra Szalla-Kleemann
tel. +48 12 663-3415, -3414
a.szalla@uj.edu.pl
NG  p. 0102
Sekcja Opraw i Zabezpieczania Zbiorów
Marian Szyba
tel. +48 12 663-3584 SG  p. 015
NG  p. 2128
Sekcja Reprografii
Tadeusz Duda
tel. +48 12 663-3550, -3330, -3325 SG  p. 44, 45, 50
Sekcja Skontrum
mgr Danuta Nadolny
tel. +48 12 663-3457
 
Klinika Papieru
funkcję pełni kierownik oddziału
Oddział Organizacji
Kierownik
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG  p. 11
Sekretariat
pn - pt w godz. 8 - 15
tel. +48 12 663-3555
tel./fax +48 12 633-0903
SG  p. 4
Sekcja Administracji
Małgorzata Moskal
tel. +48 12 663-3556  
Sekcja Obsługi
Małgorzata Oczkowska
tel. +48 12 663-3558  
Wynajem sali konferencyjnej tel. +48 12 663-3561  
Organizacja Wystaw w BJ
mgr Małgorzata Kusak tel. +48 12 663-3403, -3401
malgorzata.kusak@uj.edu.pl
NG  p. 0139
Redakcja Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej
dr Andrzej Obrębski tel. +48 12 633-0903, -3560
andrzej.obrebski@uj.edu.pl
SG  p. 10
MS
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska