Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCO Bibliotece
Działalność naukowo-wydawnicza
Zaktualizowano 7 lutego 2013
W Bibliotece Jagiellońskiej prowadzone są prace badawcze z zakresu źródłoznawstwa, dziejów kultury polskiej XV-XX wieku, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
W oparciu o zbiory specjalne Biblioteki opracowywane są następujące katalogi:
 • Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Vol. 1-9 (cod. 8-1430)
  Vol. 1 numeros continens inde ab 8 usque ad 331 composuerunt S. Włodek, G. Zathey,
  M. Zwiercan -1980;
  Vol. 2 numeros continens inde ab 332 usque ad 444 composuerunt M. Kowalczyk,
  M. Markowski, G. Zathey, M. Zwiercan -1982;
  Vol. 3 numeros continens inde ab 445 usgue ad 563 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan -1984;
  Vol. 4 numeros continens inde ab 564 usque ad 667 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan -1988;
  Vol. 5 numeros continens inde ab 668 usque ad 771 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, S. Włodek, M. Zwiercan -1992. Indices vol. 1-5 -1997;
  Vol. 6 numeros continens inde ab 772 usque ad 1190 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek,
  M. Zwiercan -1996;
  Vol. 7 numeros continens inde ab 1191 usque ad 1270 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega,
  M. Zwiercan - 2000;
  Vol. 8 numeros continens inde ab 1271 usque ad 1353 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega,
  M. Zwiercan - 2004;
  Vol. 9 numeros continens inde ab 1354 usque ad 1430 composuerunt M. Kowalczyk,
  A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, S. Włodek, W. Zega,
  M. Zwiercan - 2008;
 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej – wydawany od 1963 r., opracowany do numeru 11 862
  Nr 6001-7000, Cz. 1-2 oprac. A. Jałbrzykowska, J. Zathey, Indeks oprac. A. Jałbrzykowska,
  Z. Łagodowa, J. Tyszkowska, Kraków 1962-1963;
  Nr 7001-8000, Cz. 1-3 oprac. A. Jałbrzykowska, Indeks oprac. A. Jałbrzykowska,
  J. Tyszkowska, Kraków 1966-1968;
  Nr 8001-9000, Cz. 1-2 oprac. W. Bandura, A. Jałbrzykowska, Indeks, oprac. W. Bandura,
  J. Grzybowska, A. Kotula, Kraków 1971-1974;
  Nr 9001-10000, Cz. 1-3, Indeks oprac. J. Grzybowska, E. Malicka, Kraków 1977-1987;
  Nr 10000-11000, Cz. 1: nr 10001-10500, oprac. Z. Koziński, E. Malicka, Z. Pietrzyk,
  Kraków 1997;
  Nr 10000-11000, Cz. 2: nr 10501-11000, oprac. J. Grzybowska, Z. Koziński, E. Malicka,
  Z. Pietrzyk, Kraków 2002;
  Nr 11001-11434, Archiwum domowe Pawlikowskich Cz. 1: oprac. I. Bator, J. Grzybowska,
  M. Jaglarz, U.Klatka, pod red. E. Malickiej Kraków 2008;
  Nr 11435-11862, Archiwum domowe Pawlikowskich Cz. 2: oprac. I. Bator [et al.],
  pod red. M. Jaglarz i E. Malickiej Kraków 2012;
 • Katalog druków XVII w. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej -wersja elektroniczna
Biblioteka Jagiellońska wydaje ponadto:
 • od 1949 r. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej publikujący prace z zakresu historii, historii nauki i kultury, bibliotekoznawstwa. Dotychczas ukazało się 61 tomów.
 • od 1994 r. serię wydawniczą Fontes et Studia zamieszczającą prace monograficzne, doktorskie, edycje tekstów źródłowych opartych głównie na zbiorach Biblioteki, przygotowywanych przez pracowników BJ. Ukazały się 23 tomy.
 • katalogi towarzyszące organizowanym wystawom tematycznym.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska