Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBC







Wydarzenia
Salon Literacki "Jagiellonki", imprezy naukowe, kulturalne i inne

Spotkania odbywają się
w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej
Kraków, al. Mickiewicza 22
(wejście od ul. Oleandry 3)
08.02.2013, godz. 17.00
06.12.2012, godz. 17.00
Prezentacja książki
"Et haec facienda, et illa non omittenda. Profesor Wacław Urban w swych dziełach wybranych"
26.11.2012, godz. 19.00
Wieczór poświęcony prezentacji książki
"Wspólna obecność.
Korespondencja Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego z Anną i Jerzym Turowiczami"
z udziałem Julii Hartwig i Jana Strzałki. Spotkanie prowadził Tomasz Fiałkowski.
25.11.2012, godz. 18.00
Spotkanie w ramach cyklu "Stanica Kresowa" z Piotrem Zychowiczem, autorem książki
"Pakt Ribbentrop-Beck czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki"
09.11.2012, godz. 15.00
Konferencja naukowa
"Marcin Kromer (1512-1589) - polski Liwiusz z Biecza"
pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego
29.03.2012, godz. 17.00
Promocja tomu poetyckiego Stanisława Krawczyka "Zrosty"
Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Marian Kisiel
08.12.2011
Promocja albumu "Kwiaty", zawierającego reprodukcje grafik ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk.
O albumie i znajdujących się w nim ilustracjach opowiedziała Izabela Korczyńska, autorka wstępu.
04.11.2011
Spotkanie autorskie z Julią Hartwig, połączone z promocją najnowszego tomu Poetki pt. "Gorzkie żale". Spotkanie poprowadził Tomasz Fiałkowski.
26.10.2011
Finisaż wystawy "Heinrich von Kleist i kultura epistolarna epoki" połączony ze spotkaniem z pisarkami Tanją Langer i Dagmar Leupold. Prowadzenie: Katarzyna Jaśtal i Paweł Zarychta (kuratorzy wystawy). Piątek, 28.10.2011, godz. 18.30, sala konferencyjna.
Więcej informacji [PDF]
08.07.2010 godz. 17

„Kresowy tygiel narodów, religii i kultur... czyli Unia tu już była!”
Prezentacja multimedialna i promocja albumu „Świat Kresów”.
27.10.2010 godz. 17
Spotkanie z Michałem Zabłockim, znanym poetą i autorem tekstów wielu piosenek m.in. Cichosza, Naprawdę nie dzieje się nic, Bracka, Między ciszą a ciszą. Podczas spotkania gość Salonu opowie o akcjach poetyckich z serii Multipoezja oraz zaprezentuje międzynarodowy serwis poetycki eMultipoetry.eu

10.06.2010 godz. 17
 
Promocja książki "Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha"
autorstwa Zofii Bednarskiej i Tadeusza Z. Bednarskiego.

26.05.2010 godz. 17
 
Promocja książki "Mistrz Teofil Ociepka"
autorstwa Seweryna A. Wisłockiego.
24.03.2010 godz. 17
 
Naszyjnik królowej a sprawa polska czyli Skąd się wziął Chopin.
Promocja książki Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego
F r y d e r y k   C h o p i n.   K o r z e n i e.
Spotkanie poprowadzi prof. Leszek Polony.
25.02.2010 godz. 19, Coll. Maius, sala Kazimierza Wielkiego
 
Promocja albumu   B a n d e r i a   P r u t e n o r um
Spotkanie poprowadzą prof.dr hab. Zdzisław Pietrzyk i dr hab. Krzysztof Stopka
 
Rkp. BJ 10001

15.12.2009 godz. 14
 
Promocja albumu
S k a r b y   B i b l i o t e k i   J a g i e l l o ń s k i e j
 
Kodeks Behema, ok. 1506 r., rkp.16
29.10.2009 godz. 14
Franciszek Banaś: M o j e   w s p o m n i e n i a
Prezentacja publikacji.
plakat wystawy 19.05.2009 godz. 17
 
Promocja książki Zofii i Tadeusza Z. Bednarskich
Krakowskim szlakiem Stanisława Dębickiego.
Do spotkania z autorami wprowadzi Maria Gruszczyńska.
Promocji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydawnictwa "Secesja".
 17.03.2009 godz. 17
 Promocja książki Seweryna Aleksandra Wisłockiego
 Mit, magia, manipulacja i orbis interior: śląska sztuka nieelitarna.
 Spotkanie poprowadzą dr Marian Grzegorz Gerlich, etnolog śląski, we współpracy z red. Maciejem Szczawińskim
28.01.2009 godz. 17
Spotkanie z Michałem Jagiełłą, taternikiem, ratownikiem TOPR-u, pisarzem i publicystą.
Temat spotkania: Góry, zagroda i cała reszta.

17-18.12.2008
Stanisław Pigoń. W 40. rocznicę śmierci Uczonego
Program konferencji
11-12.12.2008
Warsztaty pt.: Opracowanie bibiograficzne i przedmiotowe dokumentów audiowizualnych zorganizowane przez Bibliotekę Jagiellońską oraz Centrum NUKAT. Program spotkania
Szkolenie dla bibliotekarzy. Warsztaty mają charakter zamknięty.
14.05.2008 godz. 11
Horodelskie szlaki - tradycje unii polsko-litewskich
Program konferencji:
Sesja I
Wprowadzenie i otwarcie konferencji - redaktor Zbigniew Święch, Kraków
Unia krewska 1385 - dr Lidia Korczak, Instytut Historii UJ, Kraków
Unia horodelska 1413 - dr Jerzy Grygiel, BJ, Kraków
Unia lubelska 1569 - dr Szymon Kazusek, Instytut Historii UJK, Kielce
Trakt ruski kanwą turystyki kulturowej - Andrzej Madej, Kraków
Sesja II
Prezentacje miast Szlaku unii horodelskiej na Trakcie ruskim - wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych.
16.04.2008 godz. 11
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin oraz 20. rocznicą śmierci Wiktora Weintrauba Biblioteka Jagiellońska zaprasza na jednodniowe seminarium naukowe zatytułowane:
W kręgu zainteresowań badawczych Wiktora Weintrauba.
Poprzez prezentację wątków badawczych podejmowanych przez prof. Wiktora Weintrauba, pragniemy przybliżyć postać wybitnego filologa, jego dokonania naukowe, jak też zaprezentować ślady obecności jego tradycji badawczych we współczesnej polonistyce.
Dzięki niezwykłemu darowi pani Marii Eweliny z Żółtowskich Weintraubowej Biblioteka Jagiellońska przedstawi Państwu - w skromnej formie - fragmenty Archiwum Wiktora Weintrauba, które można będzie obejrzeć w przerwie obrad.
7.02.2008 godz. 17
Spotkanie autorskie z Tadeuszem Bednarskim z okazji 50-lecia pracy autorskiej. Promocja książki Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich.
Czytają: Zofia Bednarska i Autor. Prowadzenie: red. Aleksander Szumański.
24.08.2007 godz. 10.30
Spotkanie polsko-niemieckie na temat SONDERAKTION KRAKAU 1939, poświęcone wyjątkowemu działaniu interwencyjnemu niemieckiego matematyka dra Hasso Härlena, które doprowadziło do uwolnienia deportowanego do KZ Sachsenhausen-Oranienburg polskiego matematyka docenta Akademii Górniczej Stanisława Gołąba.
Spotkanie odbędzie się pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz JM Rektora UJ prof. dr hab. Karola Musioła.
26.02.2007 godz. 17
Spotkanie z Barbarą Toruńczyk, autorką książki Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981 i redaktorem naczelnym "Zeszytów Literackich".
