A r c h i t e k t u r a   z a b y t k o w a   w   m a l a r s t w i e
Zbigniewa Szczepanka oraz Zygmunta Vogla, Napoleona Ordy i Macieja Stęczyńskiego

 
Krótka informacja z katalogu
(oprac. Beata Górecka i Sylwia Pisarska)
 
Czterech artystów, których prace prezentujemy, pomimo iż ich działalność artystyczna przypada na różne epoki, łączy wiele wspólnego. Każdy z nich pasję podróżniczą splótł z pasją tworzenia malarskiej dokumentacji zabytków architektury polskiej, aby ocalić dla następnych pokoleń część dziedzictwa narodowego. Każdy przemierzył tysiące kilometrów, by dany zabytek poznać z autopsji.
 
O ile w przypadku twórczości Vogla, Ordy i Stęczyńskiego możemy mówić w czasie przeszłym i oceniać ich działalność z pewnej perspektywy, o tyle Zbigniew Szczepanek wciąż tworzy i z pewnością wiele jeszcze historycznych budowli będziemy mogli podziwiać na jego akwarelach. Zbigniewa Szczepanka, choć urodził się ponad sto lat po śmierci Zygmunta Vogla, 50 lat po śmierci Napoleona Ordy i 43 lata po śmierci Macieja Stęczyńskiego, możemy uznać za ich duchowego ucznia. Artysta nie ulegając współczesnym modom, w sposób twórczy kontynuuje ich działalność. Jego prace przybliżają nam piękno polskich zabytków, zachęcając do ich odwiedzenia.
 
Niestety ze względu na szczupłość miejsca możemy wystawić jedynie 20 prac artysty, obok których prezentujemy prace jego poprzedników, przechowywane w zbiorach graficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Bolków. Rys. Zbigniew Szczepanek, 2002 r.
akwarela, własność artysty
 

Spikow. Rys. Napoleon Orda 1871-1873 r.
akwarela, ołówek, sygn.: I.R.298 BJ
 

 

Widok Belwederu. Rys. i litogr. Zygmunt Vogel, 1818 r.
sygn.: I.7517 BJ
Ruiny zamku w Podzamczu pod Buczaczem.
Rys. Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński 1838 r.
sygn.: I.R.3289 BJ