O Bibliotece
Działalność naukowo-wydawnicza
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
Zaktualizowano 7 lutego 2013


  Spis treści roczników

R.1: 1949 - R. 25: 1975

R.26: 1976 - R. 40: 1990

R.41: 1991 nr 1/2

R.42: 1992 nr 1/2

R.43: 1993 nr 1/2

R.44: 1994 nr 1/2

R.45: 1995 nr 1/2

R.46: 1996 nr 1/2

R.47: 1997 nr 1/2

R.48: 1998 nr 1/2

R.49: 1999 nr 1/2

R.50/51: 2000/2001 nr 1/2

R.52: 2002 nr 1/2

R.53: 2003

R.54: 2004

R.55: 2005

R.56/57: 2006/2007

R.58: 2008

R.59: 2009

R.60: 2010

R.61: 2011
 

R.1: 1949 - R. 25: 1975
Berbelicki,Władysław; Bednarska-Ruszajowa, Krystyna:
Zestawienie treści Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej za lata 1949-1975. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej R. 26: 1976 s. 129-159 [i nadb.dostępna m.in. w Oddziale Informacji Naukowej BJ, sygnatura miejsca D 1375]

R.26: 1976 - R. 40: 1990
Sienkiewiczowa, Anna; Bystrowska, Maria; Karp, Danuta:
Bibliografia zawartości Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej R. XXVI-XL (1976-1990), Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 59: 2009, s. 165-197

R.41: 1991 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Tyszkowska, Janina:
Pożegnanie dyrektora Jana Baumgarta. S. 7-8
Tyszkowska, Janina:
Bibliografia prac Jana Baumgarta. S. 9-25
Markowski, Mieczysław:
Formy argumentacji w teoretycznych i praktycznych dyscyplinach filozoficznych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. S. 27-61, Rés.
Kozłowska, Anna:
Mikołaj z Ciężkowic i jego Prognostyk o komecie z roku 1472. s. 63-71, Rés.
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica: Druki krakowskie XVI w. Jan Haller. S. 73-80, Rés.; il.
Urban, Wacław:
Daty życia niektórych osób z XVI w. związanych z Krakowem: przyczynki źródłowo-biograficzne. S. 81-100, Rés.
Pirożyński, Jan:
Testament i kodycyl księżnej brunszwickiej Zofii Jagiellonki (1522-1575). S. 101-132, Zusammenfassung; il.
Obrębski, Andrzej:
Oprawy książek należących do przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Volsciany. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1991 R. 41 nr 1/2 s. 133-145, Rés.; il. [dotyczy księgozbioru biskupa płockiego Piotra Dunin-Wolskiego z XVI w.]
Lednicki, Aleksander:
Pamiętniki/ oprac. Zbigniew Koziński. S. 147-189, Rés.
 
II. Kronika
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1988/89. s. 191-212
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Władysław Kmiecik (1914-1988) (Marian Kęsek) s. 213-214, il.
Maria Guarinelli (1905-1988) (Anna Pycowa) s. 214-215, il.
Halina Marszałek (1956-1988) (Marian Kęsek) s. 216, il.
Franciszka Korpałowa (1896-1988) (Jan Kowalik) s. 217-225, il.
Kazimierz Kruszyna (1950-1988) (Jan Sajdera) s. 225-226, il.
Tadeusz Rzepka (1913-1989) (Teresa Smolarczykowa) s. 226-227, il.
Zofia Gaberle (1902-1989) (Jadwiga Lechowska) s. 228-230, il.
Krystyna Leder (1922-1989) (Alina Misiowa) s. 230-233, il.
Honorata Rogalska (1915-1990) (Redakcja) s. 234, il.
Anna Jałbrzykowska (1908-1990) (Ludwika Tabeau, Maria Kowalczyk) s. 235-240, il.
Edward Rzeźnik (1935-1990) (Redakcja) s. 240-241, il.

R.42: 1992 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Pirożyński, Jan:
Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990): próba charakterystyki sylwetki uczonej i jej historyczno-księgoznawczego dorobku. s. 7-12, Rés.
Kowalczykówna, Maria:
Ruthenus De septem donis Spiritus Sancti w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1464. s. 13-31, Rés.
Martinović, Duszan J.:
Drukarnia Crnojevicia (Obodska) 1493-1496: zarys dziejów i refleksje w przededniu jubileuszu 500-lecia. s. 33-44, Rés. il.
Wacława Potockiego
Nagrobki różnych stanów i kondycyj ludziom/ z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej do druku podał Janusz S. Gruchała. Cz. I. s. 45-78, il.
Starnawski, Jerzy:
O neołacińskich paralelach zachodnioeuropejskich poematu Walentego Roździeńskiego Officina ferraria. s. 79-88, Rés.
Różycki, Edward:
Na śladach Roczników Długoszowych: (przyczynek do recepcji dzieła). s. 89-97, Rés.
Obrębski, Andrzej:
Dziennik z lat 1561-1583 dyplomaty i biskupa płockiego Piotra Dunin-Wolskiego. s. 99-127, Rés., il.
Pirożyński, Jan:
Plakat propagandowy na cześć Stefana Batorego wydany po jego elekcji: (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Dreźnie). s. 129-135, Rés., il.
Nowak, Zbigniew:
Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej. s. 137-161, Rés.
Listy Karola Estreichera. Cz. 3/ oprac. Jadwiga Grzybowska. s. 163-173, Rés.
Władysława Semkowicza listy z Włoch z r. 1903. Cz. 2/ oprac. Józef Dużyk. s. 175-215, il.
 
II. Kronika
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1989/90. s. 217-
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Jadwiga Grotyńska (1924-1990) (Halina Adamczyk) s. 239-240, il.
Zygmunt Gulczyński (1906-1990) (Jan Kowalik) s. 240-242
Jan Kucia (1941-1990) (Jan Kowalik) s. 242-245, il.
Janina Grabacka (1909-1990) (Redakcja) s. 246

R.43: 1993 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Hellinga, Lotte:
Czasy książki rękopiśmiennej i drukowanej z dzisiejszej perspektywy/ z j. ang. przeł. Barbara Robotycka. s. 5-14, Summ.
Borawska, Teresa; Rietz, Henryk:
Losy biblioteki klasztornej kartuzów kaszubskich na tle dziejów kartuzji Paradisi Beatae Mariae. s. 15-35, Rés.
Markowski, Mieczysław:
Albertystyczna koncepcja natury u Jana z Głogowa. s. 37-45, Zusammenfassung
Malicki, Marian:
Nieznany dotychczas polski katechizm kalwiński ze zbiorów Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel. s. 47-64, Rés., il.
Pirożyński, Jan:
Spór o spuściznę księżnej brunszwickiej Zofii Jagiellonki (1575-1672). s. 65-90, Zusammenfassung, il.
Wacława Potockiego
Nagrobki różnych stanów i kondycyj ludziom/ z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej do druku podał Janusz S. Gruchała. Cz. 2. s. 91-137, Rés.
Kracik, Jan:
Między legendą a historią 1846 roku: biskupa tarnowskiego Józefa Grzegorza Wojtarowicza droga do dymisji. s. 139-155, Rés.
Gzella, Grażyna:
Krakowskie "pisma dla ludu" z roku 1848. s. 157-167, Rés.
Starnawski, Jerzy:
Brückneriana nova. s. 169-183, Rés.
Władysława Semkowicza listy z Włoch z r. 1903. Cz. 3/ oprac. Józef Dużyk. s. 185-228, il.
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1990/91. s. 229-248
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Karol Lewicki (1909-1991) (Władysław Berbelicki) s. 249-252, il.
Michał Stachów (1913-1991) (Redakcja) s. 253-254, il.
Jan Gołda (1912-1991) (Agnieszka Mietelska-Ciepierska) s. 254-258, il.
Stanisława Korajska (1908-1991) (Zofia Walczy) s. 258-261, il.
Zofia Teresa Franczykowa (1932-1991) (Halina Adamczyk) s. 262-263, il.
Zofia Grüner (1904-1991) (Cecylia Wołoszynowa) s. 263-265, il.

R. 44: 1994 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Hombek, Danuta:
Bibliografia prac Stanisława Grzeszczuka. S. 7-34
Markowski, Mieczysław:
Tomizm na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1390-1525. s. 35-47, Rés.
Kowalczykówna, Maria:
Warsztat naukowy Wawrzyńca z Raciborza [w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej]. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 R. 44 nr 1/2 s. 49-62, Rés.
Świerk, Alfred G.:
Moguncki Catholicon (GW 3182) jako problem badawczy. S. 63-80, Zusammenfassung
Gruchała, Janusz S.:
O układzie Bajek Biernata z Lublina. S. 81-97, Zusammenfassung
Pirożyński, Jan:
Paszkwil na Zygmunta Augusta z r. 1573 i replika w obronie zmarłego króla. S. 99-107, Rés.
Kutaś, Piotr:
Testament królowej szwedzkiej Katarzyny Jagiellonki. S. 109-117, Rés., il.
Malicki, Marian:
Joachima Bielskiego nieznane polskie Epithalamion na ślub Zygmunta III i Anny Austriaczki. S. 119-129, Rés., il.
Grzeszczuk, Michał W.:
Zagadki bibliograficzne pierwodruku Poety Łukasza Opalińskiego. S. 131-143, Rés.
Jarosz, Adam; Jarczykowa, Mariola:
Kondolencyjne listy Janusza II Radziwiłła do matki i siostry z 1626 roku. S. 145-151, Rés., il.
Bieńkowska, Barbara:
Wokół Satyry na złe żony Boileau - Załuskiego. S. 153-164, Rés.
Żbikowska-Migoń, Anna:
Refleksje o lekturze na łamach śląskich czasopism oświeceniowych. S. 165-176, Rés.
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna:
Wiadomości o Polsce w niemieckim czasopiśmie oświeceniowym "Gemeinnütziges Wochenblatt zur Kenntniss der Staaten": komunikat. S. 177-182, Rés.
Hombek, Danuta:
O nieznanym prospekcie Historii narodu polskiego A.S. Naruszewicza z roku 1830: z unikatów Biblioteki Jagiellońskiej. S. 183-201, Rés.
Bieńkowski, Wiesław:
Wincenty Pol wobec problemów książki. S. 203-215, Rés.
Listy Karola Estreichera. Cz. 4/ oprac. Jadwiga Grzybowska. s. 217-222, Rés.
Władysława Semkowicza listy z Włoch z r. 1903. Cz. 4/ oprac. Józef Dużyk. s. 223-261, Rés., il.
 
II. Kronika
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1991/92. s. 263-283
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1992/92. s. 285-303
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Ewa Gromnicka-Wiktorowa (1914-1992) (Józef Paruch) s. 305-307, il.
Maria Wójcik (1914-1992) (Helena Wagnerowa) s. 308-311, il.

R.45: 1995 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Zawadzki, Roman M.:
Formuły końcowe w rękopisach św. Jana Kantego. S. 5-42, Summ.
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica: druki krakowskie XVI wieku Jan Haller (2). s. 43-45, Summ., il.
Pietrzyk, Zdzisław:
Antytrynitarze z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Strasburgu w latach 1538-1621. s. 47-62, Summ.
Lewański, Ryszard Kazimierz:
Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim. Cz. 1. s. 63-80, il.
Pilarczyk, Krzysztof:
Źródła do bibliografii XVI-XVIII-wiecznych hebraików z ziem polskich. cz. 1: Johannes Buxtorf i jego Bibliotheca rabbinica. s. 81-99, Summ.
Wagner, Marek:
Mikołaj Złotnicki i jego diariusz wojenny (1648-1696). s. 101-133, Rés.
Grzybowski, Stanisław:
Geografia Polski na Uniwersytecie w Sienie w XVIII wieku. s. 135-140, Summ.
Starnawski, Jerzy:
O Polsce na Wyspie Brytyjskiej w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w. s. 141-170, Summ.
Mianowska, Aleksandra:
Zza kulis pewnego Wesela. s. 171-177, Summ., il.
Rutkiewicz, Ewa:
Witold Chomicz jako grafik książki. s. 179-193, Summ., il.
Berbelicki, Władysław:
Bibliografia prac Karola Lewickiego. s. 195-208, il.
Brzeski, Jan; Roliński, Adam:
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego [z lat 1976-1990] w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. s. 209-220, Summ.
Brzeski, Jan; Roliński, Adam:
Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: katalog: wydawnictwa ciągłe. Cz. 1: 1976 - VIII 1980. s. 221-250, Summ.
Jastrzębski, Marek; Roliński, Adam:
O problemach związanych z opracowaniem bibliograficznym wydawnictw podziemnych. s. 251-264, Summ.
 
II. Kronika
Graszewska-Karolak, Wanda:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1993/94. s. 265-285
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Teresa Smolarczyk (1928-1993) (Zofia Walczy) s. 287-290, il.
Wiktor Baczyński (1904-1993) (Zofia Walczy) s. 291-292, il.
Jan Kita (1907-1993) (Andrzej Lechowski) s. 293-295, il.
Maria Ściebora (1930-1994) (Alina Misiowa) s. 296-303, il.
Maria Michalska-Zygmunt (1944-1994) (Anna Biłyk-Mydlarz) s. 303-306, il.

R.46: 1996 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Wołoszynowa, Cecylia:
Bibliografia prac Jana Pirożyńskiego. s. 7-18
Kowalczyk, Maria:
Mowa obediencyjna do antypapieża Jana XXIII. s. 19-24, Summ.
Borsa, Gedeon:
Druki XVI wieku - głównym punktem współczesnych badań księgoznawczych/ z j. niem. przeł. Małgorzata Barwińska. s. 25-36, Zusammenfassung
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica: druki krakowskie XVI wieku Kasper Hochfeder. Jan Haller. Florian Ungler. s. 37-45, Summ., il.
Markowski, Mieczysław:
Krakowski komentarz szkotystyczny z 1513 roku do traktatu Arystotelesa O duszy. s. 47-60, Summ.
Urban, Wacław:
Ceny książek w Polsce XVI-XVII w. s. 61-67, Summ.
Starnawski, Jerzy:
Katarzyna Jagiellonka jako epistolografka. s. 69-75, Summ.
Różycki, Edward:
Kilka nie znanych dzieł z biblioteki Szymona Szymonowica. s. 77-81, Summ.
Pietrzyk, Zdzisław:
Peregrynacyjne funebralia. s. 83-90, Summ.
Malicki, Marian:
Nowoodszukany utwór Stanisława Witkowskiego na śmierć Jana Zamoyskiego. s. 91-118, Summ., il.
Bzinkowska, Jadwiga:
Katalog map Polski wydanych w atlasach angielskich w XVII i XVIII wieku ze zbiorów The Bodleian Library w Oxfordzie. s. 119-141, Summ., il.
Lewański, Ryszard Kazimierz:
Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim. Cz. 2. s. 143-215, Summ., il.
Buchwald-Pelcowa, Paulina:
Zapomniany epizod z dziejów cenzury w Krakowie w XVII w. s. 215-223, Summ
Grzeszczuk, Stanisław; Hombek, Danuta:
Katalog ksiąg i komedii znajdujących się u Piotra Dufour z roku 1784 - niespodzianki bibliograficzne. s. 225-240, Summ.
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna:
Biblioteki w polskich oświeceniowych opisach podróży zagranicznych. s. 241-251, Summ.
Jaskuła, Roman:
Przyczynki do korespondencji Kazimierza Józefa Turowskiego z lat 1855-1868 (ze zbiorów lwowskich). s. 253-266, Summ.
Bąkowska, Ewa:
Biblioteka Narodowa w Bernie: instytucja ze 100-letnią tradycją. s. 267-275, Summ., il.
Schnayder, Edward:
O jedynej śląskiej mapie powstańczej: (w 75-lecie wybuchu III, ostatniego, powstania śląskiego w nocy 2-3 V 1921). s. 277-283, Summ., il.
Brzeski, Jan; Roliński, Adam:
Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-1949): katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. s. 285-308, Summ.
Mianowska, Aleksandra:
Nie zwyczajna uroczystość [położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod kopiec gen. Jana Henryka Dądrowskiego w Pierzchowcu-Pierzchowie]. s. 309-320, Summ., il.
Adams, Bernhard:
Nowe trendy rozwoju bibliotekoznawstwa w Północnej Nadrenii-Westfalii/ z j. niem. przeł. Halina Stachowska. s. 321-332, Zusammenfassung
 
II. Recenzje - przeglądy - omówienia
Malicki, Marian:
O Katalogu druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie kilka uwag [Rec. ksiązki: Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1 cz.1, cz. 2/ oprac. Teresa Komender. Warszawa 1994]. s. 333-345
 
III. Kronika
Graszewska-Karolak, Wanda; Zwiercan, Marian:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1994/95. s. 347-363
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Stanisław Wołek (1922-1994) (Marian Kęsek) s. 365-366, il.
Teresa Wróblewska (1930-1994) (Marian Zwiercan) s. 367-369, il.
Jan Kowalik (1928-1995) (Sylwester Dziki) s. 369-372, il.
Ludwika Tabeau (1921-1995) (Helena Wagnerowa) s. 372-378, il.
Anna Pycowa (1927-1995) (Jadwiga Lechowska) s. 379-382, il.

R.47: 1997 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Chmielowska Bożena:
Fragment praskiej dyskusji z początku XV wieku w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej. s. 5-20, Zusammenfassung
Janik, Beata:
Inkunabuły z biblioteki oo. Reformatów w Bieczu. s. 21-29, Summ.
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica: druki krakowskie XVI wieku: Wolfgang Lern. Jan Haller. s. 31-39, Summ., il.
Buła, Janina:
Unglerowska edycja polskiego prognostyku astrologicznego na rok 1531 Mikołaja z Szadka, odnaleziona w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. s. 41-45, Zusammenfassung
Jaskuła, Roman:
Karl von Falkenstein i Karol Foster: z dziejów stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku. s. 47-71, Zusammenfassung
Starnawski, Jerzy:
Z korespondencji Marcelego Handelsmana z Giovannim Maverem. s. 73-76, Zusammenfassung
Kozłowska, Ewa:
List Kaliksta Morawskiego do Giovanniego Mavera. s. 77-78, Zusammenfassung
Roliński Adam, Brzeski Jan:
Sprawiedliwości sowieckiej ciąg dalszy : dokumenty łagrowe Kazimierza Zamorskiego [w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej] . s. 79-120, Summ., il.
Bielawska Krystyna:
Baza biobibliograficzna zmarłych pracowników Biblioteki Jagiellońskiej. s. 121-142, Summ.
 
II. Recenzje - przeglądy - omówienia
Kozłowska, Anna Z.:
Sachsenspiegel w krzywym zwierciadle [Rec. książki: Sachsenspiegel aus Oppeln und Krakau/ hrsg. von Ilpo Tapani Piirainen und Winfried Wasser. Berlin 1996] s. 143-155, Zusammenfassung
 
III. Kronika
Litwin, Barbara; Zwiercan, Marian:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1995/96. s. 157-174
Litwin, Barbara; Zwiercan, Marian:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1996/97. s. 175-193
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Kazimiera Tatarowicz (1911-1996) (Jadwiga Lechowska) s. 195-199, il.

R.48: 1998 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica: druki krakowskie XVI wieku: Florian Ungler. Maciej Szarfenberg. s. 5-11, Summ., il.
Golik-Prus, Aleksandra:
Kobiece wpisy sztambuchowe w Polsce XVI-XVII wieku. s. 13-21, Summ.
Pytlarz, Elżbieta:
Jak czytał Witruwiusza polski matematyk Jan Brożek? s. 23-41, Summ.
Schnayder Edward:
Rzadki okaz użycia fotografii do powielania map dla celów powstania styczniowego, zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. s. 43-53, Summ., il.
Schnayder Edward:
O trzech XX-wiecznych niezrealizowanych projektach hydrotechnicznych dla obszaru Górnej Wisły w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. s. 55-61, Summ., il.
Schnayder Edward:
Z Mickiewiczowskiej kartografii i geografii. [Plan Soplicowa i okolic - ze zbiorów BJ] s. 63-72, Summ., il.
Korespondencja Giovanniegio Mavera (1891-1970) ze Stanisławem Kotem (1885-1975).
[Archiwum S. Kota w Bibliotece Jagiellońskiej] / oprac. Jan Okoń, Jerzy Starnawski. s. 73-136, Summ.
Pierzchała, Henryk:
Friedrich Alfred Krupp uczniem polskiego zoologa Michała Siedleckiego: przyczynki do owocnej, naukowej, polsko-niemieckiej współpracy w przeszłości. s. 137-151, Zusammenfassung
Schnayder Edward:
Informacyjne ulotki (Merkblatt) dla żołnierzy niemieckich w okupowanym Krakowie z czasów II wojny światowej : ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. s. 153-161, Summ., il.
Bielawska Krystyna: Bibliotekarze polscy w bazie biobibliograficznej Biblioteki Jagiellońskiej. s. 163-243, Summ.
 
II. Recenzje - przeglądy - omówienia
Barcik, Mieczysław:
Cudem ocaleni od śmierci.[Rec. książki: Pierzchała H.: Wyrwani ze szponów Państwa SS: Sonderaktion Krakau 1939-1941. Kraków 1997] s. 245-262
 
III. Kronika
Litwin, Barbara:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1997/98. s. 263-282
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Irena Barowa (1909-1997) (Anna Sienkiewiczowa) s. 283-288, il.
Wojciech Frosik (1912-1997) (Andrzej Lechowski, Marian Zwiercan) s. 289-290, il.
Zofia Walczy (1928-1998) (Janina Makota) s. 291-294, il.
Andrzej Lechowski (1930-1998) (Marian Zwiercan) s. 295-299, il.
Krystyna Frycz (1909-1998) (Zofia Wcisło) s. 300-302, il.

R.49: 1999 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Bielawska, Krystyna:
Bibliografia prac Mariana Zwiercana. s. 7-18
Okoń, Jan:
Bóbbio - światło na oświecenie średniowiecza. s. 19-29, Summ.
Kuksewicz, Zdzisław:
Polemika między awerroistami paryskimi XIV wieku: Jan z Janduno i Maino z Mediolanu. s. 31-44, Summ.
Kozłowska, Anna Z.:
Ceny książek ręcznie pisanych. s. 45-65, Summ.
Kręt, Helena:
Sylwetka św. Jadwigi królowej w świetle przekazów rachunkowych. s. 67-78, Zusammenfassung
Nowak, Lucyna:
Nieznany rękopis z biblioteki Jana Isnera. s. 79-84, Summ.
Jabłonka, Agnieszka:
Kazanie o św. Wojciechu z rękopisu paulinów w Beszowej. s. 85-94, Zusammenfassung
Markowski, Mieczysław:
Stanowisko średniowiecznych przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego wobec astrologii. s. 95-102, Summ.
Kowalczyk, Maria:
Pisarze Annales Jana Długosza. s. 103-110, Summ.
Baczkowski, Krzysztof:
Europa Środkowowschodnia w oczach włoskich historyków i pamiętnikarzy II połowy XV w. s.111-125, Zusammenfassung
Bułhak, Henryk:
Miscellanea bibliographica : druki krakowskie XVI w. : Florian Ungler, Hieronim Wietor. s. 127-135, Zusammenfassung
Golik-Prus, Aleksandra:
Dedykacje z Alba Amicorum przełomu wieków XVI i XVII w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako źródło biograficzne. s. 137-141, Zusammenfassung
Pietrzyk, Zdzisław;
Sobańska, Anna: "Insignis impostor": itinerarium podróży Floriana Susligi z 1546 roku. s. 143-154, Zusammenfassung
Pirożyński, Jan:
Gdański paszkwil na Henryka Walezego i Polaków po elekcji w 1573 roku. s. 155-162, Zusammenfassung
Abrahamowicz, Zygmunt:
Antoni Crutta, autor tureckich napisów na Carte de la Pologne G.B.A. Rizzi-Zannoniego / oprac. Edward Schnayder . s. 163-170, Summ.
Starnawski, Jerzy:
Z badań nad komentarzem Adama Naruszewicza do Tacyta Dzieł wszystkich (1772-1783) : przypisy o rozmiarach wykładu. s. 171-186, Summ.
Kracik, Jan:
Klerykalizm i antyklerykalizm doby Sejmu Czteroletniego : spór kasztelana Jacka Jezierskiego z kanonikiem Wojciechem Skarszewskim. s. 187-196, Summ.
Nowak, Janusz:
Zakupy rękopisów i starych druków u kamedułów na Bielanach koło Krakowa dla Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Sieniawskiej Czartoryskich w latach 1866-1877. s. 197-206, Summ.
Krause, Friedhilde:
Związki Aleksandra Brücknera i Wilhelma Feldmana z Biblioteką Królewską w Berlinie / z niem. tł. Halina Stachowska . s. 207-218, Zusammenfassung
Pierzchała, Henryk:
Profesor Aleksander Birkenmajer w KZ Sachsenhausen : wyrok śmierci za historyczne rozprawy naukowe. s. 219-244, Zusammenfassung
Kubiś, Adam:
Jubileusz 600-lecia Wydziału Teologicznego w Krakowie 1397-1997. s. 245-252, Zusammenfassung
 
II. Recenzje - przeglądy - omówienia
Markowski, Mieczysław:
Polska mediewistyka w 1999 roku : od Wólki Milanowskiej do Krakowa s. 253-254
Markowski, Mieczysław:
[Rec. książki: Bracha, Krzysztof: Teolog, diabeł i zabobony : świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.). -Warszawa 1999] s. 255-258
 
III. Kronika
Litwin, Barbara:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1998/99. s. 259-282
Gruca, Anna:
Wiesław Bieńkowski (1926-1999). s. 283-285, il.
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Stanisław Grzeszczuk (1934-1999) (Danuta Hombek) s. 287-290, il.
Zofia Rymarowa (1916-1999) (Zofia Steczowicz-Sajderowa) s. 291-293, il.
Stanisław Wilczyński (1913-1999) (Marian Kęsek) s. 293-297, il.
Jerzy Zathey (1911-1999) (Marian Zwiercan) s. 298-304, il.

R.50/51: 2000/2001 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Wójcik, Dagmara:
Trzynastowieczne świadectwo kultu św. Wojciecha: kazanie de sancto Adalberto z kolekcji Marcina Polaka OP (zm. 1278). s. 5-15, Rés.
Olszewska, Anna:
Iluminacje egzemplarza Articelli przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej: ich funkcja i znaczenie. s. 17-42, Summ., il.
Gromadzki, Jan:
Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550. s. 43-68, Summ.
Chachaj, Marian:
Zagadka miejsca druku Biblii nieświeskiej. s. 69-76, Summ.
Socha, Klaudia:
Listy prenumeratorów Volumina legum - analiza socjologiczna. s. 77-91, Summ.
Kęder, Wojciech:
Stolica Apostolska wobec zamachu konfederatów barskich na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771 roku. s. 93-102, Summ.
Listy z Antypodów:
przyczynek do spuścizny epistolarnej Ignacego Domeyki/ oprac. Iwona Bator. s. 103-145, Summ.
Cisowska, Julita:
Ukształtowanie typograficzne dziewiętnastowiecznych prospektów ksiązki religijnej. s. 147-158, Summ., il.
Hordyński, Piotr:
Jak powstawał Wacława Krzyżanowskiego projekt gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, czyli architekt między modernizmem, tradycją i urzędnikami. s. 159-171, Summ., il.
Okoń, Jan:
O niedoszłej podróży Juliana Przybosia do Włoch: (z korespondencji Luigiego Cini). s. 173-186, Summ.
Bielawska, Krystyna:
"Solidarność" lat 1980-1981 w Bibliotece Jagiellońskiej. s. 187-193, Summ., il.
Kozłowska, Anna Z.:
Bibliografia prac Jerzego Zatheya. s. 195-206
Hombek, Danuta:
Bibliografia prac Stanisława Grzeszczuka za lata 1994-2000. s. 207-211
 
II. Kronika
Litwin, Barbara:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w okresie od października 1999 do końca grudnia 2000 roku. s. 213-238
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Elżbieta Prokocka (1941-1999) (Halina Adamczyk) s. 239-240, il.
Celina Zawodzińska (1916-1999) (Maria Kowalczyk) s. 240-247, il.
Mieczysław Zając (1931-2000) (Joanna Kopacz) s. 248-250, il.
Janina Jurek (1926-2000) (Wanda Ptak-Korbel) s. 251-252, il.
Helena Bednarz (1925-2000) (Anna Biłyk-Mydlarz) s. 253-256, il.

R.52: 2002 nr 1/2
 
I. Rozprawy i materiały
Krystyna Bielawska:
Bibliografia prac Krzysztofa Zamorskiego
Zofia Steczowicz - Sajdera:
Warsztaty III-go stopnia w Bibliotece Jagiellońskiej
Jadwiga Woźniak:
Mój OPAC świadczy o mnie, czyli krótko o ważniejszych aspektach oceny jakości komputerowych katalogów bibliotecznych
Teresa Głowacka:
Określniki w języku KABA
Barbara Majchrowska:
Słownictwo nauki o języku, ze szczególnym uwzględnieniem określników po językach w słowniku KABA
Teresa Głowacka:
Słownictwo w języku KABA w zakresie literatury, teatru i filmu ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowne określniki
Danuta Patkaniowska:
Problemy opracowania w języku haseł przedmiotowych KABA książek z zakresu historii literatury
Grażyna M. Wilczyńska:
Formy odrzucone w rozwiniętych hasłach przedmiotowych?
Aneta Kot:
Gmerk Baltazara Behema w dziele Albertusa de Eyb Margarita Poetica
Jadwiga Bzinkowska:
Czy pierwsza mapa była drukowana w Krakowie w 1512?
Wacław Urban:
Mikołaj Rej w Krakowie
Andrzej Obrębski:
Nowo odkryty fragment Celestyny Fernando de Rojasa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Aleksandra Golik - Prus:
Garść informacji o stanie posiadania Daniela Naborowskiego, odnalezionych w archiwum rodzinnym Pusłowskich
Zdzisław Pietrzyk:
Diariusz Jakuba Pusłowskiego z lat 1611 – 1625
Teresa Kaźmierczyk:
Informacje o sejmikach na łamach "Kuriera Polskiego" w latach 1729 – 1754
Piotr Tafiłowski:
Społeczna funkcja kalendarzy astrologicznych w Polsce XVIII wieku
Sebastian Piątkowski:
Materiały do badań nad własnością i finansami duchowieństwa krakowskiego w pierwszej połowie wieku XIX w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu
Marzanna Baś:
Informacja rzeczowa w katalogach Biblioteki Jagiellońskiej na przykładach literatury z zakresu filozofii
Ewa Bąkowska:
Egzemplarz obowiązkowy: przepisy prawne a rzeczywistość
Ewa Bąkowska:
Edward Schnayder: Bibliografia prac
 
II. Kronika
Barbara Litwin:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2001 roku
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej
Katarzyna Struszkiewicz-Mazurkiewicz (1955 – 2002) (Zygmunt Stańczyk)
Józef Paruch (1929 – 2002) (Teresa Malik)
Edward Schnayder (1926 – 2001) (Jadwiga Bzinkowska)
Bogusław Szczepański (1955 – 2002) (Zygmunt Stańczyk)

R.53: 2003
 
I. Rozprawy i materiały
Śnieżyńska-Stolot, Ewa:
Horoskopy dziecka królowej Jadwigi. S. 5-32, Summ., il.
Pisarska, Sylwia:
Potwierdzenie odstąpienia i sprzedaży dóbr Chomska i Zabierza przez Jadwigę i Jerzego Bułhaków Mikołajowi Naruszewiczowi, wystawione przez Zygmunta Augusta 12 XII 1565 roku w Wilnie. S. 33-48, Summ.
Kiliańczyk-Zięba, Justyna:
"A gdy się kusił o Kraków napisano to..." – diariusz oblężenia Krakowa w roku 1587, prawdopodobnie autorstwa Jana Januszowskiego.
S. 49-59, Summ.
Prokop, Krzysztof R.:
Adnotatio vitae et obitus biskupów Piotra Tylickiego (1616), Andrzeja Trzebickiego (1679) i Kajetana Ignacego Sołtyka (1788) z krakowskich ksiąg "Acta Episcopalia". S. 61-74, Summ.
Tylus, Piotr:
Rękopisy starofrancuskie z kolekcji berlińskiej. S. 75-87, Summ.
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna:
Biblioteka Jagiellońska w pamiętnikach z lat 1771-1939. S. 89-107, Summ.
Nieznany list Elizy Orzeszkowej/ oprac. Monika Jaglarz. S. 109-111, Summ., il.
Perkowska, Urszula:
Pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1850-1939. S. 113-126, Summ.
Starnawski, Jerzy:
Zapomniane biogramy z "Gazety Krakowskiej" z 1802 roku. S. 127-133, Summ.
Zwiercan-Witkowska, Anna:
Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891-1939. S. 135-155, Summ.
Bator, Iwona; Pietrzyk, Zdzisław:
"Przed ukończeniem Wołodyjowskiego nic nie będę pisał...": Sienkiewicz w zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. S. 157-168, Summ.
Zwiercan, Katarzyna:
Działalność prof. Kazimierza Nitscha w Uniwersytecie Jagiellońskim. S. 169-196, Summ., il.
Kopacz, Joanna:
Waleria Szalay-Groele: uwagi o pisarce i jej biografach. S. 197-204, Summ.
Bąkowska, Ewa:
Informacja naukowa w zakresie badań nad krajami Europy Środkowo- Wschodniej w Bibliotece Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign (USA). S. 205-213, Summ.
Januszko-Szakiel, Aneta:
Archiwizacja publikacji elektronicznych jako wyzwanie dla bibliotek – zarys problematyki. S. 215-225, Summ.
Bąkowska, Ewa:
Zbiory russików w bibliotekach polskich. S. 227-243, Summ.
Listy Tadeusza Ulewicza do Giovanniego Mavera (1891-1970)/ oprac. Jerzy Starnawski. S. 245-262, Summ.
Ulewicz, Tadeusz:
Ride, si sapis, czyli stare kawały profesorskie w UJ. S. 263-268, Summ.
Cieślak, Aleksander:
Kapituła elekcyjna w Zakonie Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego. S. 269-288, Summ.
 
II. Kronika
Litwin, Barbara:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2002 roku. S. 289-314
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej
Zofia Łagoda (1920-2003) (Teresa Malik). S. 315-317, il.
Anna Sroka (1920-2003). S. 318, il.

R.54: 2004
 
I. Rozprawy i materiały
Zdziław Pietrzyk:
Jan Pirożyński jako bibliotekarz, s. 7-15
Robert Bartczak:
Jan Pirożyński jako znawca i promotor stosunków polsko-niemieckich, s. 17-29
Czesława Pirożyńska:
Bibliografia prac Jana Pirożyńskiego, s. 31-56
Renata Szczepaniak:
Wspomnienie o prof. Janie Pirożyńskim: Mój mistrz. Pokłosie konferencji Jan Pirożyński (1936–2004): historyk – badacz dziejów książki, s. 57
Michał Spandowski:
Isagoge Porphyrii ad Categorias Aristotelis w edycjach Martina Landsberga, s. 59-67
Henryk Bułhak:
Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Kasper Hochfeder, Jan Haller, Florian Ungler (2), s. 69-93
Żaneta Żegleń-Bożek:
Kryzys druku a przyszłość bibliotek, s. 75
Danuta Patkaniowska:
Biblioteka Jagiellońska XXI wieku – tradycyjna i nowoczesna, s. 95-108
Anna Pawica, Małgorzata Wielek-Konopka:
Przyszłość książki i mediów elektronicznych w świetle dotychczasowych badań, s. 109-124
Aleksandra Golik-Prus:
Czy Kochanowski znał sztambuchy?, s. 119
Piotr Biliński:
Sprawa zakupu sztychów po Jerzym Moszyńskim przez Polską Akademię Umiejętności, s. 125-142
Urszula Klatka:
Koszty transportu zwłok Adama Mickiewicza z Konstantynopola do Paryża na podstawie notatek Armanda Lévy'ego i Henryka Służalskiego, s. 143-152
Krzysztof R. Prokop:
Varia genealogiczne XVII–XVIII wieku ze staropolskich metryk kościelnych z Warszawy i Wołczyna, s. 153-175
Grzegorz Siudut:
Struktura społeczna Małopolski wschodniej i Lwowa na podstawie interpretacji danych drugiego spisu powszechnego przeprowadzonego dnia 9 XII 1931 roku, s. 177-192
Tomasz Skrzyński:
Z dziejów Polskiego Stronnictwa Ludowego "Nowe Wyzwolenie" w województwie krakowskim w 1946 i 1947 roku, s. 193-207
Alina Fitowa:
Aktywność naukowa Stanisława Kota w okresie emigracyjnym (w świetle jego sprawozdań do sponsorujących go fundacji), s. 209-250
Listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Eugeniusza Kwiatkowskiego z lat 1955–1973. Opracował Grzegorz Fulara, s. 251-297
Jerzy Starnawski:
Zapomniany biogram Mikołaja Kopernika w "Gazecie Krakowskiej" 1802 roku, s. 299-302
Jerzy Starnawski:
Risum teneatis amici? – drugi cykl anegdot o krakowskich profesorach po artykule Tadeusza Ulewicza, s. 303-311
 
II. Kronika
Barbara Litwin
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2003 roku, s. 313-339
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Józef Zięba (1916-2004) (Anna Sienkiewiczowa), s. 341-343, il.
Dorota Kwiecińska (1959-2004) (Redakcja), s. 344-345, il.

R.55: 2005
 
I. Rozprawy i materiały
Marcin Starzyński:
Inwentarz pieczęci luźnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, s. 5-49
Jan Mietelski:
Jednoznaczność daty urodzenia Jana Brożka (1585-1625), s. 51-54
Krzysztof Dudek:
Konserwacja i restauracja hiszpańskich druków ulotnych pochodzących ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, s. 55-59
Rzymskie listy Wojciecha K. Stattlera do Wincentego Karwickiego.
Opracował Piotr Biliński, s. 61-68
Grzegorz Fulara.
Spuścizna Eugeniusza Kwiatkowskiego w zbiorach Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, s. 69-75
Dwa listy Zofii Kossak-Szczuckiej do Stanisława Kota z 1928 i 1929 roku.
Opracował Jerzy Starnawski, s. 77-80
Dwa utwory wierszowane Józefa Birkenmajera z 1938 i 1939 roku.
Opracował Jerzy Starnawski, s. 81-85
Danuta Patkaniowska:
Słownictwo języka KABA – historia, zmiany, perspektywy (na przykładzie słownictwa z zakresu filologii): referat na konferencję: NUKAT – rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka 6-7 XII 2004, s. 87-100
Marzanna Baś, Anna Pawica:
Wyszukiwanie przedmiotowe w komputerowym katalogu zbiorów bibliotek UJ według języka haseł przedmiotowych KABA, s. 101-113
Barbara Bułat.
"Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" XLI, 1991 - LII, 2002. Bibliografia zawartości i wykaz materiałów ilustracyjnych, s. 115-195
Jacek Partyka:
Czy bibliotekarze są jeszcze potrzebni? Samoobsługowa i automatyczna rejestracja wypożyczeń (self-service checkout system), s. 197-204
Grzegorz Prus:
Zasoby Archiwum Paulinów na Skałce a badania nad składem personalnym polskiej prowincji Paulinów w okresie panowania Wazów w Polsce, s. 205-211
Aleksandra Płachcińska:
Przygotowania do wdrożenia wolnego dostępu w Bibliotece Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – system działów, s. 213-217
Grzegorz M. Kowalski, Zdzisław Pietrzyk:
Testament Bartłomieja Groickiego (1603), s. 219-226
Piotr Tafiłowski:
Spory o konstytucję Nihil novi w historiografii XIX i XX wieku, s. 227-235
Jadwiga Pstrusińska, Ewa Śnieżyńska-Stolot:
Co niesie słowo gandabadastar? s. 237-243
Tomasz Skrzyński:
Represje wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie krakowskim w 1947 roku (wybrane zagadnienia), s. 245-267
Artur Jachna:
Lotniczy transport sanitarny w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka krakowskiego w latach 1927-1939, s. 269-286
Beata Kurek:
Pod gwiaździstym niebem. Życie i twórczość krakowskiej poetki Elżbiety Zechenter-Spławińskiej na podstawie proweniencji jej księgozbioru, s. 287-300
 
II. Kronika
Barbara Litwin:
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2004 roku, s. 301-329
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Władysław Włodzimierz Worgacz (1950-2004) (Michał Worgacz), s. 331-332, il.
Lidia Stefańska (1911-2005) (Krystyna Bielawska), s. 333-335, il.
Jadwiga Lechowska (1931-2005) (Joanna Kopacz), s. 335-337, il.
Jerzy Sroka (1939-2005) (Redakcja), s. 337

R.56/57: 2006/2007
 
I. Rozprawy i materiały
Margaryta Szamraj:
"Zygmunty" w Kijowie, s. 5-16
Piotr Kardyś:
Przyczynki do dziejów księgozbioru kolegiaty kieleckiej w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, s. 17-44
Ilona Faiks, Dariusz Antosiak
Ankieta dotycząca wykorzystania haseł przedmiotowych przez użytkowników Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, s. 45-52
Maria Pawłowska
Kultura organizacyjna w bibliotekach. Próba analizy na przykładzie wybranych bibliotek instytutowych i wydziałowych UJ, s. 53-67
Marek Mariusz Tytko
Biblioteka podręczna oddziału akt Collegium Medicum w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp do zbioru, s. 69-77
Sebastian Grudzień
Czeskie bazy biblioteczne i archiwistyczne online. Zwięzła informacja, s. 79-82
Przemysław Bieniek
Myśl kacerska i ruch dysydencki na przykładzie waldensów, s. 83-88
Grzegorz Prus
O. Marcin Gruszkowicz (ok. 1600-1636). Pierwszy polski generał zakonu paulinów, s. 89-96
Maciej Ziemierski
W kręgu życia prywatnego mieszczan krakowskich. Testamenty Barbary Cezarowej oraz jej wnuka Franciszka Cezarego młodszego z 1665 i 1723 roku, s. 97-119
Adam Świątek
"Robisz mi pan Hrabia przykrość wielką". Korespondencja Jana Matejki z hrabią Piotrem Moszyńskim i córką jego Marią Pusłowską, s. 121-131
Grzegorz M. Kowalski
Wydawnictwa galicyjskich instytucji organizujących wychodźstwo w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, s. 133-143
Tomasz Skrzyński
Polityka komunistów wobec Stronnictwa Pracy w województwie krakowskim w 1947 roku, s. 145-161
Agata Michalska
Judaizm współczesny i jego geneza, s. 163-195
Paweł Barcik
Globusy polskie. Polskojęzyczne globusy Ziemi 1840-2006. Collegium Maius 5 IX - 28 XI 2006, s. 197-198
 
