Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCO Bibliotece
Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2012 r.
I. Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych UJ 7.134.635 wol. i jedn.
w tym Biblioteki Jagiellońskiej 5.128.279 wol. i jedn.
bibliotek instytutowych 2.006.356 wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 2.419.261 wol.
czasopisma 926.350 wol.
zbiory specjalne 1.782.668 jedn.
w tym:
rękopisy 32.940 jedn.
stare druki (w tym:  3 666 inkunabuły) 106.468 jedn.
zbiory kartograficzne 56.661 jedn.
zbiory graficzne 58.884 jedn.
zbiory muzyczne 42.829 jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne      
zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 14.749 jedn.
licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp 166.452 jedn.
materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę 157.020 jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 1.604.747 wol.
czasopisma 254.775 wol.
zbiory specjalne 146.834 jedn.

V. Przyrost zbiorów w BJ w 2012 r.
wydawnictwa zwarte 64.600 wol.
czasopisma 29.574 wol.
zbiory specjalne 48.979 jedn.
zbiory elektronicznie zinwentaryzowane 3.112 jedn.
Razem 146.265 wol. i jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2012 r.
w czytelniach i na zewnątrz 485.221 wol. i jedn.
liczba odwiedzin w czytelniach 66.302   osób
liczba miejsc w czytelniach 400 (430)
czytelnicy zarejestrowani (korzystający) 25.457   osób
liczba zwiedzających BJ 1.971   osób

VII. Informacja naukowa w BJ w 2012 r.
udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych 14.133    
opracowane kwerendy 818    
w tym zagraniczne 157    

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2012 r.
wykonano mikrofilmów 241.584    
wykonano mikrofisz 12.247    
kserokopii 24.122    
fotokopii 1.893    
skanów 540.234    

© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska