Bracia Grimm - życie i dzieło
Wystawa przygotowana we współpracy
z Muzeum Braci Grimm i Towarzystwem Braci Grimm w Kassel
16 listopada - 2 grudnia 2006

bracia Jakub i Wilhelm Grimm W świadomości przeciętnie wykształconego odbiorcy bracia Jakub (1785-1863) i Wilhelm Grimm (1786-1859) są znani głównie jako twórcy baśni dla dzieci. Największe zasługi położyli jednak nie na tym polu. Podstawowym ich osiągnięciem, wynikiem pasji życiowej zaszczepionej w młodym wieku przez Friedricha Carla von Savigny (1779-1861), było badanie i kolekcjonowanie świadectw przeszłości. Z tej pasji zrodziły się poszukiwania źródeł pomników prawa niemieckiego, starych ludowych tekstów, oraz badania językoznawcze, które zaowocowały najcenniejszym ich dziełem, Słownikiem niemieckim, publikacją rozpoczętą w roku 1854, zakrojoną zrazu na sześć do siedmiu tomów, którą sami doprowadzili jedynie do litery F i kontynuowana przez następców zamknęła się w 33 tomach, a jako całość ujrzała światło dzienne dopiero w roku 1971.

       Biblioteka Jagiellońska z radością powitała inicjatywę Muzeum Grimmów oraz Towarzystwa Braci Grimm w Kassel zaprezentowania w Krakowie wystawy objazdowej ilustrującej Życie i dzieło braci Grimm.
       Eksponaty Muzeum Grimmów, w przejrzystej formie tablic i reprodukcji, przedstawiają wiadomości o rodzinie Grimmów, jej pochodzeniu i koligacjach, ważnych w życiu Braci wydarzeniach tak w zakresie spraw rodzinnych jak i ich kariery zawodowej.
       Najobszerniej udokumentowana jest tradycja Baśni. Widzimy stare i nowe ich wydania, we wszystkich niemal językach świata, inspirowane nimi ilustracje i obrazy oraz portrety osób zasłużonych około ich rozpowszechnienia.
       Działalność Grimmów na niwie historii prawa i historii języka niemieckiego, poszukiwania i badania źródeł pisanych, które w wielu wypadkach stanowiły podstawę opracowanych później baśni, to odębny dział wystawy.
       Osobno przedstawione zostało oddziaływanie twórczości Grimmów na naukę europejską w zakresie językoznawstwa i leksykografii.
       W ten zestaw obiektów, zaprojektowany i przygotowany przez Muzeum Grimmów, wkomponowaliśmy zharmonizowane z koncepcją wystawy oryginalne dokumenty – listy i pisma – oraz pewną liczbę egzemplarzy wydań dzieł Grimmów, w tym również pierwodruków. Rękopisy i drukowane tomy korektowe Słownika pochodzą ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej, natomiast książki są własnością naszej Biblioteki.
 
Polską część wystawy przygotowały Anna Kozłowska i Joanna Jaśkowiec przy współpracy Danuty Bromowicz.