Beethoven, muzyka i literatura
Wystawa autografów muzycznych
organizowana w ramach 11. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

Tegoroczna tematyka Festiwalu, ukazuje dzieła muzyczne w kontekście wpływów i oddziaływań literackich.
Na wystawie zaprezentowano autografy patrona Festiwalu L. van Beethovena w towarzystwie dzieł jego wielkich poprzedników: J.S. Bacha, J. Haydna i W.A. Mozarta, późniejszych twórców:
E.T.A. Hoffmanna, F. Chopina, F. Mendelssohna, R. Schumanna, a z kompozytorów współczesnych - K. Pendereckiego. Wzajemne przenikanie się muzyki i literatury ukazano na przykładzie kilku utworów muzycznych w powiązaniu z dziełami literackimi, które zainspirowały ich powstanie.
Przypadający obecnie Rok Karola Szymanowskiego stał się również inspiracją do zaprezentowania dzieł tego wielkiego kompozytora wśród wystawianych eksponatów.
Ekspozycja obejmuje w głównej mierze autografy muzyczne pochodzące ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywane od lat w Bibliotece Jagiellońskiej.
Materiał wystawienniczy, usystematyzowany w kilku grupach, odnosi się do muzyki symfonicznej, wokalno-instrumentalnej, kameralnej i solowej. Uzupełnieniem są, należące do kolekcji muzykaliów BJ, cenne wydawnictwa faksymilowe i pierwodruki utworów, objętych tegorocznym programem Festiwalu.