Spotkanie poprowadzi Andrzej Franaszek z "Tygodnika Powszechnego". Podczas spotkania będzie można kupić prezentowaną książkę. Zapraszamy także do odwiedzenia wystawy "Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury" w sali wystawowej i w holu nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.
17.01.2007 godz. 17
Promocja książki Tadeusza Z. Bednarskiego Krakowskim szlakiem Józefa Mehoffera  (Kraków, "Secesja" 2006)
Prowadzenie: Zbigniew Ringer. Fragmenty książki czytają autor i żona Zofia Bednarska.
28.11.2006 godz. 18.30
Spotkanie Poeci mówią  w przekładach Magdaleny Wronckiej-Kreder
Prowadzenie: Witold Malesa
Wiersze Jose Marii de Heredii, Charles'a Baudelaire'a, Rainera Marii Rilkego czyta Andrzej Ferenc.
18.10.2006 godz. 17
Prezentacja książki Aleksandra Rowińskiego Przeklęte łzy Słońca
Spotkanie powiązane z Targami Książki odbywającymi się w Krakowie w dn. 19-22 X 2006 r.
Aleksander Rowiński – pisarz, reporter, scenarzysta filmowy. Autor zbiorów reportaży Anioły Warszawy, Rozkoszny Pantofelland, Wstąpcie do klasztoru oraz powieści Świat się kończy, Spadek po synach Słońca. Jedną z najwybitniejszych jego publikacji, tłumaczoną na kilka języków jest Zygielbojma smierć i życie.
16.05.2006 godz. 16
Prezentacja książki prof. Henryka Pierzchały Pomocne dłonie Europejczyków
23.03.2005 godz. 12
Promocja książki Seweryna Aleksandra Wisłowskiego Janowscy "kapłani wiedzy tajemnej" - okultyści, wizjonerzy i mistrzowie małej ojczyzny
Seweryn Aleksander Wisłocki – antropolog kultury, krytyk sztuki, publicysta, lider Grupy Twórczej UJ ZSP "Sowizdrzał" w latach 1965-1970. Autor tekstów piosenek, fraszek i drobnych utworów satyrycznych. Zajmuje się sztuką współczesną, w tym problematyką śląskiej sztuki nieelitarnej oraz interetnicznego charakteru kultury śląskiej. Jest autorem szkiców dotyczących współczesnej historii Polski.
20.01.2005 godz. 12
Promocja książki Dlaczego Fleming przewraca się w grobie
Autor Zbigniew Święch w trzydziestolecie ważnych wydarzeń przedstawi drogę swych doświadczeń od śledczego dziennikarstwa w czasach cenzury, do wnikliwych dedukcji historycznych.
17.09.2003 godz. 17
Temat spotkania Generał Sikorski, Premier RP i Naczelny Wódz
Naszym gościem będzie Juliusz L Englert – pisarz, publicysta - dokumentalista emigracji niepodległościowej.
18.06.2003 godz. 11.30
Temat spotkania Góry, poezja i biblioteka
Naszym gościem będzie Michał Jagiełło – pisarz, publicysta, alpinista – piewca piękna gór. Autor opracowań historyczno-literackich z obszaru historii idei oraz literatury faktu i prozy artystycznej, których tłem jest najczęściej górski krajobraz Próba rozmowy, Wołanie w górach, Jawnie i skrycie, Zbójnicka sonata. Od 1 czerwca 1998 r. dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.
6.02.2003 godz. 14
Temat spotkania Wyprawy w głąb dziejów – czyli jak zauroczyć historią
Naszym pierwszym gościem będzie Zbigniew Święch – publicysta, pisarz historyczny nazywany reporterem przeszłości – polskim Ceramem. Autor m.in. cyklu królewskiego: Klątwa, mikroby i uczeni, Skarby tysiąca lat. Piewca epoki jagiellońskiej, popularyzator historii naszej kultury i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Honorowy Czytelnik Biblioteki Jagiellońskiej (nr 1).

© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska