XX JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO
MALBORK 2005


Wystawa pokonkursowa
Materiał ilustracyjny

Miejsce ekspozycji: Sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej
Czas trwania ekspozycji: 13.01 - 17.02.2006 r. (pn.– pt. 1100– 1700)
Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku i Biblioteka Jagiellońska
Projekt plakatu i aranżacji wystawy: Mariusz Stawarski
Logo Biennale: Zbigniew Janeczek
Komisariat wystawy: Bogumiła Omieczyńska, Wojciech Jakubowski
Koordynator ze strony BJ: Danuta Bromowicz

Po raz drugi w Bibliotece Jagiellońskiej prezentowana jest kolejna pokonkursowa wystawa cyklicznej imprezy artystycznej o światowym zasięgu, organizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku od 1963 r., poświęcona dedykowanemu znakowi książkowemu – ekslibrisowi.

Patronat honorowy nad XX Jubileuszowym Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego objął ówczesny Minister Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Waldemar Dąbrowski.

W ramach jubileuszowej edycji Biennale prezentowane są prace najbardziej znanych twórców ekslibrisów, dla których międzynarodowe jury postanowiło przyznać 11 medali honorowych i trzy nagrody pieniężne,
a sponsorzy – siedem prestiżowych nagród dodatkowych.

Ekspozycja liczy 424 prace 159 autorów z 27 krajów głównie z Polski, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy, Białorusi, Niemiec i Włoch, a także z Japonii, Argentyny, Grecji, Hiszpanii, Turcji, Francji, Austrii, Belgii, Hong Kongu, Łotwy oraz Serbii i Czarnogóry.
 • I Nagroda XX Biennale) – Konstantin KALINOWICZ (Ukraina)
 • II Nagroda XX Biennale – Wojciech ŁUCZAK (Polska)
 • III Nagroda XX Biennale – Lev ALIMOV (Białoruś)
Najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienia Biennale w postaci medali honorowych i dyplomów otrzymali następujący artyści:
 • Jiři BRÁZDA (Czechy)
 • Vladimir GAZOVIČ (Słowacja)
 • Hanna GŁOWACKA (Polska)
 • Karl-Georg HIRSCH (Niemcy)
 • Juri JAKOVENKO (Białoruś)
 • Konstantin KALINOWICZ (Ukraina)
 • Krikor KASSAPIAN (Bułgaria)
 • Wojciech ŁUCZAK (Polska)
 • Elżbieta RADZIKOWSKA (Polska)
 • Eugeniusz Get STANKIEWICZ (Polska)
 • Shigeki TOMURA (Japonia)
Prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez instytucje państwowe i sponsorów indywidualnych otrzymali:
 • Elżbieta RADZIKOWSKA (Polska) – Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków
 • Agnieszka ZAWADZKA (Polska) – Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
 • Eugeniusz Get STANKIEWICZ – Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską
 • Piotr KIRKIŁO (Anglia) – Nagroda Burmistrza Miasta Malborka – przyznana po raz pierwszy w 43-letniej historii malborskiego Biennale
 • Hayk GRIGORYAN (Armenia) – Nagroda Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
Z okazji jubileuszowego Biennale przyznano również nagrody za całokształt pracy artystycznej dla Wojciecha Jakubowskiego, Wojciecha Łuczaka i Hanny Głowackiej (szczegółowe informacje w katalogu wystawy i na planszach).
Na wystawie można obejrzeć prace wykonane przez artystów trzech pokoleń, licząc od tych twórców, którzy uczestniczyli w I Biennale w roku 1963, jak Wojciech Jakubowski, Andrzej Bortowski i Jerzy Napieracz, po artystów najmłodszych, absolwentów polskich i zagranicznych uczelni artystycznych z ostatnich lat.

Większość prezentowanych na wystawie ekslibrisów wykonana jest w tradycyjnych technikach graficznych, takich jak akwaforta, akwatinta, sucha igła, drzeworyt, linoryt, miedzioryt, i litografia. Surowa selekcja prac przez jury oraz przyjęcie za podstawowe kryterium oceny walorów artystycznych ekslibrisu, stanowią o wysokim poziomie wszystkich dotychczasowych ekspozycji Biennale, a szczególnie tej jubileuszowej. Podziw wzbudza jak zawsze mistrzowski warsztat, różnorodność stylów i rozwiązań kompozycyjnych, bogactwo tematów i treści, posługujących się niebanalną symboliką i metaforą, często przesyconych wątkami literackimi i wyrafinowaną poetyką.

Na przestrzeni 43-letniej historii malborskiego Biennale widać, jak wielkie zmiany dokonały się w tej dziedzinie sztuki graficznej. Z dedykowanego znaku własności książki, wyrażonym w latach 60-tych i 70-tych przy pomocy powściągliwych, literniczych kompozycji, wycinanych w desce lub linoleum, przeobraził się w fascynujące wielowątkowe obrazy, mistrzowsko cięte w metalu i trawione walorowo, z zastosowaniem kilku technik graficznych w jednej odbitce. Ten powolny proces ewolucji ekslibrisu idący w kierunku wyzwolenia go spod zbyt kategorycznej presji użytkowości (wklejania do książek), podniósł tę formę graficzną do rangi dzieła sztuki i spowodował, że ekslibris funkcjonuje obecnie jako samodzielna dedykacyjna miniatura graficzna oraz jako obiekt kolekcjonerski i ekspozycyjny.

W gablocie prezentujemy medal honorowy XX Biennale, według projektu toruńskiej rzeźbiarki, Alicji Majewskiej oraz dyplom honorowy z miedziorytem, zaprojektowany i wykonany przez artystę z Inowrocławia, Wojciecha Łuczaka.

Ekspozycji towarzyszy obszerny, bogato ilustrowany katalog z tekstami prof. Andrzeja Ryszkiewicza i Piotra Hordyńskiego oraz kroniką wystaw ekslibrisu za lata 1992-2004, spisaną przez Mieczysława Bielenia.

Bogumiła Omieczyńska – Kustosz Kolekcji
Ekslibrisu Muzeum Zamkowego w Malborku
 

Materiał ilustracyjny
Lev Alimov


Joke van den Brandt


Jiri Brazda


Jiri Brazda


Vladimir Gazovic


Hanna Głowacka


Hanna Głowacka


Hayk
Grigoryan


Hayk
Grigoryan


Hayk
Grigoryan


Hayk
Grigoryan


Karl-Georg
Hirsch


Karl-Georg
Hirsch


Karl-Georg
Hirsch


Karl-Georg
Hirsch


Juri
Jakovenko


Juri
Jakovenko


Konstantin Kalinowicz


Konstantin Kalinowicz


Konstantin Kalinowicz


Krikor Kassapian


Krikor Kassapian


Piotr
Kirkiło


Wojciech Łuczak


Elżbieta Radzikowska


Eugeniusz Get Stankiewicz


Shigeki
Tomura


Agnieszka Zawadzka