II. Kronika
Barbara Litwin
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2005 roku. Sprawozdanie, s. 199-229
Aleksandra Cieślar-Korfel
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2006 roku. Sprawozdanie, s. 231-262
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Helena Srokosz (1911-2006) (Anna Biłyk-Mydlarz), s. 263-265

R.58: 2008
 
I. Rozprawy i materiały
Bibliografia prac Władysława Andrzeja Serczyka, zestawiła Krystyna Bielawska przy współpracy Beaty Kurek, s. 7-133
Seminarium W kręgu zainteresowań badawczych Wiktora Weintrauba (16 IV 2008 roku), s. 135-136
Urszula Klatka,
Archiwum Wiktora Weintrauba w Bibliotece Jagiellońskiej, s. 137-143
Albert Gorzkowski,
Badania Wiktora Weintrauba nad literaturą staropolską, s. 145-151
Janusz S. Gruchała,
Wiktor Weintraub jako edytor, s. 153-158
Andrzej Karcz,
Wielcy polonistyki amerykańskiej: Manfred Kridl i Wiktor Weintraub, s. 159-164
Jan Okoń,
Wokół korespondencji Maver - Weintraub (kontakty naukowe Wiktora Weintrauba z polonistami włoskimi), s. 165-184
Danuta Patkaniowska,
Katalogi rzeczowe w Bibliotece Jagiellońskiej i informacja rzeczowa o książkach z dziedziny filologii, s. 185-215
Aleksandra Płachcińska,
Obraz studenta pierwszego roku jako użytkownika bibliotek, s. 217-225
Klaudia Socha,
Sposoby organizowania subskrypcji i prenumeraty w XVIII wieku, s. 227-260
Grzegorz Zając,
Stare druki jednostek naukowo-dydaktycznych. Przyczynek do opisu najstarszego księgozbioru Collegium Medicum UJ, s. 261-269
Wojciech Świeboda,
Kolofon plenus amoris w rękopisie Piotra z Dzwonowa, s. 271-276
Jerzy Grygiel,
Unia horodelska - 1413, s. 277-282
Przemysław Bieniek,
Konfliktowa polityka biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w latach 1910-1937, s. 283-300
Henryk Pierzchała,
Dr. Hasso Härlen rettete Professor Stanisław Golab (Stanisław Gołąb) im zweiten Weltkrieg, s. 301-306
Marek Mariusz Tytko,
Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie (1950-1993), s. 307-320
Listy Giovanniego Mavera do Wiktora Weintrauba w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (1948-1965).
Opracował Jan Okoń, s. 321-341
 
II. Kronika
Aleksandra Cieślar-Korfel,
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2007 roku. Sprawozdanie, s. 343-373
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum UJ:
Władysław Berbelicki (1912-2008) (Julian Maślanka), s. 375-380
Adam Cieślak (1955-2008). Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Marek Mariusz Tytko), s. 381-384
Bolesław Gomółka (1931-2008) (Anna Partyka), s. 385-387
Krzysztof Lubera (1945-2008) (Krzysztof Frankowicz), s. 388-389
Halina Markowska (1922-2007) (Teresa Malik), s. 390-391
Agnieszka Maria Mietelska-Ciepierska (1939-2008) (Sylwia Heinrich, Małgorzata Krzos), s. 392-393
Janina Pawlicka-Nowakowa (1920-2007) (Anna Sienkiewiczowa), s. 394-396
Ryszard Zacharski (1944-2008) (Krzysztof Frankowicz), s. 397-398

R.59: 2009
 
I. Rozprawy i materiały
Maciej Ziemierski,
Testament rajcy krakowskiego Mikołaja Królika (1628-1711) - źródło do dziejów kilku rodzin mieszczan krakowskich w 2. połowie XVII i na początku XVIII wieku oraz położenia różnowierców w Rzeczypospolitej, s. 5-60
Małgorzata Kilar,
Charakterystyka studentów z guberni wileńskiej, kowieńskiej i suwalskiej studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860-1918, s. 61-84
Marian Kęsek,
Wykorzystywanie historii do prowadzenia propagandy antyreligijnej i antykościelnej na łamach "Żołnierza Wolności" w latach 1950-1990, s. 85-102
Jarosław Jastrzębski,
Państwowe biblioteki akademickie w II Rzeczypospolitej. Specyficzne uregulowania formalno-prawne, s. 103-113
Agnieszka Górska,
Księgozbiór Antoniego Ojrzyńskiego w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie, s. 115-130
Daniel Skwirut,
Profesor Jan Łoś a początki i rozwój biblioteki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1889-1929 (rekonesans), s. 131-143
Elzbieta Kopyś,
Sposoby subskrybowania baz danych w bibliotekach akademickich w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych na przykładzie Biblioteki Jagiellońskie w Krakowie, s. 145-154
Ewa Bąkowska,
Opinie czytelników Biblioteki Jagiellońskiej na temat Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, s. 155-164
Anna Sienkiewiczowa, Maria Bystrowska, Danuta Karp,
Bibliografia zawartości "Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej" R. XXVI-XL (1976-1990), s. 165-197
Danuta Patkaniowska,
Biblioteka Narodowa Słowacji - Slovenská Národná Knižnica A.D. 2009, s. 199-206
 
II. Kronika
Aleksandra Cieślar-Korfel,
Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2008 roku. Sprawozdanie, s. 207-240
 
Zmarli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej:
Maria Hildebrandt (1955-2009) (Krzysztof Frankowicz), s. 241-242
Marta Jaworska (1937-2009) (Joanna Kopacz), s. 243-244
Mariola Miernik (1954-2009) (Krzysztof Frankowicz), s. 245
Helena Wagner (1934-2009) (Jerzy Bednarczyk), s. 246-248