Mecenasi Nauki Polskiej  
Sześć Wieków Ofiarności Społecznej na Rzecz Uniwersytetu Krakowskiego


Wystawa przygotowana przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma na celu przedstawienie ofiarodawców na rzecz Akademii, poczynając od jej fundatorów, aż do czasów najnowszych. Eksponaty a w tym dokumenty zebrane na wystawie obrazują ofiarność dobrodziejów do roku 1939, a tych powojennych przedstawia lista sporządzona na podstawie akt Senatu Akademickiego.

Wystawa podzielona jest na działy:

  • okres staropolski, w którym fundatorami byli monarchowie, biskupi, mecenasi szlacheccy i mieszczańscy
  • dary dla medycyny, nauk przyrodniczych i archeologii, wśród których do najciekawszych należą: sarkofag kapłana Pa-meri z przełomu XXI i XXII dynastii, pochodzący z nekropolii tebańskiej, kolekcja motyli oraz spąg piaskowca krośnieńskiego ze śladami kręgów rybich
  • dokumenty fundacji stypendialnych, dzięki którym mogli kształcić się studenci i które umożliwiały prowadzenie badań naukowych. Z pomocy finansowej korzystali m.in. znani późniejsi profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kazimierz Nitsch, Tadeusz Tempka i Aleksander Birkenmajer.
  • zapisy darów pieniężnych oraz nieruchomości przekazywane na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - przykładem może być kamienica przy ul. Jabłonowskich nr 5 ofiarowana przez Edmunda Krzymuskiego czy fundacja Kazimierza Ratulda, z której pieniądze planowano przekazać na budowę wielkiej sali wykładowej - Collegium Maximum.
  • dary muzealne i biblioteczne - obrazy, zabytkowa aparatura naukowa, książki oraz korespondencja